Достъп до помощ и обучение

Access в Microsoft 365

Access е включен като част от абонаментите за Microsoft 365 Family или Personal, Приложения на Microsoft 365 за бизнеса и Microsoft 365 Business Standard. Изтеглете го сега, като част от вашия абонамент.

Получаване на Access

Мигриране на Access към SQL Server

Когато е време вашата база данни на Access да премине към следващо ниво, мигрирайте данните си към SQL Server, който поддържа по-големи количества данни, повече конкурентни потребители и е с по-голям капацитет.

Мигриране на база данни на Access в SQL Server

Хибридна диаграма на облака на Access