Отваряне на споделен календар от покана за споделяне на Outlook

Прилага се за: Outlook 2016Outlook 2013Outlook 2010

Какво прави това ръководство?  
Разрешава проблем, които получавате при отварянето на календар, който някой е споделил с вас.

Забележка: Ако искате да споделите календар или папка с други хора или да промените разрешенията след споделяне, а не отваряне, първо разгледайте следните статии:

За кого е?
Потребители на Outlook, Outlook за Mac, Outlook в уеб и Outlook Web App, които не могат да отвaрят споделени календари от покана.

Как работи това?
Ще започнем, като ви задаваме въпроси за версията на Outlook, която използвате, и проблема, който срещате. След това ще ви преведем през серия от стъпки за разрешаване, които са характерни за вашия проблем.

Важно: Имейл услуги на трети лица като Gmail, AOL, Yahoo не се поддържат от Microsoft и това ръководство може да не важи за тях.

Очаквано време на завършване:
10 – 15 минути. 

 

 

За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху Отваряне на този календар в поканата за споделяне.

3624_image8
 

 

Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

Важно Microsoft прекрати поддръжката на Office 2003 на 8 април 2014 г., което включва и Outlook 2003. Тази промяна се отразява на вашите софтуерни актуализации и опции за защита. Научете какво това означава за вас и как да останете защитени.

Поканата за споделяне, която получавате, прилича на тази от следната снимка на екрана. Няма опция за отваряне на споделен календар.

3624_image9
 

За да заобиколите този проблем, първо обърнете внимание дали „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар, както в следната снимка на екрана.

3624_image10
 

Ако „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар

Обикновено това означава, че споделеният календар е календар на Outlook по подразбиране. За да го отворите, изпълнете следните стъпки:

 1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Папката на другия потребител
  3624_image11
   
 2. В диалоговия прозорец Отваряне на папката на другия потребител въведете името на потребителя, който споделя календара с вас, в полето Име. В списъка Тип папка изберете Календар и след това щракнете върху OK.

Ако „Microsoft Exchange“ не се показва пред името на споделения календар

Това обикновено показва, че споделеният календар не е календар на Outlook по подразбиране. За да отворите календара, първо добавете пощенската кутия в Exchange на потребителя към профила си в Outlook:

 1. В Outlook щракнете върху Имейл акаунти в менюто Инструменти.
 2. В диалоговия прозорец Имейл акаунти щракнете върху Показване или промяна на съществуващи имейл акаунти, след което щракнете върху Напред
  3624_image12
   
 3. Щракнете върху акаунта за Exchange Server и после върху Промяна.
  3624_image13
    
 4. Щракнете върху Още настройки.
 5. В диалоговия прозорец Microsoft Exchange щракнете върху раздела Разширени и след това върху Добавяне.
  3624_image14
   
 6. В диалоговия прозорец Добавяне на пощенска кутия въведете името на човека, който споделя календара с вас, след което щракнете върху OK.
 7. Щракнете върху OK, щракнете върху Напред и след това щракнете върху Готово.
 8. В навигационния екран разгънете Пощенска кутия – Потребителско име на собственика на папката и след това щракнете върху календара, който потребителят е споделил с вас.
  3624_image15
   
  Забележка Ако не може да разширите пощенската кутия, щракнете върху „Не може да се разшири пощенската кутия на друго лице“ за заобиколно решение на проблема.

Това реши ли вашия проблем?

 

Поканата за споделяне, която получавате, прилича на тази от следната снимка на екрана. Обърнете внимание, че няма опция да се отвори споделен календар.

3624_image18
 

За да отворите споделения календар, изпълнете следните стъпки:

 1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Папката на другия потребител.
  3624_image19
   
 2. Щракнете върху Намиране на потребител
  3624_image20
   
  .
 3. Въведете името на лицето, което ви е дало достъп, щракнете върху Търсене, щракнете върху името на лицето и след това върху OK.
 4. В менюто Редактиране щракнете върху Календар и след това върху OK.
  Споделеният календар се показва в навигационния екран под заглавието Споделени.

Ако не може да отворите споделения календар, какъв проблем срещате?

Какъв проблем срещате?

 

 

За да отворите споделен календар от поканата за споделяне, щракнете върху Приемам, за да отворите споделения календар, след което ще видите споделения календар в левия екран под Друг календар, а събитията в десния екран.

 

10106_OWASharedCalendarInvitation
 

 

Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

За да заобиколите този проблем, отворете директно в споделения календар.

Приемете например, че URL адресът на Outlook за уеб (известен преди като Outlook Web App) е https:// yourdomain/owa и че потребител (user@yourdomain.com) е споделил своя календар с вас. 

10106_OWASharedcalendarURL
 

Можете да използвате следния URL адрес, за да отворите календара на потребителя:
https://yourdomain/owa/user@yourdomain.com/?cmd=contents&module=calendar

Това реши ли вашия проблем?

Този проблем възниква, когато човекът, споделил календара с вас, изпълнява по-нова версия на Outlook.

В поканата обърнете внимание дали „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар, както в следната снимка на екрана.

3624_image10
 


Ако „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар

Ако „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар, това обикновено показва, че споделеният календар е календар на Outlook по подразбиране. За да го отворите, изпълнете следните стъпки:

 1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Папката на другия потребител.
  3624_image22
   
 2. В диалоговия прозорец Отваряне на папката на другия потребител въведете името на потребителя, който споделя календара с вас, в полето Име. В полето Име на папка изберете типа на споделения календар и след това щракнете върху OK.

Ако „Microsoft Exchange“ не се показва пред името на споделения календар

Ако „Microsoft Exchange“ не се показва преди името на споделения календар, това обикновено показва, че споделеният календар не е календар на Outlook по подразбиране. В тази ситуация първо добавете пощенската кутия на потребителя в Exchange към своя профил в Outlook.

 1. В Outlook щракнете върху Настройки на акаунта в менюто Инструменти.
 2. В диалоговия прозорец Имейл акаунти щракнете върху раздела Имейл, изберете акаунта си в Exchange Server и след това щракнете върху Промяна
  3624_image23
   
 3. Щракнете върху Още настройки.
 4. В диалоговия прозорец Microsoft Exchange щракнете върху раздела Разширени и след това върху Добавяне.
  3624_image24
   
 5. В диалоговия прозорец Добавяне на пощенска кутия въведете името на лицето, което споделя календара с вас, след което щракнете върху OK.
  3624_image25
   
 6. Щракнете върху OK, изберете Напред, щракнете върху Готово и след това щракнете върху Затвори.
 7. В навигационния екран разгънете Пощенска кутия – Потребителско име на собственика на папката и след това щракнете върху календара, който потребителят е споделил с вас.
  3624_image26
   
  Забележка Ако не може да разширите пощенската кутия, щракнете върху „Не може да се разшири пощенската кутия на друго лице“ за заобиколно решение на проблема.

Това реши ли вашия проблем?

За да заобиколите този проблем, помолете човека, споделил календара с вас, да ви даде разрешение за рецензент за своята пощенска кутия.

Важно Стъпките по-долу се извършват на компютъра на човека, споделил календара с вас.

 1. Използвайте един от следните методи в зависимост от версията на Outlook, която използвате:
  В Outlook 2007 щракнете с десния бутон върху Пощенска кутия – Потребителско име, след което щракнете върху Промяна на разрешенията на споделяне.
  3624_image28
   

  В Outlook 2010 или Outlook 2013 щракнете с десния бутон върху имейл адреса в горната част на списъка с папки, след което щракнете върху Разрешения за папка.
  3624_image29
   
 2. Щракнете върху раздела Разрешения, след което върху Добавяне.
 3. В диалоговия прозорец Добавяне на потребители укажете потребителя, с когото искате да споделите папката, щракнете върху Добави, след което върху OK.
 4. В списъка Име щракнете върху името на потребителя, когото добавихте, щракнете върху Рецензент в полето Ниво на разрешение, след което щракнете върху OK 

Това реши ли вашия проблем?

Помолете човека, споделил календара с вас, да изпълни следните стъпки на своя компютър

 

За клиент за работен плот на Outlook:

 

 1. Използвайте един от следните методи в зависимост от версията на Outlook, която използвате:
  В Outlook 2016, Outlook 2013 или Outlook 2010 щракнете с десния бутон върху календара, който искате да споделите, щракнете върху
  Сподели и след това щракнете върху Разрешения за календар.
  3624_image32

  В Outlook 2007 щракнете с десния бутон върху споделения календар и след това щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.  
  3624_image31
   
 2. В раздела Разрешения изберете потребителя, на когото искате да дадете разрешение.
 3. Щракнете върху раздела Ниво на разрешение, изберете Рецензент и след това щракнете върху OK.
  3624_image33
   

За Outlook за уеб или Outlook Web App:

В Outlook за уеб или Outlook Web App щракнете върху

10106_OutlookCalendarIcon
 в левия горен ъгъл или долу в левия прозорец, за да отворите календара. Щракнете с десния бутон върху календара, който искате да споделите с другите, след което щракнете върху Разрешения за споделяне. След това изпълнете инструкциите в Споделяне на вашия календар в Outlook Web App.
 
10106_OWACalendarpermission
 

Това реши ли вашия проблем?

 

За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху Отваряне на този календар в поканата за споделяне.

3624_image7
 

Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

 

Поканата за споделяне, която получавате, прилича на тази от следната снимка на екрана. Обърнете внимание, че няма опция да се отвори споделен календар.

3624_image43
 

За да отворите споделения календар, изпълнете следните стъпки:

 1. В дъното на навигационната лента щракнете върху Календар

  3624_image34
     
 2. В раздела Организиране щракнете върху Отвори Споделен Календар.
  3624_image44
   
  В полето
  Търсене въведете името на лицето, което ви е предоставило достъп до календара си, и натиснете Enter.
 3. Изберете името на човека и щракнете върху Отваряне.
  3624_image45
   

  Забележка: Споделеният календар се показва в навигационния екран под заглавието Споделени календари и под него се показва името на човека, споделил календара.

 

Ако не може да отворите споделения календар, какъв проблем срещате?

Какъв проблем срещате?

Симптоми

Когато отваряте вашия календар в Microsoft Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011, бутонът Отваряне на споделения календар на лентата не е активен. 

3624_image36
 

Освен това, когато посочите Отвори в менюто Файл, опцията Календар не е на разположение.

3624_image37
 

Причина

Проблемът се появява, ако в квадратчето Групиране на подобни папки, като например пощенски кутии, от различни акаунти е поставена отметка, а в Скрий в папките на компютъра ми не е поставена в Общи предпочитания.

3624_image38
 


Заобиколно решение

За да решите проблема по заобиколен начин, използвайте един от следните методи:

Изберете папката на Exchange в „Моите календари“.

 1. Отворете календара.
 2. Разширете Моите календари, за да покажете календара за пощенската кутия на Exchange, календара „На моя компютър“ и календарите, които са свързани с други акаунти, отворени в Outlook за Mac.
 3. Изберете квадратчето за отметка Exchange.

  3624_image39
   
  След като направите това, в лентата е наличен бутонът Отваряне на споделения календар.

Отворете календара на друг потребител.

 1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Папки на други потребители.
  3624_image40
   
 2. Потърсете и изберете потребителя, чийто календар искате да отворите.
 3. В полето „Тип папка“ щракнете върху „Календар“.
  3624_image41
   
 4. Щракнете върху Отвори.  

Променете настройките, които се отнасят за папките „На моя компютър“.

 1. В менюто Outlook щракнете върху Настройки.
 2. Щракнете върху Общи.
 3. Премахнете отметката от квадратчето Групиране на подобни папки, като например пощенски кутии, от различни акаунти.
 4. Ако желаете, изберете квадратчето за отметка Скрий в папките на компютъра ми.


Това реши ли вашия проблем?

 

 

За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху Отваряне на този календар в поканата за споделяне.

3624_image7
 

 

Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху Отваряне на този календар в поканата за споделяне.

3624_image8
 

 

Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

Съжаляваме, че това ръководство не разреши проблема ви. Препоръчваме ви да посетите Microsoft Community за допълнителна помощ.

Ето някои допълнителни ресурси, които може да са ви полезни:

Ако използвате приложението Outlook на мобилни устройства, като например Windows Phone, iPhone, iPad и телефони Android, не може да виждате календар на друг потребител на тези устройства, тъй като те синхронизират само вашите собствени календари. 
Заобиколното решение е да използвате Outlook в уеб или Outlook Web App за да преглеждате споделения календар или да го покажете във версия за работен плот на Outlook за Windows или Mac клиент.
За да използвате Outlook в уеб или Outlook Web App за отваряне на споделен календар от покана, влезте в акаунта си в Exchange или Office 365 и ще видите покана за споделяне като тази:
10106_OWASharedCalendarInvitation
Щракнете върху Приемам, за да отворите споделен календар, след което ще видите споделения календар в левия екран под Други календари, а събитията от този календар – в десния екран.
10106_OWASharedCalendarList
Това реши ли вашия проблем?
Проблемът може да се появи, когато надстройвате Outlook 2016, без да сте деинсталирали изцяло предишната Outlook версия, която кара Outlook 2016 да работи в офлайн режим. Решението е да премахнете изцяло старата Outlook версия и да рестартирате Outlook 2016. Следвайте инструкциите:
 1. Натиснете клавиша Windows , потърсете Контролен панел и го отворете.
 2. Щракнете върху Програми Програми и функции
 3. Вижте списъка, за да намерите по-старата версия на Outlook, щракнете с десен бутон върху нея и изберете Деинсталиране, за да я премахнете.
 4. Рестартирайте компютъра и рестартирайте Outlook 2016.

Това реши ли вашия проблем?

 

Ако другото решение не работи за вас и получавате различно съобщение за грешка, опитайте инструкциите по долу:

 

 1. Уверете се, че сте инсталирали последната версия на Outlook с всички излезли корекции.
 2. Разрешете „Изтегляне на споделени папки“.
  1. Щракнете върху раздела Файл.
  2. Щракнете върху Настройки на акаунта, след което щракнете върху Настройки на акаунта.
   10106_UpdateImg10
    
  3. В раздела Имейл щракнете върху акаунта в Exchange и след това щракнете върху Промяна.
  4. Щракнете върху Допълнителни настройки, щракнете върху раздела Разширени и изберете „Изтегляне на споделените папки
   10106_UpdateImg11
    
  5. Щракнете върху OK, щракнете върху Напред, щракнете върху Готово и след това щракнете върху Затвори в прозореца „Настройки на акаунта“.
  6. Излезте и рестартирайте Outlook.
 3. Ако все още не работи, опитайте се да изключите „Кеширан режим на Exchange“ със следните стъпки:
  1. Щракнете върху раздела Файл.
  2. Щракнете върху Настройки на акаунта, след което щракнете върху Настройки на акаунта.
   10106_UpdateImg10
    
  3. В раздела Имейл щракнете върху акаунта в Exchange и след това щракнете върху Промяна.
  4. Под Офлайн настройки махнете отметката от квадратчето Използвай кеширан режим на Exchange
   10106_UpdateImg12
    
  5. Излезте и рестартирайте Outlook.

 

 

Това реши ли вашия проблем?

Какво съобщение за грешка получавате?

 

Проблемът се появява, когато следните условия са налице:

 

 • Вашият Outlook 2013 е настроен да използва връзка MAPI по HTTP.
 • Вашата основна пощенска кутия е в кеширан режим.
 • Опцията Изтегли споделените папки не е разрешена.
За да разрешите този проблем, изтеглете пакет с актиални корекции и го инсталирайте на вашия компютър. Ако не може да инсталирате пакета с актуални корекции, използвайте това заобиколно решение, за да разрешите Изтегляне на споделени папки в Outlook 2013:
 1. В Outlook щракнете върху Файл, щракнете върху Настройки на акаунта и след това щракнете върху Настройки на акаунта (отново).
 2. Изберете акаунт на Microsoft Exchange и щракнете с десен бутон върху Промяна.
 3. Щракнете върху Още настройки.
 4. Щракнете върху раздела Разширени. Изберете опцията Изтегляне на споделени папки.
 5. Щракнете върху OK, щракнете върху Напред, щракнете върху Готово и след това щракнете върху Затвори в прозореца „Настройки на акаунта“.
Можете също така да разгледате KB 2990457 за повече подробности.
 
Това реши ли вашия проблем?

 

Ако получавате други грешки, опитайте една от следните инструкции за общо отстраняване на неизправности:

 

 1. Уверете се, че потребителят е споделил календара с вас с необходимите разрешения. Може да разгледате Споделяне на календар в Outlook с други хора, за да получите инструкции за споделяне на календар и предоставяне на правилното разрешение.
 2. Щракнете в десният долен ъгъл на Outlook, за да видите дали статуса изглежда като този по-долу, за да се уверите, че Outlook е свързан към мрежата и че може да получава успешно поща и не е прекалено зает с извършването на други задачи, като например актуализирането на папки.
  Ако видите 
  10106_Outlook2013Connected
  , това показва, че Outlook 2013 е свързан към мрежата и към Exchange сървъра успешно.
  Ако видите 
  10106_Outlook2013Disconnected
  това показва, че Outlook 2013 не е свързан към мрежата или Exchange сървъра. Проверете връзката с мрежовия кабел или се свържете с вашия мрежов администратор.
 3. Опитайте отново и вижте дали споделения календар работи.
 

Това реши ли вашия проблем?

 

Когато се опитвате да отворите папка на споделен календар в Microsoft Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011, получавате следното съобщение за грешка, въпреки че сте дали разрешения на папката:

 

Outlook cannot open the folder. You do not have permission to open this folder. Contact<Calendar owner's name> for permission.
Проблемът се появява, защото собственикът на папката, за която искате достъп, споделя папката на подкалендара с вас, но не споделя своята (основна) папка по подразбиране „Календар“. За да решите проблема, притежателят на календара трябва да споделя и главната папка, и подпапката „Календар“ с вас. За повече информация вижте KB 274352.
 
 
Това реши ли вашия проблем?
 
 
 
 
 

 

Потребител ви дава разрешение за заетост към своя календар, но когато се опитвате да отворите календара в Microsoft Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011, получавате следното съобщение за грешка:

 

Outlook cannot open the folder. You do not have permission to open this folder. Contact <user_name> for permission.
Проблемът се е получил, тъй като функцията за заетост е налична само в Outlook 2010 и Outlook 2013 за Windows. За да отворите споделен календар в Outlook за Mac, потребителят трябва да ви предостави разрешения за ниво Рецензент или по-високи. Или може да видите информацията за заетостта на потребителя, като създадете ново искане за събрание и след това добавите потребителя в „Помощник за планиране“. За повече информация вижте KB 2876443.
 
 
Това реши ли вашия проблем? 
 
В Outlook 2016 за Mac и Outlook за Mac 2011 не може да отваряте споделена папка „Календар“, която не е подкалендар на споделената папка по подразбиране „Календар“ на съответния потребител.
 • Календар
 • Втори календар
 • Трети календар
  10106_UpdateImg14
   

В този пример папката „Втори календар“ е подкалендар на споделената папка по подразбиране „Календар“ на съответния потребител. Затова може да отворите папката „Втори календар“ на Outlook за Mac. Папката „Трети календар“ обаче не е подкалендар под папката по подразбиране „Календар“. Затова не може да отворите тази папка в Outlook за Mac. За да решите проблема, трябва собственикът на календара да създава всички споделени календар под папката по подразбиране „Календар“.

Това реши ли вашия проблем?

Препоръчваме ви да използвате Outlook в уеб или Outlook Web App като заобиколно решение за отваряне на споделен календар в система Mac.

Влезте в Outlook в уеб или Outlook Web App с акаунта в Exchange или Office 365 в браузъра, щракнете върху Приемам в имейл поканата, след което ще видите споделения календар в левия прозорец под Друг календар и събитията в десния прозорец.

 

10106_OWASharedCalendarInvitation
 


Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху бутона Приемам в поканата за споделяне. Споделения календар ще бъде добавен към вашия прозорец Календар под раздела Споделени календари.

На екрана за отваряне на споделен календар в Outlook 2016 за O365 потребители

Това реши ли вашия проблем?

За да отворите споделен календар от поканата за споделяне, щракнете върху бутона Приемам в поканата за споделяне. Споделения календар ще бъде добавен към вашия прозорец Календар под раздел Календари на хора.

На екрана за отваряне на споделен календар в Outlook в мрежата

Това реши ли вашия проблем?

За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху бутона Приемам в поканата за споделяне. Бутонът Приемам ще се промени на Преглед и можете да щракнете върху него, за да разгледате споделения календар. Също така можете да намерите прозореца „Календар“ във вашето приложение Outlook, за да видите споделен календар, като щракнете върху иконата на хамбургер и след това изберете този споделен календар от списъка с календари, който се показва в това меню.

На екрана за отваряне на споделен календар в Outlook mobile приложения

Това реши ли вашия проблем?

Когато споделяте календара си в Outlook.com с хора, те могат да го добавят директно към техните изгледи в календари в Outlook. В зависимост от разрешението, което им дадете, те могат да видят вашия календар или да го редактират.

За подробна информация как да споделяте календар в Outlook.com вижте Споделяне на вашия календар в Outlook.com.  

Това реши ли вашия проблем?