Отваряне на споделен календар от покана за споделяне на Outlook

Какво прави това ръководство?  
Разрешава проблем, които получавате при отварянето на календар, който някой е споделил с вас.

Към кого е насочено?
Потребители на Outlook, Outlook за Mac и Outlook в уеб (известно преди като Outlook Web App), които не могат да отварят споделени календари.

Как работи?
Първо ви задаваме въпроси за версията на Outlook, която използвате, и проблема, който срещате. След това ще ви преведем през серия от стъпки за разрешаване, които са характерни за вашия проблем.

Очаквано време за завършване:
10 – 15 минути. 

Изберете вашата версия на Outlook

Не знаете коя версия на Outlook използвате?

Изберете вашата версия на Outlook

Не знаете коя версия на Outlook използвате?

Отваряне на споделен календар в Outlook 2010


За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху Отваряне на този календар в поканата за споделяне.

3624_image8
 


Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

Отваряне на споделен календар в Outlook 2003

Важно Microsoft прекрати поддръжката на Office 2003 на 8 април 2014 г., което включва и Outlook 2003. Тази промяна се отразява на вашите софтуерни актуализации и опции за защита. Научете какво това означава за вас и как да останете защитени.

Поканата за споделяне, която получавате, прилича на тази от следната снимка на екрана. Няма опция за отваряне на споделен календар.

3624_image9
 

За да заобиколите този проблем, първо обърнете внимание дали „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар, както в следната снимка на екрана.

3624_image10
 

Ако „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар

Обикновено това означава, че споделеният календар е календар на Outlook по подразбиране. За да го отворите, изпълнете следните стъпки:

 1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Папката на другия потребител
  3624_image11
   
 2. В диалоговия прозорец Отваряне на папката на другия потребител въведете името на потребителя, който споделя календара с вас, в полето Име. В списъка Тип папка изберете Календар и след това щракнете върху OK.

Ако „Microsoft Exchange“ не се показва пред името на споделения календар

Това обикновено показва, че споделеният календар не е календар на Outlook по подразбиране. За да отворите календара, първо добавете пощенската кутия в Exchange на потребителя към профила си в Outlook:

 1. В Outlook щракнете върху Имейл акаунти в менюто Инструменти.
 2. В диалоговия прозорец Имейл акаунти щракнете върху Показване или промяна на съществуващи имейл акаунти, след което щракнете върху Напред
  3624_image12
   
 3. Щракнете върху акаунта за Exchange Server и после върху Промяна.
  3624_image13
    
 4. Щракнете върху Още настройки.
 5. В диалоговия прозорец Microsoft Exchange щракнете върху раздела Разширени и след това върху Добавяне.
  3624_image14
   
 6. В диалоговия прозорец Добавяне на пощенска кутия въведете името на човека, който споделя календара с вас, след което щракнете върху OK.
 7. Щракнете върху OK, щракнете върху Напред и след това щракнете върху Готово.
 8. В навигационния екран разгънете Пощенска кутия – Потребителско име на собственика на папката и след това щракнете върху календара, който потребителят е споделил с вас.
  3624_image15
   
  Забележка Ако не може да разширите пощенската кутия, щракнете върху „Не може да разшири пощенската кутия на друго лице“ за заобиколно решение на проблема.

Това реши ли вашия проблем?

Отваряне на споделен календар в Outlook за Mac 2011

Поканата за споделяне, която получавате, прилича на тази от следната снимка на екрана. Обърнете внимание, че няма опция да се отвори споделен календар.

3624_image18
 

За да отворите споделения календар, изпълнете следните стъпки:

 1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Папката на другия потребител.
  3624_image19
   
 2. Щракнете върху Намиране на потребител
  3624_image20
   
  .
 3. Въведете името на лицето, което ви е дало достъп, щракнете върху Търсене, щракнете върху името на лицето и след това върху OK.
 4. В менюто Редактиране щракнете върху Календар и след това върху OK.
  Споделеният календар се показва в навигационния екран под заглавието Споделени.

Ако не може да отворите споделения календар, какъв проблем срещате?

Все още не мога да отворя споделения календар

Какъв проблем срещате?

Отваряне на споделен календар в Outlook в уеб (Outlook Web App)


За да отворите споделен календар, в поканата за споделяне щракнете върху Добави този календар и след това отидете в раздела Календар, за да отворите споделения календар.

3624_image21
 


Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

Няма опция „Добави този календар“

За да заобиколите този проблем, отворете директно в споделения календар.

Приемете например, че URL адресът в Outlook в уеб (известен преди като Outlook Web Access) е https://contoso/owa и че потребител (ime@contoso.com) е споделил своя календар с вас. Можете да използвате следния URL адрес, за да отворите календара на потребителя:

https://contoso/owa/user@contoso.com/?cmd=contents&module=calendar

Това реши ли вашия проблем?

Няма опция „Отваряне на този календар“

Този проблем възниква, когато човекът, споделил календара с вас, изпълнява по-нова версия на Outlook.

В поканата обърнете внимание дали „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар, както в следната снимка на екрана.

3624_image10
 


Ако „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар

Ако „Microsoft Exchange“ се показва преди името на споделения календар, това обикновено показва, че споделеният календар е календар на Outlook по подразбиране. За да го отворите, изпълнете следните стъпки:

 1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Папката на другия потребител.
  3624_image22
   
 2. В диалоговия прозорец Отваряне на папката на другия потребител въведете името на потребителя, който споделя календара с вас, в полето Име. В полето Име на папка изберете типа на споделения календар и след това щракнете върху OK.

Ако „Microsoft Exchange“ не се показва пред името на споделения календар

Ако „Microsoft Exchange“ не се показва преди името на споделения календар, това обикновено показва, че споделеният календар не е календар на Outlook по подразбиране. В тази ситуация първо добавете пощенската кутия на потребителя в Exchange към своя профил в Outlook.

 1. В Outlook щракнете върху Настройки на акаунта в менюто Инструменти.
 2. В диалоговия прозорец Имейл акаунти щракнете върху раздела Имейл, изберете акаунта си в Exchange Server и след това щракнете върху Промяна
  3624_image23
   
 3. Щракнете върху Още настройки.
 4. В диалоговия прозорец Microsoft Exchange щракнете върху раздела Разширени и след това върху Добавяне.
  3624_image24
   
 5. В диалоговия прозорец Добавяне на пощенска кутия въведете името на лицето, което споделя календара с вас, след което щракнете върху OK.
  3624_image25
   
 6. Щракнете върху OK, изберете Напред, щракнете върху Готово и след това щракнете върху Затвори.
 7. В навигационния екран разгънете Пощенска кутия – Потребителско име на собственика на папката и след това щракнете върху календара, който потребителят е споделил с вас.
  3624_image26
   
  Забележка Ако не може да разширите пощенската кутия, щракнете върху „Не може да разшири пощенската кутия на друго лице“ за заобиколно решение на проблема.

Това реши ли вашия проблем?

Не може да разшири пощенската кутия на друго лице

За да заобиколите този проблем, помолете човека, споделил календара с вас, да ви даде разрешение за рецензент за своята пощенска кутия.

Важно Стъпките по-долу се извършват на компютъра на човека, споделил календара с вас.

 1. Използвайте един от следните методи в зависимост от версията на Outlook, която използвате:
  В Outlook 2003 щракнете с десен бутон върху Пощенска кутия – Потребителско име и след това щракнете върху Споделяне.
  3624_image27
   
  В Outlook 2007 щракнете с десен бутон върху Пощенска кутия – Потребителско име и след това щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.
  3624_image28
   

  В Outlook 2010 или Outlook 2013 щракнете с десен бутон върху вашия имейл адрес в началото на списъка с папки и щракнете върху Разрешения за папка.
  3624_image29
   
 2. Щракнете върху раздела Разрешения, след което върху Добавяне.
 3. В диалоговия прозорец Добавяне на потребители укажете потребителя, с когото искате да споделите папката, щракнете върху Добави, след което върху OK.
 4. В списъка Име щракнете върху името на потребителя, когото добавихте, щракнете върху Рецензент в полето Ниво на разрешение, след което щракнете върху OK 

Това реши ли вашия проблем?

Не виждате нищо или не разполагате с необходимото разрешение за отваряне на споделен календар

Помолете човека, споделил календара с вас, да изпълни следните стъпки на своя компютър

 1. Използвайте един от следните методи в зависимост от версията на Outlook, която използвате:
  В Outlook 2016, Outlook 2013 или Outlook 2010 щракнете с десен бутон върху споделен календар, щракнете върху
  Споделяне и след това щракнете върху Разрешения за календар.
  3624_image32
   
  В Outlook в уеб или Outlook Web App щракнете с десен бутон върху календара и след това щракнете върху Разрешения.
  10106_UpdateImg13
   
  В Outlook 2007 щракнете с десен бутон върху споделения календар и след това щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.  
  3624_image31
   

 2. В раздела Разрешения изберете потребителя, на когото искате да дадете разрешение.
 3. Щракнете върху раздела Ниво на разрешение, изберете Рецензент и след това щракнете върху OK.
  3624_image33
   


Това реши ли вашия проблем?

Отваряне на споделен календар в Outlook 2016

За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху Отваряне на този календар в поканата за споделяне.

3624_image7
 


Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

Отваряне на споделен календар в Outlook 2016 за Mac

Поканата за споделяне, която получавате, прилича на тази от следната снимка на екрана. Обърнете внимание, че няма опция да се отвори споделен календар.

3624_image43
 

За да отворите споделения календар, изпълнете следните стъпки:

 1. На дъното на навигацията щракнете върху Календар

  3624_image34
     

 2. В раздела Организиране щракнете върху Отваряне на споделения календар.
  3624_image44
   
  В полето
  Търсене въведете името на човека, който ви е дал достъп до своя календар, и натиснете Enter.
 3. Изберете името на човека и щракнете върху Отваряне.
  3624_image45
   

  Забележка: Споделеният календар се показва в навигационния екран под заглавието Споделени календари и под него се показва името на човека, споделил календара.


Ако не може да отворите споделения календар, какъв проблем срещате?

Все още не мога да отворя споделения календар

Какъв проблем срещате?

Опцията „Отваряне на споделен календар“ не е на разположение

Симптоми

Когато отваряте вашия календар в Microsoft Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011, бутонът Отваряне на споделения календар на лентата не е активен. 

3624_image36
 

Освен това, когато посочите Отвори в менюто Файл, опцията Календар не е на разположение.

3624_image37
 

Причина

Проблемът се появява, ако в квадратчето Групиране на подобни папки, като например пощенски кутии, от различни акаунти е поставена отметка, а в Скрий в папките на компютъра ми не е поставена в Общи предпочитания.

3624_image38
 


Заобиколно решение

За да решите проблема по заобиколен начин, използвайте един от следните методи:

Изберете папката на Exchange в „Моите календари“.

 1. Отворете календара.
 2. Разширете Моите календари, за да покажете календара за пощенската кутия на Exchange, календара „На моя компютър“ и календарите, които са свързани с други акаунти, отворени в Outlook за Mac.
 3. Изберете квадратчето за отметка Exchange.

  3624_image39
   
  След като направите това, се активира бутонът Отваряне на споделения календар в лентата.

Отворете календара на друг потребител.

 1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Папки на други потребители.
  3624_image40
   
 2. Потърсете и изберете потребителя, чийто календар искате да отворите.
 3. В полето „Тип папка“ щракнете върху „Календар“.
  3624_image41
   
 4. Щракнете върху Отвори.  

Променете настройките, които се отнасят за папките „На моя компютър“.

 1. В менюто Outlook щракнете върху Настройки.
 2. Щракнете върху Общи.
 3. Премахнете отметката от квадратчето Групиране на подобни папки, като например пощенски кутии, от различни акаунти.
 4. Ако желаете, изберете квадратчето за отметка Скрий в папките на компютъра ми.


Това реши ли вашия проблем?

Отваряне на споделен календар в Outlook 2013


За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху Отваряне на този календар в поканата за споделяне.

3624_image7
 


Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

Отваряне на споделен календар в Outlook 2007

За да отворите споделен календар от покана за споделяне на Outlook, щракнете върху Отваряне на този календар в поканата за споделяне.

3624_image8
 


Ако виждате нещо различно, какъв проблем срещате?

Допълнителни ресурси
Допълнителна помощ
Заобиколно решение за отваряне на споделен календар на мобилни устройства/таблети
Ако използвате приложението Outlook на мобилни устройства, като например Windows Phone, iPhone, iPad и телефони Android, не може да виждате календар на друг потребител на тези устройства, тъй като те синхронизират само вашите собствени календари. 
Заобиколното решение е, че трябва да използвате Outlook Web App за да преглеждате споделения календар или да го покажете на настолния клиента на Outlook за Windows или Mac.

Това реши ли вашия проблем?

Outlook 2016 престава да реагира, когато се опитвате да отворите споделен календар
Проблемът може да се появи, когато надстройвате Outlook 2016, без да сте деинсталирали изцяло предишната Outlook версия, която кара Outlook 2016 да работи в офлайн режим. Решението е да премахнете изцяло старата Outlook версия и да рестартирате Outlook 2016.

Това реши ли вашия проблем?
Получавате други грешки, когато се опитвате да отворите споделен календар
Ако другото решение не работи за вас и получавате различно съобщение за грешка, опитайте инструкциите по долу:
 1. Уверете се, че сте инсталирали последната версия на Outlook с всички излезли корекции.
 2. Разрешете „Изтегляне на споделени папки“.
  1. Щракнете върху раздела Файл.
  2. Щракнете върху Настройки на акаунта и щракнете върху Настройки на акаунта.
   10106_UpdateImg10
    
  3. В раздела Имейл щракнете върху акаунта в Exchange и след това щракнете върху Промяна.
  4. Щракнете върху Допълнителни настройки, щракнете върху раздела Разширени и изберете „Изтегляй споделените папки
   10106_UpdateImg11
    
  5. Щракнете върху OK, щракнете върху Напред, щракнете върху Готово и след това щракнете върху Затвори в прозореца „Настройки на акаунта“.
  6. Излезте и рестартирайте Outlook.
 3. Ако все още не работи, опитайте се да изключите „Кеширан режим на Exchange“ със следните стъпки:
  1. Щракнете върху раздела Файл.
  2. Щракнете върху Настройки на акаунта и щракнете върху Настройки на акаунта.
   10106_UpdateImg10
    
  3. В раздела Имейл щракнете върху акаунта в Exchange и след това щракнете върху Промяна.
  4. Под Офлайн настройки премахнете отметката Използвай кеширан режим на Exchange
   10106_UpdateImg12
    
  5. Излезте и рестартирайте Outlook.

Това реши ли вашия проблем?
Получавате съобщение за грешка, когато отваряте споделен календар в Outlook 2013
Какво съобщение за грешка получавате?
Решение за получаване на съобщения за грешка, когато отваряте споделен календар в Outlook 2013
Проблемът се появява, когато следните условия са налице:
 • Вашият Outlook 2013 е настроен да използва връзка MAPI по HTTP.
 • Вашата основна пощенска кутия е в кеширан режим.
 • Опцията „Изтегляй споделените папки“ не е разрешена.

Може да проверите KB 2990457 за решение или заобиколно решение.

Това реши ли вашия проблем?
Общо отстраняване на неизправности за други грешки, когато отваряте споделен календар в Outlook 2013
Ако получавате други грешки, опитайте една от следните инструкции за общо отстраняване на неизправности:
 1. Уверете се, че потребителят е споделил календара с вас с необходимите разрешения
 2. Уверете се, че Outlook е свързан към мрежата и че може да получава успешно поща и не е прекалено зает с извършването на други задачи, като например актуализирането на папки.
 3. Опитайте отново и вижте дали споделения календар работи.


Това реши ли вашия проблем?
Нямате разрешение за преглед на споделен календар в Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011
Когато се опитвате да отворите папка на споделен календар в Microsoft Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011, получавате следното съобщение за грешка, въпреки че сте дали разрешения на папката:

Outlook не може да отвори тази папка. Нямате разрешение да отваряте тази папка. Свържете се с <Името на собственика на календара> за разрешение.
Проблемът се появява, защото собственикът на папката, за която искате достъп, споделя папката на подкалендара с вас, но не споделя своята (основна) папка по подразбиране „Календар“. За да решите проблема, притежателят на календара трябва да споделя и главната папка, и подпапката „Календар“ с вас. За повече информация вижте KB 274352.


Това реши ли вашия проблем?

Получавате грешка за празен календар или за разрешения на Mac, въпреки че имате разрешение за заетост в Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011
Потребител ви дава разрешение за заетост към своя календар, но когато се опитвате да отворите календара в Microsoft Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011, получавате следното съобщение за грешка:

Outlook не може да отвори тази папка. Нямате разрешение да отваряте тази папка. Свържете се с <потребителско_име> за разрешение.
Проблемът се е получил, тъй като функцията за заетост е налична само в Outlook 2010 и Outlook 2013 за Windows. За да отворите споделен календар в Outlook за Mac, потребителят трябва да ви предостави разрешения за ниво Рецензент или по-високи. Или може да видите информацията за заетостта на потребителя, като създадете ново искане за събрание и след това добавите потребителя в „Помощник за планиране“. За повече информация вижте KB 2876443.


Това реши ли вашия проблем? 

Не може да отворите една или повече споделени папки „Календар“ в Microsoft Outlook 2016 за Mac или Outlook за Mac 2011.
В Outlook 2016 за Mac и Outlook за Mac 2011 не може да отваряте споделена папка „Календар“, която не е подкалендар на споделената папка по подразбиране „Календар“ на съответния потребител.
 • Календар
 • Втори календар
 • Трети календар
  10106_UpdateImg14
   

В този пример папката „Втори календар“ е подкалендар на споделената папка по подразбиране „Календар“ на съответния потребител. Затова може да отворите папката „Втори календар“ на Outlook за Mac. Папката „Трети календар“ обаче не е подкалендар под папката по подразбиране „Календар“. Затова не може да отворите тази папка в Outlook за Mac. За да решите проблема, трябва собственикът на календара да създава всички споделени календар под папката по подразбиране „Календар“.

Това реши ли вашия проблем?
Свойства

ИД на статията: 10106 – Последен преглед: 6.10.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка