Поправка на грешки с Windows Update

Прилага се за: Windows 8.1Windows 10Windows 7

Какво прави това постъпково ръководство?

Това постъпково ръководство дава стъпки за отстраняване на проблеми с актуализации от Windows Update, като например дълго време за сканиране или кодове за грешки при инсталиране на актуализации.

Ако ви е нужна помощ с освобождаване на пространство на устройството, вижте Освобождаване на място на устройството в Windows 10.

Често срещани кодове за грешки

Стъпките в това постъпково ръководство би трябвало да ви помогнат с всички грешки в Windows Update, както и при други проблеми—не се налага да търсите определената грешка, за да я разрешите. Ето например някои най-често появяващи се кодове за грешки: 0x80242006​, 0x80244018​, 0x80D02002​, 0x80246017​, 0x80240438​, 0x80070070​, 0x8007000D​, 0x80246008​, 0x80096004​, 0x80070020. 
Представените тук стъпки следва да помогнат в отстраняването на всякакви грешки, които възникват по време на процеса на Windows Update.

Как работи това?

Първо ще ви зададем въпроси за версията на Windows, която използвате, и проблема, който срещате. След това ще ви преведем през серия от стъпки за разрешаване на проблеми, които са специфични за вашата ситуация. В края на всяка стъпка ще бъдете попитани „Това разреши ли проблема?“ Ако той е разрешен, изберете „Да“ и сте готови! Ако не е разрешен, изберете „Не“ и продължете с ръководството.

Ако не знаете, вижте С коя операционна версия на операционната система Windows работя?
Ако не знаете, вижте С коя операционна версия на операционната система Windows работя?

Ето как:

 
 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете Проблеми с мрежата,след което изберете от списъка Идентифициране и разрешаване на проблеми в мрежата
 2. Следвайте стъпките в съветника, за да диагностицирате и отстраните проблеми във вашата мрежа.
 3. Изпълнете отново Windows Update.
Разреши ли това проблема?  

Ето как:

 
 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата Мрежа
  win7networkicon1
  или иконата
  win7networkicon2
  в областта за уведомяване и изберете Отстраняване на проблеми. 
 2. Следвайте стъпките в съветника, за да диагностицирате и отстраните проблеми във вашата мрежа.
 3. Изпълнете отново Windows Update.
 
Разреши ли това проблема?

Ето как:

 1. Изтеглете Windows Update Troubleshooter, след което изберете Отваряне или Запиши в изскачащия прозорец.
 2. Изберете Напред и следвайте стъпките в съветника, за да откриете и отстраните проблеми с Windows Update.

Разреши ли това проблема?

Ето как:

 1. Изтеглете Windows Update Troubleshooter, след което изберете Отваряне или Запиши в изскачащия прозорец.
 2. Изберете Напред и следвайте стъпките в съветника, за да откриете и отстраните проблеми с Windows Update.

Разреши ли това проблема?

Ето как:

 
 1. Изтеглете Windows Update Troubleshooter, след което изберете Отваряне или Запиши в изскачащия прозорец.
 2. Изберете Напред и следвайте стъпките в съветника, за да откриете и отстраните проблеми с Windows Update.
Разреши ли това проблема?
 1. Отворете команден прозорец с администраторски права. За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Windows и след това изберете Команден прозорец (администраторски права). Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Разреши или Да.
 2. Въведете следната команда и след това натиснете Enter.
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Забележка Може би ще са необходими няколко минути за завършването на операцията на командата.

 1. Въведете следната команда и натиснете Enter.
sfc /scannow

Забележка Може би ще са необходими няколко минути за завършването на операцията на командата.

 1. Затворете командния прозорец и след това изпълнете отново Windows Update.

Разреши ли това проблема?

Ако никоя от предходните стъпки не разреши проблема, ще се наложи да върнете Windows в начално състояние или да го преинсталирате, вж. Опции за възстановяване в Windows 10.

Разреши ли това проблема?
Радваме се, че вашият проблем с Windows Update е разрешен.

Съжаляваме, че вашият проблем не може да се разреши с това ръководство. Свържете се с поддръжката от Microsoft, ако имате нужда от допълнителна помощ.

Ако никоя от предходните стъпки не успее да разреши проблема, ще се наложи да нулирате или преинсталирате Windows, вижтеКак да обновите, нулирате или възстановите вашия компютър.

Разреши ли това проблема?
Ако никоя от предходните стъпки не успее да разреши проблема, ще се наложи да нулирате или преинсталирате Windows, вижтеКакви са опциите за възстановяване на системата в Windows

Разреши ли това проблема?
 1. Отворете команден прозорец с администраторски права. За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху бутона Windows и след това изберете Команден прозорец (администраторски права). Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Разреши или Да.
 2. Въведете следната команда и след това натиснете Enter.
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Забележка Може би ще са необходими няколко минути за завършването на командата.

 1. Въведете следната команда и натиснете Enter.
sfc /scannow

Забележка Може би ще са необходими няколко минути за завършването на командата.

 1. Затворете командния прозорец и след това изпълнете отново Windows Update.
Разреши ли това проблема?

Ето как:

 1. Определяне дали използвате 32-битов, или 64-битов Windows:
  • От Старт изберете Настройки.
  • Изберете Система.
  • Щракнете върху Относно.
  • Превъртете надолу до Тип на системата.
 2. Отидете на страницата с хронология на актуализациите.
 3. Потърсете най-новата актуализация на КБ за версията на Windows 10, която използвате – обикновено можете да я откриете най-горе в списъка – и или впишете номера на КБ или го копирайте.
 4. Отидете на сайта на Microsoft Update и потърсете номера на КБ.
 5. Изберете връзка за изтегляне и след това изберете Изтегли. Изберете Запиши, ако се появи подкана за това.
 6. Когато изтеглянето завърши, изберете Отвори, за да се стартира актуализирането.

Разреши ли това проблема?

Определяне дали използвате 32-битов, или 64-битов Windows:

 1. От Старт изберете Настройки.

 2. Изберете Система.

 3. Щракнете върху Относно.

 4. Превъртете надолу до Тип на системата.

Изтеглете версията на най-новата SSU, която съответства на версията на битовата ви система на Windows (32 или 64), от каталога на Microsoft Update.

Версия на Windows

SSU пакет

Дата на издаване

Windows 10

4498353

май 2019 г.

Windows 10 1607

4498947

май 2019 г.

Windows 10 1703

4500640

май 2019 г.

Windows 10 1709

4500641

май 2019 г.

Windows 10 1803

4497398

май 2019 г.

Windows 10 1809

4499728

май 2019 г.

Windows 10 1903 4500109 май 2019 г.

 

Рестартирайте устройството си и проверете за актуализации.

Разреши ли това проблема?

Изтеглете инструмента за създаване на мултимедия на Windows 10 (MCT) и го използвайте, за да извършите „надстройка на място“ на Windows 10. Разполагаме с видеоклип, който може да ви покаже как, ако не сте сигурни.

Забележка Ако вече не сте на най-новата версия на Windows, това ще ви актуализира с най-новата.

Разреши ли това проблема?

Изтеглете инструмента за създаване на мултимедия на Windows 10(MCT) и го използвайте, за да извършите инсталация на чисто на Windows 10. Разполагаме с видеоклип, който може да ви покаже как, ако не сте сигурни.

Забележки

 • Инсталацията на чисто ще изтрие всичките ви записани данни и инсталирани приложения. Не забравяйте да архивирате данните си, преди да извършите инсталация на чисто. Ще трябва да създадете отново потребителските си акаунти и да преинсталирате приложенията си.
 • Ако вече не сте на най-новата версия на Windows, това ще ви актуализира до най-скорошната.

Разреши ли това проблема?

Най-добрият вариант е да надстроите до Windows 10. Windows 10 е най-актуалната операционна система Windows с много нови функции и подобрена защита.
За информация относно надстройката до Windows 10 вижте: https://www.microsoft.com/bg-bg/windows/get-windows-10

Забележка Някои приложения и хардуер, които използвате с Windows 8.1, може да не са съвместими с Windows 10. С изтеглянето на Windows 10 и изпълнението на инсталацията първо ще се направи проверка на съвместимостта, която да ви уведоми за наличие на проблеми. Ако не искате или не можете да надстроите поради проблеми със съвместимостта, преминете към следващата стъпка за отстраняване на неизправности.

Преди да изтеглите SSU, ще трябва да изключите автоматичните актуализации.

 1. Натиснете клавиша Windows + X и изберете Контролен панел.

 2. Изберете Windows Update.

 3. Изберете Промяна на настройките.

 4. Сменете настройките за актуализациите на Никога.

 5. Изберете OK.

 6. Рестартирайте устройството.

Изтеглете KB3173424, като използвате връзките под Метод 2 в статията. Уверете се, че сте изтеглили подходящата 32-битова или 64-битова версия за вашата операционна система. Щракнете тук, за да видите как да определите дали даден компютър работи с 32-битова, или 64-битова версия на Windows.

Рестартирайте устройството отново и след това включете отново автоматичните актуализации.

 1. Натиснете клавиша Windows + X и изберете Контролен панел.

 2. Изберете Windows Update.

 3. Изберете Промяна на настройките.

 4. Сменете настройките за актуализациите на Автоматично.

 5. Изберете OK.

 6. Рестартирайте устройството.

Разреши ли това проблема?

Благодарим ви, че надстроихте до Windows 10. Ако имате проблеми с Windows Update в Windows 10, се върнете към това постъпково ръководство и изберете Windows 10.

Най-добрият вариант е да надстроите до Windows 10. Windows 10 е най-актуалната операционна система Windows с много нови функции и подобрена защита.
За информация относно надстройката до Windows 10 вижте: https://www.microsoft.com/bg-bg/windows/get-windows-10

Забележка Някои приложения и хардуер, които използвате с Windows 7, може да не са съвместими с Windows 10. С изтеглянето на Windows 10 и изпълнението на инсталацията първо ще се направи проверка на съвместимостта, която да ви уведоми за наличие на проблеми. Ако не искате или не можете да надстроите поради проблеми със съвместимостта, преминете към следващата стъпка за отстраняване на неизправности.

Преди да изтеглите SSU, ще трябва да изключите автоматичните актуализации.

 1. Щракнете върху „Старт“, въведете „Windows update“ в полето за търсене и след това щракнете върху Windows Update в списъка на програмите.
 2. В левия прозорец щракнете върху „Смяна на настройките“, изберете „Никога не проверявай за актуализации“ и след това изберете OK.
 3. Рестартирайте компютъра.

След като компютърът се рестартира, изтеглете KB4490628, като използвате връзките под Метод 2 в статията. Уверете се, че сте изтеглили подходящата 32-битова или 64-битова версия за вашата операционна система. Щракнете тук, за да видите как да определите дали даден компютър работи с 32-битова или 64-битова версия на Windows.

Рестартирайте компютъра и след това включете отново автоматичните актуализации. Отворете Windows Update и изберете Промяна на настройките. Под Важни актуализации щракнете върху падащия списък и изберете Инсталирай актуализациите автоматично (препоръчително). Щракнете върху OK, за да запишете промените си, и след това изберете Проверка за актуализации, за да изтеглите и инсталирате всички останали актуализации.

Разреши ли това проблема?

 1. От „Старт“ потърсете cmd
 2. Изберете Команден прозорец от резултатите
 3. В командния прозорец въведете следното и след това натиснете Enter:

  Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
 4. Когато командата е завършена, въведете следното и след това натиснете Enter:

  Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
 5. Затворете командния прозорец и рестартирайте компютъра.

Проверете отново за актуализации на Windows. Разреши ли това проблема?

 1. От „Старт“ потърсете cmd
 2. Изберете Команден прозорец от резултатите
 3. В командния прозорец въведете следното и след това натиснете Enter:

  Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
 4. Когато командата е завършена, въведете следното и след това натиснете Enter:

  Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
 5. Затворете командния прозорец и рестартирайте компютъра.

Проверете отново за актуализации на Windows. Разреши ли това проблема?

 

Благодарим ви, че надстроихте до Windows 10. Ако имате проблеми с Windows Update в Windows 10, се върнете към това постъпково ръководство и изберете Windows 10.

Съжаляваме, че вашият проблем не може да се разреши с това ръководство. Свържете се с поддръжката от Microsoft, ако имате нужда от допълнителна помощ.

Можете също да подадете обратна връзка чрез центъра за обратна връзка, като щракнете тук.