Отстраняване на неизправности и поправка на Lumia

Прилага се за: Mobile DeviceNokia devices

Можете лесно сами да коригирате проблеми. Първо опитайте нашата програма за отстраняване на неизправности. Ако тя не помогне, ще получите инструкции за това как да продължите по-нататък.

Ако телефонът ви е блокирал или не стартира, Windows Device Recovery Tool може да ви помогне да нулирате и възстановите софтуера на телефона у дома. Инструментът също така може да се използва за телефони, които се стартират, но имат екрана за възстановяване на BitLocker.

 • Важно! Използването на Windows Device Recovery Tool ще изтрие цялото съдържание, съхранено на телефона, включително приложения и игри (заедно с данните на приложенията и напредъка в игрите), текстови съобщения, хронология на обажданията, музика, снимки и други. Ако е възможно, архивирайте съдържанието на телефона (настройки > архивиране). Ще можете да извършите възстановяване от архивно копие, след като възстановяването завърши.
 • Бележка: Процесът на възстановяване може да отнеме известно време в зависимост от скоростта на интернет връзката, като няма да можете да използвате телефона по време на инсталирането. Ще се инсталира най-новата одобрена версия на софтуера според модела на телефона.
Изтеглете и инсталирайте Windows Device Recovery Tool на вашия компютър (налично за Windows 7 или по-нова). Ако е възможно, уверете се, че телефонът има достатъчно заряд на батерията. Когато инсталирането завърши, стартирайте приложението и основният екран ще се появи.


 1. Ако телефонът ви не е открит автоматично, прекъснете връзката с всички телефони от компютъра и натиснете Телефонът не е открит в долната част на основния екран.
 2. Ако получите подкана, изберете производителя на телефона.
 3. Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра.
 4. Изчакайте компютърът да открие свързания телефон и следвайте инструкциите на екрана. Ако телефонът не е свързан в рамките на минута, може да опитате да рестартирате телефона: не прекъсвайте връзката с USB и натиснете и задръжте бутоните Захранване и Намаляване на силата на звука едновременно. Освободете бутоните, когато телефонът започне да вибрира.
 5. Натиснете Инсталиране на софтуер , за да започне инсталирането на софтуера на вашия телефон.
 6. След като инсталирането завърши, телефонът ще се рестартира. Ако SIM картата има ПИН код, на този етап ще се наложи да въведете вашия ПИН код на SIM.

Това реши ли проблема?

 1. Премахнете всякакъв вид предпазно покритие или лента от екрана, за да проверите дали не пречи на сензорния екран да работи правилно. Ако даден предмет се намира върху горната част на екрана, екранът остава черен.
  Proximity sensor location
 2. Почистете екрана с мека, чиста и суха кърпа.
 3. Рестартирайте телефона. Натиснете и задръжте бутоните Захранване и Намаляване на силата на звука едновременно за 10 – 15 секунди. Освободете ги и телефонът ще се рестартира.
  Keys to press to perform soft reset
 4. Регулирайте чувствителността при докосване, за да проверите дали това помага, докоснете Настройки > докосване > Чувствителност при докосване (имайте предвид, че не всички телефони предлагат тази функция).
Забележка! Уверете се, че не докосвате случайно ъглите на екрана, докато държите телефона си, тъй като това може да доведе до неточни или несъзнателни докосвания.

Това реши ли проблема?

Поздравления! Радваме се, че това ръководство ви помогна за отстраняването на проблема.

Ако тези стъпки за отстраняване на неизправности не помогнат за отстраняването на проблема с вашия телефон, щракнете тук за допълнителна помощ от нашите партньори в B2X, упълномощен доставчик на обслужване на клиенти на Microsoft.

Ако например телефонът ви произволно се рестартира, блокира или не се включва, ако дадено приложение доведе до срив, ако имате проблеми със звука или ако екранът е празен, опитайте следните корекции:

1. Зареждане на телефона


Заредете телефона в продължение на най-малко 20 минути.

2. Рестартиране на телефона


Натиснете и задръжте бутоните „Захранване” и „Намаляване на силата на звука” едновременно в продължение на 10 – 15 секунди. Освободете ги и телефонът ще се рестартира. След тази операция може да се наложи да настроите датата и часа на телефона.
Keys to press to perform soft reset

Ако проблемът продължава, нулирайте и възстановете телефона, както е показано по-долу.

3. Нулиране на телефонаЗа да продължите с нулирането, уверете се, че нивото на батерията на вашия телефон е над 50 %.
За да проверите останалия живот на батерията, отидете в „Настройки“ > „Система” > „Икономичен режим на батерията” (Lumia с Windows Phone 8: „Настройки“ > „Икономичен режим на батерията”). Ако не сте в състояние да го проверите или нивото е твърде ниско, заредете телефона в продължение на най-малко 20 минути.

Нулиране на телефона с помощта на настройките на телефона.
Изберете „Настройки” > „Система” > „Относно“ > „Нулиране на телефона” (Lumia с Windows Phone 8: „Настройки” > „Относно“ > „Нулиране на телефона”).

Въпреки това, ако не можете да осъществите достъп до настройките на телефона, изпълнете следните стъпки:

 1. Прекъснете връзката със зарядното устройство. Натиснете и задръжте бутоните „Захранване” и „Намаляване на силата на звука” едновременно. Освободете бутоните, когато телефонът започне да вибрира, след което незабавно натиснете и задръжте бутона за намаляване на силата на звука, докато телефонът не покаже удивителен знак (!) на екрана. Освободете бутона за силата на звука.
  Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

 2. Натиснете бутоните за силата на звука и захранването в следния ред: „Увеличаване на силата на звука”, „Намаляване на силата на звука”, „Захранване” и „Намаляване на силата на звука”.

  Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

  Потребители на Lumia 950 XL: физическите бутонни комбинации се различават леко в сравнение с други модели Lumia.

 3. Изчакайте телефонът да се нулира. По време на нулирането на екрана ще виждате въртящи се зъбни колела за до 5 минути, след което екранът ще е празен за около 30 секунди, а после телефонът ще се рестартира.
 4. Продължете процеса по първоначална настройка на телефон. Уверете се, че датата и часът са настроени правилно. Изберете „Настройки” > „Час и език” > „Дата и час” (Lumia с Windows Phone 8: „Настройки” > „Дата + час”).

Това реши ли проблема?

За да проверите дали имате наличен нов софтуер за вашия телефон, направете следното:

Lumia с Windows 10:

 • Отидете в Настройки > > Актуализиране и защита > Актуализиране на телефона и докоснете Проверка за актуализации.

Lumia с Windows Phone 8:

 • Отидете в Настройки > Актуализиране на телефона и докоснете Проверка за актуализации.

Ако няма наличен нов софтуер, продължете със следващата стъпка. В противен случай по-долу са предоставени инструкции за подготовка на телефона за актуализация, както и неща, които да се проверят след инсталиране на актуализацията.

Преди инсталиране

Освободите пространство. Страхотните неща са в големи пакети! Преди да стартирате софтуерна актуализация, е препоръчително да освободите достатъчно пространство на вашия телефон.

 • Може да се наложи да имате до 1,5 ГБ (в зависимост от модела на телефона и изданието на софтуера) свободна памет на телефона, за да гарантирате, че актуализацията на софтуера ще върви гладко.
 • За да проверите наличното свободно пространство, отидете в Настройки > Система > Място за съхранение (Win10) или Настройки > индикатор памет (WP 8).

Зареждане на телефона. Преди да стартирате актуализацията, свържете телефона със зарядно устройство или се уверете, че батерията на телефона има достатъчно заряд (най-малко 50%).

Бъдете онлайн. Телефонът ви поддържа безжични актуализации Over the Air (OTA) и няма нужда от кабели или компютър; можете просто да изтеглите и инсталирате актуализацията чрез вашия телефон.

 • Използвайте Wi-Fi мрежа, за да изтеглите актуализацията и да избегнете разходи за пренос на мобилни данни.
 • Офлайн актуализация не е възможна.

Разрешаване на архивни копия. Уверете се, че вашите настройки, приложения, снимки и текстови съобщения са в безопасност.

Lumia с Windows 10:

 • За да архивирате данните на приложението и системните настройки, отидете в Настройки > Актуализация и защита > Архивиране.
 • За да архивирате вашите снимки и видеоклипове, отидете в Настройки > Устройства > Камера по подразбиране> Управление на настройките за качване в OneDrive.
 • За да архивирате текстови съобщения, отидете в Настройки > Система > Съобщения > Синхронизиране на съобщения между устройства.

Lumia с Windows Phone 8:

 • Отидете в Настройки > архивиране.
 • На този екран ще намерите отделни опции за архивиране на приложения и настройки, текстови съобщения, както и снимки и видеоклипове.

По време на инсталирането

Върнете се в настройките и стартирайте актуализация на софтуера.

 • Актуализацията отнема около 15 – 30 минути, но основна актуализация може да отнеме до 2 часа, за да завърши, в зависимост от модела на телефона и броя на инсталираните приложения.
 • Няма да можете да използвате телефона си по време на инсталирането на актуализацията.
 • Следвайте всички подкани за актуализиране и не се притеснявайте, ако телефонът се рестартира няколко пъти по време на процеса, което е напълно нормално.

В зависимост от текущата версия на софтуера може да има няколко актуализации за вашия телефон, така че проверете отново за наличен софтуер за най-новата версия.

След инсталиране

Уверете се, че имате най-новите актуализации. Допълнителни актуализации на приложения от магазина може да са необходими за пълното разрешаване на нови функции за телефона след актуализация на софтуера.

Lumia с Windows 10:

 • За да проверите за актуализации на приложения, отидете в Магазин > Меню > Изтегляния и актуализациии докоснете Проверка за актуализации. След завършване на проверката за актуализации докоснете Актуализиране на всички.

Lumia с Windows Phone 8:

 • За да проверите за актуализации на приложения, отидете в Магазин > > настройки> и докоснете Проверка за актуализации.

Нещата не се случиха по планирания начин? Можете да намерите отговори на някои проблемни случаи от нашата общност.


Това реши ли проблема?

Спиране на приложения от фона

 • Натиснете продължително бутона назад, за да видите приложенията, работещи във фонов режим. Плъзнете бързо през списъка с приложения и докоснете X, за да затворите приложенията, които не ви трябват.
 • Когато приключите, докоснете бутона меню, за да се върнете на стартовия екран.
 • Проверете кои приложения изпълняват задачи във фонов режим и блокирайте онези, които не се ви необходими: Отидете в Настройки > Система > икономичен режим и изберете Използване на батерията (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > икономичен режим и плъзнете до използване). Докоснете дадено приложение, за да го управлявате. В рамките на всяко приложение можете да изберете Подробности и да изберете дали да се позволи на приложението да се изпълнява във фонов режим (Lumia с Windows Phone 8: Докоснете връзката над списъка с приложения и изберете показване на приложения, които могат да се изпълняват във фонов режим).

Приложения на SD карта

За оптимална производителност на приложението, ако е възможно, инсталирайте приложението или играта в мястото за съхранение на телефона вместо в SD картата.

 1. В списъка с приложения изберете Място за съхранение (Lumia с Windows Phone 8: Индикатор памет).
 2. Докоснете лентата SD карта в горната част на екрана.
 3. Изберете Приложения и игри (Lumia с Windows Phone 8: приложения+игри).
 4. Докоснете приложението, което искате да преместите, и след това докоснете Преместване в телефона.

Забележка! Ако вашата SD карта има хиляди мултимедийни елементи, сканирането на файловата система може да изразходва значителна част от мощността за обработка на телефона дори когато се изпълнява във фонов режим. Ако смятате, че това е проблемът, просто отидете в списъка с Приложения, изберете Място за съхранение (Lumia с Windows Phone 8: Индикатор памет), докоснете лентата SD карта и докоснете Премахване на SD карта. Можете да осъществите достъп до SD картата следващия път, когато рестартирате телефона.

Това реши ли проблема?

Lumia с Windows 10:
 1. Докоснете плочката Магазин, за да видите дали има налични актуализации за приложението за вашата камера. Докоснете  Меню > Изтегляне и актуализации. Превъртете до долната част и ще видите Проверка за актуализации. След проверката за актуализации изберете Актуализиране на всички от горната част на екрана.
 2. Ако имате повече от едно приложение за камера, докоснете Настройки > Устройства > Камера по подразбиране и изберете приложението за камера по подразбиране.
Lumia с Windows Phone 8:
 1. Докоснете плочката Магазин, за да видите дали има налични актуализации за приложението за вашата камера.
 2. Възстановете настройките на камерата по подразбиране, отидете в Настройки и след това плъзнете бързо наляво до приложения > снимки+камера (изображения+камера). Превъртете до долната част и докоснете нулиране на камерата.

Приложението „Моята камера“ не се отваря и дисплеят се връща до стартовия екран

 1. Рестартирайте телефона. Натиснете и задръжте бутоните Захранване и намаляване на силата на звука едновременно, докато почувствате, че телефонът вибрира. След тази операция може да се наложи да зададете датата и часа на телефона.
 2. Опитайте друго приложение за камерата. Ако това се случва само в едно приложение, го преинсталирайте отново от магазина, за да разрешите този проблем.
Това реши ли проблема?

Картата с памет не е разпозната

Проверете следните неща:

 • Имате бърза 4 – 200 ГБ microSD карта (Lumia с Windows Phone 8: 4-128 ГБ microSD) карта с памет от известен производител.
 • Вашата карта с памет не е пълна (трябва да има поне около 50 МБ свободна памет на картата).
 • Вашата карта с памет не е защитена с парола. За да проверите дали вашата карта с памет е защитена с парола, я свържете с компютър с USB четец, който има слот за microSD карта. Ако картата не е достъпна, тя е защитена с парола. Премахнете паролата от вашата карта с памет като използвате устройството, където по-рано се е използвала.

Картата с памет не работи по очаквания начин

Ако вашата карта с памет има хиляди мултимедийни елементи, сканирането на файловата система може да изразходва значителна част от мощността за обработка на телефона, дори когато се изпълнява във фонов режим. Ако смятате, че това е проблемът, отидете в „Настройки” > „Система” > „Място за съхранение“, докоснете „SD карта (D:)” и в най-долната част на екрана докоснете „Премахване” (Lumia с Windows Phone 8: в списъка с приложения изберете „Индикатор памет”, докоснете лентата „SD карта ” и докоснете „Премахване на SD карта”). Можете да осъществите достъп до картата с памет следващия път, когато рестартирате телефона.

Ако видите полето за съобщения „Сканиране на SD картата и коригиране на грешките”, докоснете „Да” за да може телефонът да сканира картата и да се опита да коригирате грешките. Ако се покаже съобщението „Неуспешно сканиране на SD картата”, поставете картата с памет в компютъра и се опитайте да го коригирате с тези стъпки.

Форматиране на вашата карта с памет на компютър

Важно! Преди форматиране на вашата карта с памет, уверете се, че имате архивно копие на данните, тъй като те се губят по време на форматирането:

 1. Свържете вашата карта с памет към компютър с USB четец, който има слот за microSD карта. Ако вашият четец на карти или компютър разполага с обикновен слот за SD карта, можете да използвате адаптер за microSD карта.
 2. Използвайте файловия мениджър и намерете сменяемата памет на вашия компютър, щракнете с десния бутон върху картата с памет, и изберете „Форматиране”.
 3. За карти с 4-32 ГБ изберете файловата система FAT32 и размер на клъстера 32 килобайта и натиснете „Старт“. За карти 64-200 ГБ карти, изберете файловата система exFAT и размер на клъстера 128kB.
 4. Натиснете „OK”, за да потвърдите предупредителното съобщение за загуба на данни. Когато процесът на форматиране е завършен, натиснете „OK”.
 5. Възстановявайте само данните, които са съвместими с вашия телефон (JPEG или MP4 в папката „Снимки” или MP3 в папката „Музика”).
 6. Щракнете с десен бутон върху „Карта с памет”, изберете „Изваждане”и изчакайте, докато е безопасно да премахнете картата.
 7. Поставете картата с памет в слота за карта с памет на телефона, докато щракне на място.

Това реши ли проблема?

 1. Рестартирайте телефона.
 2. Включете икономичния режим на батерията: натиснете Старт, след което плъзнете бързо наляво до списъка с приложения, отидете в Настройки > Система > Икономичен режим) и превключете Икономичен режим на Вкл. (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > икономичен режим).
 • Ако искате икономичният режим да се включва всеки път, когато батерията спадне до 20 %, изберете При нисък заряд на батерията.
 • Ако искате да включите икономичния режим сега и да го оставите до следващия път, когато презареждате батерията, изберете От сега до следващото зареждане.

Когато е разрешен, се появява икона с малко сърце над иконата на батерията и телефонът не получава автоматично актуализации за пощата и календара, не актуализира някои динамични плочки или не позволява на приложения да работят във фонов режим.

Освен това може да изпробвате и следното:

 • Забележка! Наличните функции на телефона може да се различават в зависимост от неща, като например вашия език, регион, доставчик на услуги или модела на телефона.

Изключете услугите и функциите, които не използвате:

 1. Затворете приложенията, които не използвате: натиснете и задръжте бутона назад, за да видите приложенията, които работят във фонов режим. Плъзнете бързо през списъка с приложения и докоснете X, за да затворите приложенията, които не ви трябват.
 2. Изключете услугите за местоположение: докоснете Настройки > Поверителност > Местоположение (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > местоположение) и превключете Услуги за местоположение на Изкл.
 3. Изключете Bluetooth: докоснете Настройки > Устройства > Bluetooth (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > Bluetooth), след което превключете Състояние на Изкл.
 4. Изключете NFC: докоснете Настройки > Устройства > NFC (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > NFC (приближи+изпрати)) и превключете Докосване за споделяне на Изкл.
 5. Lumia с Windows Phone 8: спрете свързването на телефона към музикалната колекция в облака. Стартирайте приложението Музика, след което докоснете... > Настройки и изключете настройките.
 6. Проверете кои приложения изпълняват задачи във фонов режим и блокирайте тези, които не ви трябват: докоснете Настройки > Система > Икономичен режим > Използване на батерията (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > икономичен режим), плъзнете бързо наляво и ще получите скорошно използване на батерията и списък с приложения. Оттам може да докоснете всяко приложение, за да го управлявате. (Телефони с Lumia Black и Amber, докоснете Настройки, плъзнете до Приложения и докоснете задачи във фонов режим. Докоснете приложението, което искате да блокирате, и докоснете блокирай).
Промяна на честотата на определени събития:

 1. Променете настройките на пощата, за да извлича елементи от пощата по-рядко: на стартовия екран отворете акаунта за поща, който искате да промените, докоснете „...“ > Настройки > Акаунти, изберете имейл акаунта, който искате да промените, и докоснете Промяна на настройките за синхронизиране на пощенска кутия, изберете желаната от вас честота на Изтегляне на ново съдържание (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > настройки за синхронизиране и променете настройката за Изтегляне на ново съдържание или я задайте на ръчно управление).
 2. Настройте екрана на телефона да се изключва след по-кратко време: докоснете Настройки > Персонализиране > Екран при заключване (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > екран при заключване) и промените настройката за Екранът се изключва след.
Други съвети:

 1. Намалете яркостта на екрана: докоснете Настройки > Система > Дисплей, превключете Автоматично регулиране на яркостта на дисплея на Изкл. и намалете Ниво на яркостта. (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > яркост, превключете Автоматично регулиране на Изкл. и превключете Ниво на Ниско).
 2. Променете настройката за екрана за бърз поглед: докоснете Настройки > Екстри > Екран за бърз поглед > Режим > Изкл. (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > екран за бърз поглед и превключете екран за бърз поглед на Изкл).
 3. Lumia с Windows Phone 8: използвайте двукратното докосване за събуждане на телефона само когато е необходимо. Докоснете Настройки > докосване и превключете Събуждане на Изкл.
 4. Настройте телефона да използва само 2G (GSM) мрежа: докоснете Настройки > мобилна мрежа > Най-висока скорост на връзката.
 5. Изключете WiFi връзката: докоснете Настройки > Мрежа и безжична връзка > WiFi (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > WiFi), след което превключете WiFi мрежа на Изкл.
 6. Заредете телефона, докато нивото на батерията на телефона е 100%. Проверете нивото на батерията, отидете в Настройки > Система > Икономичен режим > Общ преглед (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > икономичен режим > Оставащ живот на батерията).
 7. Използвайте слушалки с кабел, а не високоговорителя.
 8. Проверете дали вашите приложения са актуализирани: Отворете Магазин, след което докоснете Меню > Изтегляне и актуализации. Превъртете до долната част, където ще видите Проверка за актуализации. В горната част на страницата можете да изберете Актуализиране на всички. Lumia с Windows Phone 8: отворете Магазин, след което докоснете … > Настройки > проверка за актуализации. (Телефони с Lumia Black и Amber: ако има налични актуализации, докоснете „Актуализации“ в долната част на първата страница на магазина).
Ако батерията продължава да се изтощава бързо:

 1. Lumia с Windows 10: уверете се, че телефонът няма чакаща актуализация на софтуер, като отидете в Настройки > Актуализация и защита > Актуализация на телефона
 2. Неактуални или невалидни пароли за акаунти в поща и социални мрежи оказват влияние на живота на батерията. Изтрийте и създайте отново профилите във вашия акаунт, като натиснете и задържите съответния профил за акаунта в Настройки > Акаунти > Имейл и акаунти (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > имейл+акаунти). Ако това не проработи, превключете телефона на самолетен режим и рестартирайте. След изтриване на вашия имейл акаунт изключете самолетния режим и създайте повторно акаунта за поща. Приложете това за всички спрели профили за акаунти (имейл акаунт, който е зададен като акаунта в Microsoft на телефона, не може да бъде премахнат ръчно).
 3. Батерията може да е изхабена и да изисква замяна.

Това реши ли проблема?

Индикаторът на батерията не се появява на дисплея

 1. Заредете телефона за най-малко 20 минути чрез стенното зарядно устройство на телефона.
 2. След това опитайте да включите телефона отново.
 • Забележка! Времето за зареждане е много по-дълго с USB за компютър.

Зареждането на батерията е нестабилно

 1. Уверете се, че зарядното устройство работи; изпробвайте го с друг съвместим телефон.
 2. Рестартирайте телефона си и ако това не помогне, натиснете и издърпайте зарядното устройство внимателно с пръсти. Ако това помогне, прегледайте конектора на зарядното устройство за прах или замърсявания.

Батерията продължава да се изтощава бързо

 • Батерията може да е изхабена и да изисква замяна.

Това реши ли проблема?

 1. Използвайте зарядното устройство на батерията, включено в комплекта на телефона. По-стари зарядни устройства може да не зареждат батерията докрай.
 2. Нулирайте телефона. Натиснете и задръжте бутоните Захранване и намаляване на силата на звука едновременно, докато почувствате, че телефонът вибрира. След тази операция може да се наложи да зададете датата и часа на телефона. Имайте предвид, че това не премахва настройки или лично съдържание.

Това реши ли проблема?

 1. Рестартирайте телефона, проверете иконата на WiFi връзката на екрана на телефона и се приближете към WiFi точката за достъп, за да получите по-добър сигнал.
 2. Уверете се, че телефонът не е в икономичен режим (Настройки > Система > Икономичен режим, Lumia с Windows Phone 8: Настройки > икономичен режим).
 3. Забранете възможността за свързване по Bluetooth на телефона, докато сте свързани към WiFi (Настройки > Устройства > Bluetooth, Lumia с Windows Phone 8: Настройки > Bluetooth). Bluetooth и WiFi работят в един и същи честотен обхват и може да се смущават взаимно.
 4. Ако не можете да се свържете с мрежа, с която сте се свързвали преди, опитайте да изтриете мрежата от телефона си: Настройки > Мрежа и безжична връзка > WiFi > Управление и под Познати мрежи натиснете и задръжте името на мрежата, след което докоснете Изтриване. (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > WiFi > управление (разширени) и под Познати натиснете и задръжте името на мрежата, след което докоснете Изтриване.) Изтриването на мрежата ще изтрие свързаните настройки на телефона. След това докоснете WiFi мрежата в списъка с мрежи, след което опитайте да се свържете отново.
 5. Ако няма SIM карта в телефона, опитайте да поставите SIM карта и проверете дали не сте в самолетен режим. Ако няма SIM карта в телефона, някои от специфичните за всяка държава WiFi функции може да не са налични, когато телефонът няма информация за местоположението си.
 6. Проверете дали можете да се свържете с телефона към друга WiFi мрежа (например с помощта на функцията за споделяне на интернет на друг телефон).
 7. Използвайки вашите мобилни данни, проверете дали има нов наличен софтуер за вашия телефон: докоснете Настройки > Актуализация и защита > Актуализация на телефона(Lumia с Windows Phone 8: Настройки > актуализация на телефона).

Ако срещате проблеми при свързването към домашната ви WiFi мрежа

 1. Рестартирайте маршрутизатора (някои маршрутизатори трябва да се изключват за 2 минути периодично, за да се позволят фонови актуализации).
 2. Уверете се, че паролата ви в защитена мрежа на телефона е конфигурирана правилно и че настройките за защита на вашия телефон съвпадат с настройките на домашната WiFi мрежа. Ако продължите да получавате грешка Неправилна парола , влезте в безжичния маршрутизатор и променете операционния режим 802.11b/g/n само на 802. 11 g , след което рестартирайте/нулирайте маршрутизатора и опитайте отново да създадете връзка.
 3. Проверете дали вашата WiFi мрежа не е конфигурирана за филтриране на достъпа въз основа на MAC адреса на устройството. Ако използвате филтриране, основано на MAC, MAC адресът на вашия телефон трябва да бъде добавен в списъка за филтриране. Можете да намерите MAC адреса на телефона в Настройки > Система > Информация > Повече информация (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > информация > повече информация). Трябва да е в списъка под Информацията за устройството.
 4. Забранете други услуги на активна мрежа, като например поточно предаване на видео и онлайн игри.
 5. Проверете в страницата за поддръжка на маршрутизатора дали е инсталиран най-новият фърмуер.

Ако срещате проблеми при свързването с публичен WiFi хотспот

 1. Проверете дали е необходимо удостоверяване за публичен WiFi хотспот. Въпреки че WiFi мрежата е отворена, все още може да се наложи да се удостоверите с потребителско име и парола в браузъра на телефона, преди да можете да получите достъп до интернет. Може също да се наложи да се удостоверите повторно след изтичането на времето на изчакване на удостоверяването. Прекъснете връзката и се свържете отново с WiFi мрежата в Настройки > Мрежа и безжична връзка > WiFi (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > WiFi), ако не получите подкана за удостоверяване.
 2. Особено с публични WiFi хотспотове максималният брой потребители може вече да са свързани. Изчакайте малко и опитайте отново или потърсете друг WiFi хотспот.

Това реши ли проблема?

Рестартирайте телефона с поставената SIM карта (вашият телефон зарежда настройките от SIM картата) и изпробвайте отново вашата връзка за мобилни данни, например с приложение за уеб браузър.

Ако не успявате да се свържете с интернет чрез връзка за мобилни данни

 1. Разрешете връзката за мобилни данни на телефона.
  Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мобилна мрежа и SIM) и превключвате Връзка за данни на Вкл.
 2. Проверете дали роумингът на данни е активиран, когато не сте в домашната мрежа.
  Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM и изберете Опции за роуминг на данни > с роуминг (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мобилна мрежа и SIM) и изберете Опции за роуминг на данни).
 3. Уверете се, че не сте достигнали лимита за данни.
  За да видите използването на данни, отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Използване на данни. Lumia с Windows Phone 8: От екрана Старт плъзнете бързо наляво до списъка с Приложения и стартирайте приложението Индикатор данни . Превключете Ограничаване на използване на фонови данни и/или Ограничаване на използването на фонови данни в роуминг на Изкл.
 4. Свържете се с мобилния оператор за потвърждение, че имате активен абонамент за мобилни данни (достъп до интернет) на SIM картата си.

Ако връзката за мобилни данни все още не работи, опитайте да въведете новите настройки ръчно

Ако можете да се свържете към WiFi мрежа на телефона или сте близо до компютър, опитайте да потърсите онлайн настройките за интернет за вашия мобилен оператор. Добавяне на вашите настройки ръчно:

Lumia с Windows 10:

 1. Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM > Настройки на SIM картата> Добавяне на APN за интернет.

Lumia с Windows Phone 8:
 1. Опция 1 – Отидете в Настройки > точка на достъп и докоснете +.
 2. Опция 2 – Отидете в Настройки > мобилна мрежа+SIM > Настройки на SIM картата > SIM и докоснете Добавяне на APN за интернет или превключете Ръчна APN за интернет на Вкл.

Това реши ли проблема?

 1. Изключете икономичния режим на батерията или свържете зарядното устройство към телефона: докоснете Настройки > Система > Икономичен режим и превключете Икономичният режим в момента е на Изкл. (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > икономичен режим > Изкл).
 2. Проверете силата на сигнала на екрана на телефона. За да увеличите силата на сигнала, се преместете или се доближете до прозорец, ако сте в сграда.
 3. Прекратете всички телефонни разговори. Входящите или изходящи обаждания прекъсват прехвърлянето на данни.
 4. Проверете индикатора за мобилната връзка (E, 2G, 3G, H+, 4G) в горния ляв ъгъл на екрана на телефона. Променете най-високата скорост на мрежовата връзка от 3G/4G на 2G и обратно, за да се уверите, че телефонът се свързва с мрежата правилно. Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM > Настройки на SIM картата > Най-висока скорост на връзката (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мобилна мрежа (или мобилна мрежа или мобилна мрежа+SIM)).
 5. Уверете се, че типът защита за споделяне на интернет (ако не е избираемо, се използва WPA2) и настройките за паролите съвпадат в свързаното устройство и телефона (Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилен хотспот > Парола за мрежата, Lumia с Windows Phone 8: Настройки > споделяне на интернет).
 6. Уверете се, че абонаментът за плана за мобилни данни на оператора ви позволява WiFi тетеринг и вашият мрежов оператор е разрешил споделяне на интернет на телефона.
 7. Ако е възможно, опитайте да създадете връзка с някое друго устройство или да принудите WiFi адаптера на устройството за връзка да използва стандарта 802.11 g – забранете режима 802.11n. На компютър с Windows отидете в Контролен панел > Мрежа и интернет > Мрежови връзки и щракнете с десния бутон върху активна Безжична мрежова връзка и отворете Свойства > Конфигуриране > Разширени, след което изберете 802.11n и задайте стойността на Забранено. Когато сте готови, натиснете OK.
 8. Свържете се отново, след като споделянето на интернет се изключи след 5 минути неактивност.

Това реши ли проблема?

Ако не можете да се свържете с Bluetooth устройство, рестартирайте телефона и проверете дали проблемът е отстранен. В противен случай продължете с отстраняването на неизправности чрез стъпките по-долу:

 1. Уверете се, че телефонът не е в икономичен режим или в режим на полет.
 2. Уверете се, че сдвоените устройства са настроени да са видими едно за друго и че има няма препятствия, блокиращи пространството между устройствата.
 3. Ако не можете да установите връзка или тя изчезва скоро след сдвояването, се уверете, че контактите на телефонния указател не включват специални знаци или интервали пред името; преименувайте ги или ги премахнете, ако има такива.
Ако горните стъпки не помогнат, започнете процеса на свързване отначало:

 1. Изчистете списъка със сдвоени устройства в настройките за Bluetooth на телефона.
 2. Нулирайте сдвоеното Bluetooth устройство, за да изчистите информацията за последните Bluetooth устройства, продължете процеса на свързване (вижте ръководство на потребителя на устройството, за да намерите инструкции за нулиране и сдвояване).
 3. Ако връзката е успешна, на екрана на телефона се появява символът на Bluetooth.
Имайте предвид, че съвместимостта с устройства на трети лица (като например аксесоари) зависи от стандарти и приложения за Bluetooth, свързани с производителя на устройството.

Това реши ли проблема?

Свържете телефона Lumia към вашия компютър чрез USB кабел, предоставен в пакета за продажби, и след това плъзнете бързо нагоре на екрана на Lumia, за да я отключите. Обикновено, когато телефонът е открит от Windows, той трябва да се появи под „Преносими устройства“ в диспечера на устройствата.

За да проверите това:

 1. Натиснете бутона Старт , въведете Диспечер на устройствата и натиснете enter.
 2. Разгънете категорията за преносими устройства.

Ако не виждате телефона Lumia под преносимите устройства, опитайте следните решения:

Проверка на USB връзка

Можете да опитате с друг порт на компютъра, но не използвайте USB концентратор или портовете, разположени в предната част на компютъра. Също така опитайте с друг кабел, ако е възможно.

Уверете се, че файловете за поддръжка на Windows Media са инсталирани

Ако компютърът не разполага с Windows Media Player, инсталирайте пакета с мултимедийни функции за вашата версия на операционната система.

Деинсталиране и преинсталиране на софтуерните драйвери

Ако проблемът не изчезне, продължете с отстраняването на неизправности на драйвера за USB чрез стъпките по-долу:

 1. На вашия компютър натиснете бутона Старт, въведете Диспечер на устройствата и натиснете enter (Забележка! Оставете телефона Lumia свързан към компютъра, докато се деинсталират драйверите на телефона).
 2. Ако телефонът Lumia е посочен като Неизвестно устройство до жълт въпросителен знак, докоснете два пъти неизвестното устройството, за да отворите прозореца Свойства.
 3. Отидете в раздела Диск и изберете Деинсталиране
 4. Ще изскочи диалогов прозорец с подкана да потвърдите деинсталирането. Ако също така имате опцията изтриване на софтуерните драйвери, я изберете.
 5. След като сте деинсталирали всичко това, прекъснете връзката с телефона Lumia.
 6. Свържете повторно вашия телефон Lumia и изчакайте, докато компютърът го открие.
 7. Отидете в диспечера на устройствата и проверете дали телефонът Lumia се показва под Преносими устройства.

Изтегляне и инсталиране на драйвера за вашата Lumia от каталога на Windows Update

За да инсталирате софтуерните драйвери ръчно, изпълнете следните стъпки:

 1. Отидете на страницата на каталога за изтегляния на Microsoft Update (връзката работи само в IE) http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx.
 2. Потърсете Windows Phone WinUSB.
 3. Добавете драйвера в кошницата за пазаруване и натиснете преглед на кошница , за да продължите с финализирането.
 4. Изтеглете файла на вашия компютър.
 5. Намерете файла, който сте изтеглили, и извлечете изтегления файл .cab , например с Winzip.
 6. В диспечера на устройствата щракнете върху Актуализиране на софтуерни драйвери, изберете Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери, потърсете директорията с извлечените файлове и щракнете върху Напред.
 7. Свържете повторно вашия телефон Lumia и проверете състоянието в диспечера на устройствата.

Това реши ли проблема?

 1. Рестартирайте телефона и се уверете, че телефонът не е в самолетен режим.
 2. Проверете силата на сигнала на екрана на телефона и се преместете в зона с по-добро приемане. Ако силата на сигнала постоянно е ниска в определена зона, на съответното място може да име недостатъчно покритие на мобилната мрежа . С Netradar можете да проверите карти на покритието на мобилния оператор. Картите са налични на адрес www.netradar.org.
 3. Промяна на режима за избор на мрежа на автоматичен избор. Изберете Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM> Настройки на SIM картата (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мобилна мрежа+SIM и докоснете Настройки на SIM картата). Уверете се, че режимът Избор на мрежа е зададен на автоматично.
 4. Премахнете временно всички панели на аксесоара или обвивки от телефона, за да проверите дали влияят на силата на сигнала.
 5. Проверете дали вашата SIM карта е поставена докрай. Ако е възможно, поставете вашата SIM карта в друг телефон и/или опитайте с друга SIM карта във вашия телефон.
 • Бележка: Не използвайте SIM карти, които са променени, така че да влизат в слота за SIM карта. Ако обикновена SIM карта е намалена до по-малък формат SIM карта, трябва да се свържете с вашия оператор, за да поръчате нова SIM карта за смяна.

Това реши ли проблема?

Не мога да извърша обаждане:

 1. Рестартирайте телефона.
 2. Проверете силата на сигнала на екрана на телефона и се преместете в зона с по-добро приемане.
 3. Проверете дали вашата SIM карта е поставена докрай. Не използвайте SIM карти, които са променени, така че да влизат в слота за SIM карта.
 4. Ако е възможно, поставете вашата SIM карта в друг телефон и/или опитайте с друга SIM карта във вашия телефон.

Не мога да приемам обаждания:

 1. Рестартирайте телефона.
 2. Проверете силата на сигнала на мобилната мрежа на екрана на телефона и се преместете в зона с по-добро приемане.
 3. Проверете дали вашата SIM карта е поставена докрай. Не използвайте SIM карти, които са променени, така че да влизат в слота за SIM карта.
 4. Превключете Пренасочване на разговорите на Изкл.: В стартовия екран докоснете Телефон > ... > настройки.
 5. Премахнете всякакъв вид предпазно покритие или лента от екрана, за да проверите дали не пречи на сензорния екран да работи правилно.

Това реши ли проблема?

Не използвайте адаптери за SIM карта или SIM карти, които са променени, така че да се побират в слот за SIM карта. Ако имате нужда от SIM карта с различен размер, обърнете се към вашия оператор.

Опитайте също следното:

 1. Рестартирайте телефона.
 2. Проверете дали вашата SIM карта е поставена докрай.
 3. Ако е възможно, поставете вашата SIM карта в друг телефон или опитайте с друга SIM карта във вашия телефон.
 4. Телефонът може да е заключен откъм SIM, което забранява използването на SIM карта от друг мрежов оператор. Свържете се с вашия мрежов оператор, за да проверите дали телефонът не е заключен. Той може да предостави код за отключване и инструкции за това как да го използвате.
Това реши ли проблема?

 1. Натиснете бутона (за заключване) Захранване, за да включите екрана, след което докоснете прекрати обаждането.
 2. Ако екранът остане черен, рестартирайте телефона, като натиснете и задържите бутоните Захранване и намаляване на силата на звука едновременно за 10 – 15 секунди.

Ако проблемът продължава, премахнете всякакъв вид предпазно покритие или лента от екрана, за да проверите дали не пречи на сензорния екран да работи правилно.

Това реши ли проблема?

 1. Рестартирайте телефона.
  Датата и часът може да са грешни след рестартирането на телефона. За да зададете точния час, отидете в Настройки > Час и език > Дата и час (Lumia с WP 8: Настройки > дата + час).
 2. Проверете силата на сигнала на екрана на телефона и се преместете в зона с по-добро приемане.
 3. Изпратете текстово съобщение до вашия мобилен телефон. Това ще провери възможностите за изпращане и получаване наведнъж. 
 4. Проверете номера на SMS центъра (Съобщения >... > настройки > номер на SMS център). Ако номерът липсва или смятате, че е неправилен, потвърдете номера с вашия мрежов оператор.
 5. Ако телефонът има възможност за няколко SIM карти (две SIM карти с един и същи мобилен номер), имайте предвид, че някои текстови съобщения могат да се получават само от зададената като основна SIM карта.

Ако предишните стъпки не помагат, поставете SIM карта на друг оператор във вашия телефон, за да проверите дали телефонът работи правилно.

Това реши ли проблема?

Ако никой не ви чува от другата страна по време на разговор, това вероятно е заради проблеми с микрофона на телефона. Първо изпробвайте тези лесни стъпки:

 1. Проверете дали звукът на микрофона не е изключен, или се преместете на по-тихо място при наличие на фонов шум.
 2. Опитайте отново. Понякога повторното набиране е достатъчно, но рестартирането на телефона също може да помогне.
 3. Проверете дали проблемът не се случва с конкретен номер при изходящите или входящите обаждания – може ли другият човек да чува другите повикващи?
 4. Извършете обаждане или се опитайте да възпроизведете гласовата поща на телефона. Използвайте опциите на телефона в разговор: превключете в режим на високоговорител, за да проверите дали това ще разреши проблема (за повече информация вж. ръководството на потребителя на телефона).
 5. Ако от другата страна не могат да ви чуват в режим на високоговорител, проверете дали няма нещо, което да блокира отворите на вътрешния микрофон на телефона, като например калъф или обвивка на аксесоара.
 6. Ако проблемът продължава, свържете съвместими слушалки с кабел. Натиснете и издърпайте внимателно аудиожака с пръсти и го изключете. Ако това помогне, проверете аудиоконектора за наличие на прах или замърсявания.
Това реши ли проблема?
 1. Уверете се, че силата на звука на звънеца не е настроена твърде ниско. На екрана Старт натиснете бутона за Увеличаване на силата на звука няколко пъти, за да видите увеличението на числото в горния ляв ъгъл.
 2. Проверете дали проблемът е свързан с конкретна мелодия: Отидете в Настройки > Персонализиране > Звуци (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мелодии+звуци). Под Мелодии отворете списък и изберете елемент. Докоснете бутона изпълни, за да прегледате мелодиите.
 3. Уверете се, че пренасочването на разговорите е изключено: Отидете в Настройки > Екстри > Мрежови услуги. Под Настройки на обаждания докоснете SIM и изчакайте операторът да събере информацията. След като информацията е събрана, уверете се, че под Пренасочване на разговорите Всички обаждания са зададени на Изкл. Lumia с Windows Phone 8: На екрана Старт докоснете Телефон > ... > настройки и превключете Пренасочване на разговорите на Изкл.
 4. Свържете съвместими слушалки с кабел. Ако слушалките работят, изключете ги, рестартирайте телефона и продължете с отстраняването на неизправности на вътрешните високоговорители.


Това реши ли проблема?

Ако не можете да чувате другите, но те могат да ви чуват, това вероятно се дължи на проблеми на вътрешните високоговорители с телефона. Първо изпробвайте тези лесни стъпки:

 1. Рестартирайте телефона, прекъснете връзката с всички възможни външни устройства за звук от телефона, като например слушалки с кабел и Bluetooth устройства.
 2. Извършете обаждане или чуйте гласова поща на телефона, използвайте бутоните за сила на звука, за да увеличите звука (в зависимост от модела на телефона можете да видите лентата за силата на звука на екрана при натискане на бутоните за силата на звука).
 3. Използвайте опциите на телефона в разговор: превключете в режим на високоговорител, за да проверите дали това ще разреши проблема (за повече информация вж. ръководството на потребителя на телефона).
 4. Ако можете да чуете другия човек в режим на високоговорител, проверете дали няма нещо, което да блокира отворите на вътрешния високоговорител на телефона, като например калъф на аксесоара или предпазна обвивка.
 5. Ако все още не чувате звук от вътрешните високоговорители, свържете съвместими слушалки с кабел. Натиснете и издърпайте внимателно аудио жака с пръсти и прекъснете връзката. Ако това помогне, проверете аудиоконектора за наличие на прах или замърсявания.

Това реши ли проблема?

Ако можете да се свържете към интернет с помощта на браузъра на телефона, но имейлът не се синхронизира със сървъра, или ако се покаже съобщение за грешка, изпълнете следните стъпки:

 1. Проверете датата и часа на телефона. Ако часът не е настроен правилно, телефонът може да не успее да осъществи достъп до вашия имейл.
 2. Проверете имейл акаунта на телефона, за да проверите дали е необходимо специално внимание.
 3. Използвайте вашия браузър, за да влезете в онлайн пощенската кутия на доставчиците на имейл услуги, за да се уверите, че паролата ви е правилна и че имейл услугата е активна.
 4. Изчистете папка „Входящи“. Преместете имейлите от папка „Входящи“ в папка за временни файлове. Това също има за цел да определи дали има повредени имейли, които причиняват проблеми със синхронизирането, след което излезте.
 5. Затворете всички останали програми за имейл, за да се уверите, че има само едно устройство, което се опитва да осъществи достъп до вашия имейл акаунт в даден момент, и опитайте отново.

Не получавам имейли на телефона

 1. Проверете всички папки с нежелана поща. Може би имейлът е получен, но случайно е бил филтриран.
 2. Променете настройката за синхронизиране на имейли, която указва в дни колко стари елементи могат да се изтеглят от сървъра. Това може да реши проблема, при който по-старите имейли не се виждат на вашия телефон.

Мога да получавам, но не и да изпращам имейли от моя телефон

 1. Опитайте да използвате Wi-Fi вместо мобилни данни.
 2. Допитайте се до вашия доставчик на имейл услуги за конкретни настройки или сравнете настройките с друг телефон. Често се случва доставчикът на имейл услуги да използва различни настройки при изпращане на имейли в зависимост от това в коя мрежа се намирате. Може да бъдете подканени да използвате сървъра на доставчика на имейл услуги, за да изпращате имейли, или да използвате настройки за шифроване при изпращане на имейли.

Получавам съобщение за грешка

 • Използвайте браузъра и опитайте да потърсите онлайн статия за поддръжка за съобщението за грешка.

Това реши ли проблема?

Рестартирайте телефона с поставена SIM карта и опитайте отново да изпратите мултимедийно съобщение (телефонът зарежда настройките от SIM картата).

 • Съвет! Изпратете мултимедийно съобщение до собствения си мобилен телефонен номер. Това ще провери възможностите за изпращане и получаване наведнъж.
 • Важно! Мултимедийните съобщения изискват възможност за свързване с мобилни данни.
 • Забележка! Ако разполагате с две SIM карти, назначени за един и същи телефонен номер, само основната SIM карта може да получава мултимедийни съобщения.

Ако можете да се свържете с интернет, но не можете да изпращате мултимедийни съобщения, опитайте да въведете настройките ръчно

 1. Опитайте да потърсите онлайн мултимедийните настройки за вашия мобилен оператор. За да добавите вашите настройки ръчно, отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM > Настройки на SIM картата. В долната част можете да видите MMS APN. Докоснете +.

  Lumia с Windows Phone 8 (в зависимост от вашия модел телефон):
  • Опция 1 – Отидете в Настройки > точка на достъп и докоснете +.
  • Опция 2 – Отидете в Настройки > мобилна мрежа и SIM > настройки на SIM картата > SIM и докоснете добавяне на MMS APN.

Ако не успявате да се свържете с интернет чрез връзка за мобилни данни

 1. Разрешете връзката за мобилни данни на телефона. Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мобилна мрежа+SIM) и превключете Връзка за данни на Вкл.
 2. Проверете дали роумингът на данни е активиран, когато не сте в домашната мрежа. Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > мобилна мрежа+SIM) и изберете Опции за роуминг на данни.
 3. Уверете се, че не сте достигнали лимита за данни. Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Използване на данни.
 4. Уверете се, че фоновите данни не са ограничени. Отидете в Настройки > Мрежа и безжична връзка > Използване на данни> Редактиране. Превключете Ограничаване на фонови данни на Никога и/или Ограничаване на използването на фонови данни в роуминг на Изкл.
  Lumia с Windows Phone 8: От екрана Старт плъзнете бързо наляво до списъка с Приложения и стартирайте приложението „Индикатор данни“. Превключете Ограничаване на използване на фонови данни и/или Ограничаване на използването на фонови данни в роуминг на Изкл.
 5. Свържете се с мобилния оператор за потвърждение, че имате активен абонамент за мобилни данни (достъп до интернет) на SIM картата си.

Това реши ли проблема?

Чрез вашия браузър отидете в account.live.com/password/reset и следвайте инструкциите.


Това реши ли проблема?

Влизането в акаунта в Microsoft може да е неуспешно, ако датата на телефона не е правилна. Може да е неуспешно, в случай че мрежовата връзка не работи правилно или се опитвате да създадете нов акаунт в Microsoft с имейл адрес в live.com . Може също така да получите подкана да потвърдите вашата самоличност, за да можете да настроите акаунта в Microsoft.

Проверка на настройките за часа и мрежовата връзка

 1. Отидете в Настройки > дата+час и задайте ръчно правилната часова зона, дата и час. Опитайте да влезете отново.
 2. Ако посоченото по-горе действие не разреши проблема, свържете се с Wi-Fi мрежа и опитайте да влезете чрез нея.

Ако виждате съобщение „Неуспешно свързване“

 1. Ако видите това съобщение по време на първоначалната настройка, пропуснете съветника за настройка на акаунта, като докоснете „влизане по-късно“.
 2. Актуализирайте телефона в Настройки > актуализиране на телефона > проверка за актуализации.
 3. След като телефонът се актуализира, изберете Настройки > имейл+акаунти > добавяне на акаунт и докоснете Акаунт в Microsoft.
 4. Ако вече имате акаунт, който използвате за Xbox, Windows 8, Outlook.com, Skype или друга услуга на Microsoft, трябва да докоснете влизане. Ако нямате, докоснете създай акаунт. Попълнете формуляра на екрана, за да създадете нов имейл адрес в Outlook.com, или докоснете използване на съществуващ имейл адрес.
 5. Ако получите подкана да потвърдите вашата самоличност с код за защита, изберете опцията за потвърждаване (текстово съобщение, обаждане или имейл), след което следвайте инструкциите.

Неуспешно получаване на код за потвърждаване

 1. Ако използвате опцията за потвърждаване с имейл, проверете дали сте въвели правилно имейл адреса при подканата за въвеждане на имейл адреса.
 2. Ако използвате опцията за потвърждаване с обаждане, съветникът за настройка ще ви подкани да въведете последните 4 цифри на телефонния номер, който сте предоставили при създаването на акаунта. Проверете дали сте въвели правилно цифрите. Проверете и дали SIM картата е в телефона и дали телефонът е свързан с мрежата. Ако цифрите съвпадат с последните 4 цифри на телефонния номер, свързан с вашия акаунт, ще получите кода за потвърждаване чрез текстово съобщение или обаждане.
 3. Ако не получите код за потвърждаване, опитайте да използвате друга опция за потвърждаване.

Получаване на код на грешка

Използвайте браузъра и опитайте да потърсите онлайн статия за поддръжка за кода на грешката.

Ако все още не можете да влезете с телефона, проверете дали можете да влезете успешно с браузъра или създайте нов акаунт.

Успешно влизане, но неправилна работа на акаунта в Microsoft

Проверете дали сте въвели правилно датата си на раждане в настройките на акаунта. Ако датата на раждане показва, че сте дете, за вашия акаунт в Microsoft се прилагат ограничения.


Това реши ли проблема?

Нулирайте телефона.

Важно: При нулиране на телефона се изтрива цялото лично съдържание, включително приложенията, като се възстановяват фабричните настройки.

 1. Уверете се, че телефонът ви има достатъчно заряд на батерията, и го заредете за най-малко 20 минути.
 2. Изключете телефона и прекъснете връзката със зарядното устройство.
 3. Натиснете и задръжте бутона за намаляване на силата на звука и свържете зарядното устройство. На екрана се показва удивителен знак (!).
  Connecting the charger to perform hard reset
 4. Натиснете бутоните в следния ред: увеличаване силата на звука, намаляване на силата на звука, захранване и намаляване на силата на звука.
  Sequence of keys to press to complete hard reset.

  Потребители на Lumia 950 XL: Имайте предвид, че физическите бутонни комбинации се различават леко в сравнение с други модели Lumia.
 5. Изчакайте телефонът да се нулира, като по време на нулирането на екрана ще се появят въртящи се зъбни колела за до 5 минути, след което екранът ще е празен за около 30 секунди, а после телефонът ще се рестартира.
 6. Продължете процеса за първоначална настройка на телефона, ако датата и часът са показани, като се уверите, че стойностите им са правилни.
 7. Прекъснете връзката със зарядното устройство.
Това реши ли проблема?

Обърнете се към вашия мрежов оператор. Само вашият мрежов оператор може да предостави код за отключване и инструкции за това как да го използвате.

Това реши ли проблема?

Ако сте забравили кодовете или не ги знаете, се свържете с вашия мрежов оператор.

Това реши ли проблема?

 1. Проверете силата на сигнала на екрана на телефона и се преместете в зона с по-добро приемане.
 2. Проверете дали проблемът се появява при активиране на високоговорителя на телефона или със слушалки с кабел.
 3. Проверете дали проблемът е свързан с определен брой изходящи или входящи обаждания и има ли значение кой е направил обаждането.
 4. Използвайте бутоните за силата на звука, за да зададете възможно най-комфортно ниво на звука.
 5. Запишете аудиоклип и изпълните записа. Това ще провери възможностите на микрофона и високоговорителя наведнъж.

Това реши ли проблема?

 1. Рестартирайте телефона, като натиснете и задържите бутоните захранване и намаляване на силата на звука едновременно, докато телефонът започне да вибрира. Освободете ги и телефонът ще се рестартира.
 2. След тази операция може да се наложи повторно да регулирате силата на звука. Използвайте бутоните за силата на звука, за да зададете възможно най-комфортно ниво на звука.
 3. Ако е възможно, изпробвайте със слушалки с кабел.
Това реши ли проблема?

Опция 1 – Освобождаване на вътрешна памет на телефона

Извършете едно от следните действия:

Преместете приложения, които използвате активно, на вашата карта с памет (SD) или ако телефонът ви не разполага с карта с памет, можете да деинсталирате приложенията, които вече не искате да запазите или да използвате:

 1. От Старт плъзнете бързо наляво до списъка с приложения и изберете индикатор памет.
 2. Докоснете телефон > приложения+игри, изберете приложението и докоснете премести на SD картата или изберете деинсталирате.

Можете да качвате снимки и видеоклипове в OneDrive, за да имате лесен достъп до тях от своя телефон, таблет или компютър. Ако сте разрешили автоматичното качване в OneDrive, вашите снимки и видеоклипове ще се качват автоматично. Ако не сте, можете да ги намерите чрез центъра за Снимки на телефона.

 1. Изберете снимките и видеоклиповете от албумите, докоснете споделяне и изберете OneDrive.
 2. Изчакайте качването да завърши, това може да отнеме известно време в зависимост от скоростта на интернет връзката.
 3. След това просто изтрийте снимките и видеоклиповете от вътрешната памет на телефона, за да освободите място.

Преместване на музика, снимки и видеоклипове с помощта на вашия компютър

 1. Свържете телефона към компютъра чрез съвместим USB кабел. На компютъра си използвайте файловия мениджър и направете следното:
 2. Намерете папката телефон на вашия Windows Phone.
 3. Преместете съдържание, като например музика, видеоклипове, изображения и документи на Office от вътрешната памет на телефона в компютъра. За да направите това, щракнете с десен бутон върху избраните файлове и изберете Изрязване. За да поставите файловете, отидете в папката на компютъра, където искате да добавите файловете, щракнете с десен бутон и изберете Поставяне.
 • Необходимо е да имате до 1,5 ГБ (в зависимост от модела на телефона) свободна памет на телефона, за да гарантирате, че актуализацията на софтуера ще върви гладко. За да проверите наличното свободно пространство, отидете в Настройки > индикатор памет.

Опция 2 – Изпълняване на нулиране до фабричните настройки

Ако нямате SD карта или не сте в състояние да освободите достатъчно памет, като следвате инструкциите на Опция 1, можете да предприемете нулиране на телефона.

 1. Създайте архивно копие на съдържанието на телефона, преди да извършите нулиране. На екрана Старт плъзнете бързо наляво до списъка с Приложения и след това докоснете Настройки > архивиране. Ако използвате защитена WiFi мрежа, уверете се, че след нулирането ще имате запазена паролата за WiFi.
 2. Извършете нулиране до фабричните настройки (Настройки > информация > нулиране на телефона).
 3. Изчакайте телефонът да се нулира, като по време на нулирането на екрана ще виждате въртящи се зъбни колела за до 5 минути и след това телефонът ще се рестартира.
 4. Когато телефонът се рестартира, се свържете към мрежа, без да влизате със своя акаунт в Microsoft (не възстановявайте архивното копие).
 5. Изтеглете и инсталирайте новия софтуер (Настройки > актуализация на телефона > проверка за актуализации).
 6. Нулирайте телефона си отново, за да започне процес на възстановяване (Настройки > информация > нулиране на телефона).
 7. Изчакайте телефонът да се нулира, свържете се с мрежа, влезте с акаунта си в Microsoft и изберете архивното копие, което сте създали по-рано.
 8. Телефонът ще ви подкани да потвърдите самоличността си с код за защита. Под Как бихте искали да получите кода си отворете списъка и изберете опцията за потвърждаване (текстово съобщение, обаждане или имейл), след което следвайте инструкциите на екрана.

Опция 3 – Използване на инструмента за възстановяване на софтуер

Ако не успеете да актуализирате телефона, като следвате инструкциите на Опция 2, можете да използвате компютъра си.

 1. Ако е възможно, създайте архивно копие на съдържанието на телефона, преди да стартирате инсталирането. На екрана Старт плъзнете бързо наляво до списъка с Приложения и след това докоснете Настройки > архивиране. Ако използвате защитена WiFi мрежа, уверете се, че след нулирането ще имате запазена паролата за WiFi.
 2. Изтеглете и инсталирайте инструмента за възстановяване на софтуер (налично за Windows 7 или по-нова версия).
 3. Свържете телефона към компютъра и инсталирайте най-новата версия на софтуера на телефона с помощта на инструмента за възстановяване на софтуер.
 4. Изчакайте телефонът да се нулира, свържете се с мрежа, влезте с акаунта си в Microsoft и изберете архивното копие, което сте създали по-рано.
 5. Телефонът ще ви подкани да потвърдите самоличността си с код за защита. Под Как бихте искали да получите кода си отворете списъка и изберете опцията за потвърждаване (текстово съобщение, обаждане или имейл), след което следвайте инструкциите на екрана.


Това реши ли проблема?

 1. Включете и изключете телефона. След тази операция може да се наложи повторно да регулирате силата на звука.
 2. Проверете дали съвместимите слушалки с кабел са включени правилно в телефона.
 3. Свържете слушалките с друг телефон, за да проверите дали проблемът е свързан със слушалките, или с телефона.

Това реши ли проблема?

 1. Свържете зарядно устройство и заредете телефона за най-малко 60 минути.
 2. Въпреки това, ако телефонът не може да зареди стартовия екран, нулирайте и възстановете телефона, както е показано по-долу.

а. Прекъснете връзката със зарядното устройство. Натиснете и задръжте бутоните Захранване и Намаляване на силата на звука едновременно. Освободете натиснатите бутони, когато телефонът започне да вибрира.

Keys to press to perform soft reset

б. Веднага щом телефонът започне да вибрира (или ако телефонът е изключен, го включете), след което натиснете и задръжте бутона за намаляване на силата на звука , докато телефонът не покаже удивителен знак (!) на екрана. Освободете бутона за силата на звука.

Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

в. След това натиснете бутоните за силата на звука и захранването в следния ред: увеличаване на силата на звука, намаляване на силата на звука, захранване и намаляване на силата на звука.

Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

г. Изчакайте телефонът да се нулира, като по време на нулирането на екрана ще виждате въртящи се зъбни колела за до 5 минути, след което екранът ще е празен за около 30 секунди, а после телефонът ще се рестартира.

д. Продължете процеса по първоначална настройка на телефон. Ако датата и часът са показани, се уверете, че стойностите са правилни.

Това реши ли проблема?

Рестартирайте телефона.

Опитайте се да намалите приложенията и функциите, които използвате в даден момент.

Уверете се, че телефонът няма чакащи актуализации на софтуер или на приложения. Ако има чакащи актуализации на приложения в магазина, завършете ги или ги отменете.

В повечето случаи е нормално телефонът да е топъл, например когато използвате няколко високопроизводителни приложения, слушате музика продължително време, теглите значително количество данни или при зареждане на телефона.

Телефонът отговаря на високите стандарти на производителя за безопасност на устройството и също така отговаря на международния стандарт за безопасност (IEC 60950-1) и специфичните за страната изисквания.

За да избегне прекомерно загряване и с цел защита, телефонът може автоматично да забави работната скорост, да затвори приложения и ако е необходимо – да се изключи.

Това реши ли проблема?

Ако можете да се свържете с интернет чрез браузъра на телефона, но не можете да изтеглите или актуализирате които и да е приложения или игри от магазина, опитайте следните стъпки:

На вашия телефон
Проверете дали телефонът е с правилно зададени дата и час.
 1. Изберете Настройки > Час и език > Дата+час (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > дата + час).
 2. Превключете Автоматично задаване на дата и часна Изкл. и ръчно задайте текущата дата, час и зона.
Ръчно синхронизирайте вашия акаунт в Microsoft и проверете състоянието му.
 1. Изберете Хора > ... > Настройки, докоснете и задръжте вашия акаунт в Microsoft (Outlook) и изберете Синхронизиране (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > имейл+акаунти, докоснете и задръжте акаунта в Microsoft (Windows Live) и изберете синхронизиране).
 2. Изчакайте телефонът да се синхронизира и след това продължете със следващата стъпка. Ако получите грешка, използвайте браузъра и опитайте да потърсите онлайн статия за поддръжка за кода на грешката.
Отидете в магазина и проверете дали някое приложение или игра е останала във фаза на изтегляне, без да завърши, отменете всички чакащи файлове за изтегляне, рестартирайте телефона и след това ръчно проверете за актуализации за приложения или игри от магазина. Препоръчително е да държите телефона свързан със зарядно устройство и WiFi мрежа, когато проверявате за актуализации на приложения.

 1. Изберете Магазин > Меню > Изтегляне и актуализации (Lumia с Windows Phone 8: Магазин > ... > изтегляния) или докоснете иконата, която показва броя на чакащите изтегляния.
 2. Ако някое от тях показва съобщение за грешка, прегледайте подробностите, след което го докоснете за повече подробности. За да изтриете дадено приложение от опашката, докоснете приложението и докоснете X, за да прекратите изтеглянето и да го премахнете от опашката. Lumia с Windows Phone 8: Ако някое от тях показва Изисква се внимание, го докоснете за повече подробности. За да изтриете дадено приложение от опашката, докоснете го и го задръжте, след което изберете отмени изтеглянето.
 3. Lumia с Windows 10: Уверете се, че телефонът няма чакаща актуализация на софтуер, като отидете в Настройки > Актуализация и защита > Актуализация на телефона.
 4. Рестартирайте телефона и направете ръчна проверка за актуализации на приложения. Отидете в Магазин > Меню > Изтегляне и актуализации (Lumia с Windows Phone 8: Магазин > ... > Настройки, докоснете проверка за актуализации). В долната част на екрана ще видите Проверка за актуализации. След проверката за актуализации изберете Актуализиране на всички от горната част на екрана.
 5. Дръжте телефона свързан със зарядното устройство и WiFi мрежа и не го докосвайте, докато се опитва да изтегли актуализациите на приложенията.
Във вашия акаунт в Microsoft
Проверете дали проблемът е причинен от непълна информация в профила на акаунта в Microsoft.
 • Ако все още нямате акаунт в Microsoft, можете да създадете такъв тук или с телефона си.
 • Ако нямате достъп до вашия акаунт, нулирайте паролата за акаунта в Microsoft онлайн, след което въведете новата парола за акаунта на вашия телефон: отидете в Настройки > Акаунти > Имейл и акаунти (Lumia с Windows Phone 8: Настройки на > имейл+акаунти) и поставете отметка в квадратчето имейл, което се намира под акаунта в Microsoft.
 1. Използвайте вашия браузър, влезте в account.microsoft.com с имейл адреса на акаунта в Microsoft.
 2. Ако вашият имейл адрес не е проверен, просто докоснете връзката потвърждаване на имейл адрес, след което ще получите имейл от екипа за акаунти в Microsoft с инструкции относно потвърждаването на адреса.
 3. Докоснете Основна информация и се уверете, че сте предоставили точна дата на раждане във вашата информация. Това се изисква, за да се потвърди вашата възраст.
Ако разполагате с ново устройство, свързано с вашия акаунт в Microsoft, може да сте достигнали лимита си за устройства. Премахнете устройствата, които вече не са ваши или които не използвате:
 • Важно: Това ще прекрати използването на всички услуги на Microsoft на телефона, като ще е необходимо връщане до първоначалните настройки, преди телефонът може да се използва отново.
 1. Отидете в account.microsoft.com/devices и влезте с имейл адреса на акаунта в Microsoft.
 2. До телефона, който искате да премахнете, изберете Премахване.
 3. Поставете отметка в квадратчето Готов/а съм да премахна това устройство и след това потвърдете премахването.

Това реши ли проблема?

Ако имате някаква причина да подозирате, че вътрешни компоненти на телефона, включително батерията, са повредени или влажни, спрете да използвате телефона. Имайте предвид, че повреди, причинени от течности, както и физически щети, не се покриват от гаранцията. Прегледайте вашата ограничена гаранция за подробна информация.

Това реши ли проблема?

Допълнителна помощ

Ако телефонът ви има пропукан екран, друга физическа повреда или такава, дължаща се на течности, щракнете тук за помощ от нашите партньори в B2X, упълномощен доставчик на обслужване на клиенти на Microsoft. 

Ако тези стъпки за отстраняване на неизправности не помогнат за отстраняването на проблема с вашия телефон, щракнете тук за допълнителна помощ от нашите партньори в B2X, упълномощен доставчик на обслужване на клиенти на Microsoft.

Ако телефонът ви е блокирал или не стартира, Windows Device Recovery Tool може да ви помогне да нулирате и възстановите софтуера на телефона у дома. Инструментът също така може да се използва за телефони, които се стартират, но имат екрана за възстановяване на BitLocker.

 • Важно! Използването на Windows Device Recovery Tool ще изтрие цялото съдържание, съхранено на телефона, включително приложения и игри (заедно с данните на приложенията и напредъка в игрите), текстови съобщения, хронология на обажданията, музика, снимки и други. Ако е възможно, архивирайте съдържанието на телефона (настройки > архивиране). Ще можете да извършите възстановяване от архивно копие, след като възстановяването завърши.
 • Бележка: Процесът на възстановяване може да отнеме известно време в зависимост от скоростта на интернет връзката, като няма да можете да използвате телефона по време на инсталирането. Ще се инсталира най-новата одобрена версия на софтуера според модела на телефона.
Изтеглете и инсталирайте Windows Device Recovery Tool на вашия компютър (налично за Windows 7 или по-нова). Ако е възможно, уверете се, че телефонът има достатъчно заряд на батерията. Когато инсталирането завърши, стартирайте приложението и основният екран ще се появи.


 1. Ако телефонът ви не е открит автоматично, прекъснете връзката с всички телефони от компютъра и натиснете Телефонът не е открит в долната част на основния екран.
 2. Ако получите подкана, изберете производителя на телефона.
 3. Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра.
 4. Изчакайте компютърът да открие свързания телефон и следвайте инструкциите на екрана. Ако телефонът не е свързан в рамките на минута, може да опитате да рестартирате телефона: не прекъсвайте връзката с USB и натиснете и задръжте бутоните Захранване и Намаляване на силата на звука едновременно. Освободете бутоните, когато телефонът започне да вибрира.
 5. Натиснете Инсталиране на софтуер , за да започне инсталирането на софтуера на вашия телефон.
 6. След като инсталирането завърши, телефонът ще се рестартира. Ако SIM картата има ПИН код, на този етап ще се наложи да въведете вашия ПИН код на SIM.

Това реши ли проблема?