Местоположения на антените на Lumia 950 (две SIM карти)

Научете къде са разположени антените на телефона, за да имате възможно най-добра производителност.

По време на използване на антената избягвайте допир с областта на антената. 

Контактът с антените влияе върху качеството на комуникация и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи на по-високо ниво на мощност. Областите на антените са маркирани. 


antenna locations in Lumia 950

Свойства

ИД на статията: 10516 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)