Заключване на бутоните и екрана на Lumia

За да избегнете случайно извършване на обаждане, когато телефонът е в джоба или чантата ви, можете да заключите бутоните и екрана. Също така можете да настроите бутоните и екрана да се заключват автоматично.

Изображенията са примери от Lumia 950. На Lumia 950 XL бутонът за захранване е разположен между бутоните за сила на звука.

За да заключите бутоните и екрана, натиснете бутона за захранване.

Отключване на бутоните и екрана

Натиснете бутона за захранване и плъзнете нагоре екрана при заключване.

Unlock the keys and screen of Lumia

Съвет: Ако можете да скриете навигационната лента, можете да заключите бутоните и екрана и с двукратно докосване на лентата. За да включите тази функция, плъзнете бързо надолу от горната част на екрана, докоснете Всички настройки > Персонализиране > Екран при заключване и включете Двукратно докосване на навигационната лента за изключване на екрана.

Настройване на бутоните и екрана да се заключват автоматично

Плъзнете бързо надолу от горната част на екрана, докоснете Всички настройки > Персонализиране > Екран при заключване и под Екранът се изключва след изберете интервала от време, след който бутоните и екранът да се заключват автоматично.

Свойства

ИД на статията: 10520 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка