Зареждане на Lumia с USB зарядно устройство

Батерията е фабрично заредена до известна степен, но може да се наложи да я заредите, преди да включите телефона за пръв път.

Уверете се, че USB зарядното устройство е съвместимо с телефона. Зарядното устройство може да се продава отделно.

  1. Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт и свържете кабела му с телефона.
  2. Когато батерията се зареди напълно, изключете зарядното устройство от телефона и след това – от електрическия контакт.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определено време и можете да използвате телефона, докато се зарежда.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея.

Съвет: Можете да използвате зареждане от USB, когато не е наличен електрически контакт. По време на зареждане на устройството могат да се прехвърлят данни. Ефективността на зареждането от USB се различава значително и може да мине дълго време, преди зареждането да стартира и устройството да започне да работи.

Уверете се, че компютърът е включен.

Свържете USB кабела първо към компютъра и след това – към телефона. Когато батерията се зареди, първо изключете USB кабела от телефона и след това – от компютъра.

Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията.

Свойства

ИД на статията: 10522 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка