Зареждане на Lumia безжично

Край на разплитането на кабели – просто поставете устройството върху безжично зарядно устройство и то ще започне да се зарежда веднага.

Безжичните зарядни устройства се продават отделно.

Зоните за зареждане на телефона и на зарядното устройство трябва да се допират, затова се уверете, че сте поставили правилно телефона върху зарядното устройство. Не всички модели телефони са съвместими с всички зарядни устройства.

charge the battery wirelessly

Използвайте само безжични зарядни устройства, съвместими с вашето устройство.

  1. Уверете се, че безжичното зарядно устройство е включено в електрически контакт.
  2. Поставете телефона върху безжичното зарядно устройство така, че зоните за зареждане да се докосват.
  3. Когато батерията се зареди напълно, премахнете телефона от зарядното устройство.


За повече информация за безжичното зареждане вж. ръководството за потребителя на зарядното устройство.

Свойства

ИД на статията: 10523 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка