Преди да продадете или подарите вашето устройство

Ако все още разполагате с вашето устройство

Уверете се, че сте архивирали вашата лична информация, и нулирайте устройството.

За да архивирате информация на вашия телефон с Windows Phone и да го нулирате:

 • В списъка с приложения на телефона отидете в Настройки > Актуализиране и защита > Архивиране.
 • Изберете елементите за архивиране.
 • След като сте архивирали цялата информация, от която се нуждаете, отидете в Настройки > Система > Информация и докоснете Нулиране на телефона.
 • След като сте нулирали телефона, го премахнете от страницата account.microsoft.com/devices.

За да архивирате информация на вашия компютър с Windows 10 и да го нулирате:

 1. Отидете в Настройки > Актуализиране и защита > Архивиране.
 2. Използвайте външен диск, за да архивирате вашата файлова хронология.
 3. След като сте архивирали цялата информация, от която се нуждаете, отидете в Настройки > Актуализация и защита > Възстановяване.
 4. Под Нулиране на този компютър изберете Първи стъпки и следвайте инструкциите на екрана.
 5. След като сте нулирали компютъра, го премахнете от страницата account.microsoft.com/devices.

Ако вече не разполагате с вашето устройство

За Windows Phone:

 1. Обмислете варианта да изтриете вашата информация за устройството чрез функцията „Открий моя телефон“, преди да го премахнете.
 2. Отидете на адрес account.microsoft.com/devices.
 3. Изберете Премахване и следвайте инструкциите на екрана.

За компютър с Windows 10:

 1. Отидете на адрес account.microsoft.com/devices.
 2. Изберете Премахване и следвайте инструкциите на екрана
Свойства

ИД на статията: 10547 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка