Как се определят категориите на уеб съдържание?

Първо използваме компютърен анализ за категоризиране на уеб сайтовете, а след това рецензенти, които са хора, проверяват тези резултати.

Ако даден уеб сайт е популярен и неговото съдържание е стабилно, го съхраняваме в списък с категоризиране на съдържанието. Ако даден уеб сайт не е достатъчно популярен, за да се включи в този списък, или съдържанието му се променя често, за определянето на категорията му използваме услуга за категоризиране на съдържанието. Услугата за категоризиране на съдържанието ни казва дали уеб сайтът принадлежи към нейната категория на уеб сайтове за възрастни, е сайт от общ интерес, или е неизвестен уеб сайт.

Дори при използването на най-новата технология нито една система от този тип не е 100% точна. В някои случаи уеб филтрирането може да категоризира даден уеб сайт по начин, различен от този, който родителят или издателят на сайта смята за правилен.

Свойства

ИД на статията: 10548 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка