Как да намерите балансови отчети от хронологията на поръчките на акаунта в Microsoft

Прилага се за: Акаунт в MicrosoftMicrosoft Store

След като публикуваме такса във вашата опция за плащане, ще видите сумата и описанието в извлечението от тази опция за плащане. Това може да е извлечение за кредитна карта, извлечение от телефонен доставчик или друга опция за плащане, в зависимост от това как сте платили.

За да съпоставите вашите покупки за акаунт в Microsoft с извлечението от опцията за плащане:

  1. Влезте в Плащане и фактуриране в уеб сайта на акаунта в Microsoft.
  2. Изберете Хронология на закупуване, след което използвайте падащото меню, за да филтрирате по диапазон от дати.
  3. Потърсете такси със състояние Завършена. Такси със състояние В ход на изпълнение все още не са публикувани в опцията ви за плащане.
  4. Ако предпочитате да работите с хартиено копие, изберете Печат, за да го отпечатате на собствения си принтер.


За да проверите вашата хронология на поръчките на конзола Xbox One:

  1. Отидете в Настройки  > Плащане и фактуриране > Хронология на поръчките
  2. Използвайте падащото меню, за да филтрирате по диапазон от дати.
  3. Потърсете такси със състояние Завършена. Такси със състояние В ход на изпълнение все още не са публикувани в опцията ви за плащане.
  4. Ако предпочитате да работите с хартиено копие, изберете Печат, за да го отпечатате на собствения си принтер.