Правила за използване за Цифрови стоки ("Правила")

Прилага се за: Windows 10

Освен ако не е посочено друго, термините, започващи с главна буква, са описани в Споразумението за услуги на Microsoft ("MSA") или Условията за продажба на Microsoft (заедно с MSA, "Термини"). Правилата включват тези в първи раздел по-долу, които са приложими за множество Цифрови стоки ("Общи правила"), и тези в таблицата по-долу, които са специфични за приложимата Цифрова стока (или съответната Услуга, предоставяща Цифровата стока) ("Допълнителни правила, специфични за услугата"). Освен ако изрично не е посочено друго в Допълнителните правила, специфични за услугата, Общите правила се прилагат за всички Цифрови стоки. Ние може да променим настоящите Правила по всяко време.

Общи правила

Всички Цифрови стоки са лицензирани, а не се продават. Правото Ви на достъп или използване на всички Цифрови стоки е предмет на спазването от Ваша страна на (а) всички лицензионни условия, ограничения на лиценза, кодове на поведение и условия на плащане в Условията, (b) цялостно плащане от Ваша страна на приложимата Цифрова стока, (c) настоящите Правила и (d) всички допълнителни условия, предоставени с придобиването на Вашия лиценз. Цифровите стоки могат да се използват единствено, както изрично се позволява в Условията или настоящите Правила. Всички други употреби са забранени (освен ако не сте се свързали със собственика на авторските права и не сте получили предварително, писмено съгласие за обратното). Условията и тези Правила се прилагат дори ако цената или дължимото плащане за Цифровата стока е нула. Ако настоящите Правила са в конфликт с Условията (или други условия), настоящите Правила контролират какво можете да правите с Цифровите стоки с едно изключение – ако уеб страницата или друга страница в Store или съответната Услуга за конкретен елемент на Цифрова стока посочва различен брой устройства или по друг начин посочва определени права или ограничения, които се различават от настоящите Правила, тази уеб страница или друга страница ще има превес по отношение на изрично несъвместимите твърдения, но единствено по отношение на този конкретен елемент на Цифровите стоки.

Цифровите стоки са лицензирани единствено за Ваша лична, нетърговска употреба (което изключва използването за рекламни цели) на ниво, обичайно за такава употреба. Microsoft може по всяко време да спре разпространението на дадена Цифрова стока или да повиши или намали възможностите на която и да е Цифрова стока. Може да загубите достъп до Цифрова стока или нейни възможности, като е възможно и да се промени естеството на Вашия достъп (например загуба на семеен достъп, ако има такъв), ако (a) нарушите Условията или тези Правила, (b) използвате или се опитате да използвате Цифровите стоки по начин, който не съответства с Условията, настоящите Правила или ограничения лиценз, който Ви е предоставен, (c) заобиколите или се опитате да заобиколите технически мерки, създадени с цел ограничаването на достъпа или прилагането на ограничения на лиценза, (d) не заплатите периодична абонаментна такса, (e) не поддържате текущ метод на плащане за Вашия акаунт, (f) промените Вашата държава или регион, (g) не поддържате текущ имейл адрес, свързан с Вашия акаунт, (h) не влизате в дадена Услуга достатъчно често за обновяване на електронните лицензи на Вашите Цифрови стоки, както е описано в Допълнителните правила, специфични за услугата, по-долу, (i) отменим или прекратим приложимата Услуга или прекратим поддръжката на приложимото устройство, или (j) загубим нашите права да продължим разпространението на Цифровата стока за Вас или да я разпространяваме за Вас по същия начин. Освен по начините, разрешени по-долу, нямате право да прехвърляте или препродавате лицензи за която и да е Цифрова стока. Ако продадете устройство, на което се съдържат Цифрови стоки, купувачът не придобива правото да използва Цифровите стоки. Може да използваме технологии за проверка на спазването на настоящите Правила от Ваша страна.

Някои Услуги изискват от Вас да се регистрирате на устройствата, от които осъществявате достъп до Цифровите стоки, и да осъществите достъп до Услугата от това устройство, за да поддържате достъпа. Възможно е регистрираните устройства да включват персонални компютри, лаптопи, таблети, конзоли Xbox и някои преносими или мобилни устройства до степента, до която устройството е съвместимо с дадената Цифрова стока. Лицензи за определени Цифрови стоки (например съдържание на "Groove музика") могат да бъде подновени, ако влезете отново в Услугата и към този момент не сте надхвърлили ограниченията за устройства. Може да се наложи да се свържете с компютър, за да обновите лицензи за други Цифрови стоки. Тази загуба може да е временна или окончателна, както се определя от Microsoft. Ако регистрирате твърде много устройства, Microsoft може автоматично да дерегистрира дадено устройство, за да освободи място за друго. Microsoft може да ограничи колко често можете ръчно да регистрирате и дерегистрирате дадено устройство, за да се избегнат опити за надвишаване на ограниченията за устройства. Като се подчинява на горното – можете да управлявате Вашите регистрирани устройства в страницата с настройките на Вашия акаунт в Microsoft или на дадена Услуга. Не всички устройства имат едни и същи възможности и е възможно не всички Цифрови стоки или Услуги (или определени техни функционалности) да са налични на всяко устройство. Отделната Услуга може да включва списък на видовете съвместими устройства, но потребителските електронни устройства се развиват непрестанно и е изцяло Ваша отговорност да проверите дали дадено устройство е съвместимо с Цифровата стока, която искате да закупите, преди да я закупите. Ако услугата включва възможността да предавате поточно дадена Цифрова стока, трябва да сте влезли в Услугата от регистрираното устройство, на което искате да предавате поточно, а, в допълнение към ограниченията в Условията, Вашата способност да изтегляте и предавате поточно изисква достъп до интернет с достатъчна скорост на предаване, с която трябва сами да се сдобиете на Ваши разноски. Възможно е някои Цифрови стоки да са лицензирани само за територията, свързана с Вашия акаунт в Microsoft. Може да не успеете да изтеглите или предавате поточно (както е приложимо) тези Цифрови стоки, когато сте извън тази територия.

Някои Цифрови стоки могат да бъдат изтегляни или предавани поточно, както е приложимо, само на устройства, свързани с Вашия акаунт в Microsoft, предмет на ограниченията, посочени в таблицата по-долу. Всички правила в тази таблица се прилагат в допълнение към Общите правила по-горе.

Допълнителни правила, специфични за услугата, и описания

 

Максимален брой устройства/потребители
(освен ако страницата на Store или друга уеб страница за покупката, наемането или абонамента на Цифровата стока не заявява различен брой)
Дерегистриране
(колко често можете да регистрирате и дерегистрирате устройства)
Задължителен достъп
(колко често трябва да осъществявате достъп с дадена Услуга от дадено устройство, за да поддържате или обновявате Вашите лицензионни файлове на това устройство)
Прехвърляне/копиране/друго
Groove Music Pass 10 регистрирани устройства Не повече от веднъж на всеки 30 дни на устройство Най-малко веднъж на всеки 30 дни Абонаментът за услугата Groove Music Pass Ви позволява да предавате поточно или да изтегляте неограничен брой песни на базата на абонамент с равни месечни такси. Вижте Microsoft.com/groove за текущ списък със съвместими с Groove устройства. Нямате право да записвате CD дискове с песни от Groove Music Pass. В допълнение към Правилата по-горе може също да прекратим или временно преустановим Вашия абонамент, ако сметнем, че: (a) едновременно предавате поточно музика на повече от едно устройство; (b) записвате или експортирате музика (без значение дали на CD, или друго); или (c) използвате музика като мелодия на мобилен телефон.
Музика във формат MP3

 Приемлив брой устройства

Неприложимо 

Неприложимо Неприложимо
Цифрови игри на Xbox One 1 „Основна” конзола Xbox One и 1 обновяващ се потребител Неприложимо Неприложимо Всяка игра, която изтегляте от Store, има лиценз на базата на устройство и лиценз на базата на потребител. Можете да означите една конзола като Вашата "Основна" конзола и лицензът за устройство автоматично се прикрепя към нея дори ако го закупувате от различна конзола. Потребителският лиценз е свързан с Вашия акаунт в Microsoft. Всяка конзола може да бъде "Основна" конзола за няколко човека. Можете да промените Вашата Основна конзола до 5 пъти в годината. След като направите това, всички Ваши лицензи за устройство автоматично ще се преместят и ще работят единствено на Вашата нова Основна конзола. Всеки може да използва Вашата игра (или друго съдържание, лицензирано на това устройство) на Вашата Основна конзола с Вашия лиценз за устройство. На всяка друга конзола можете да използвате всички игри, за които разполагате с лиценз за потребител, като влезете с Вашия акаунт в Microsoft, при условие че не сте влезли едновременно и на Вашата Основна конзола. Тези правила се наричат "Правила за използване на Основна конзола". Някои "Добавки" за игри и друго съдържанието за изтегляне могат да са ограничени до Вашата лична употреба.

Xbox 360 Игри

1 конзола Xbox 360 Неприложимо Неприложимо Вие (и всеки друг) можете да използвате дадена игра или друго съдържание на първата конзола Xbox 360, на която сте я/го изтеглили. Можете да прехвърлите тази игра или друго съдържание на друга конзола Xbox 360 чрез устройство с памет или друго съхранение, но можете да я играете на тази конзола единствено ако сте влезли в акаунта си в Microsoft на тази конзола.
Игри от Xbox Play Anywhere 1 "Основна" конзола Xbox One, 1 определен компютър с Windows 10 и неограничен брой компютри с Windows 10 и Xbox One конзоли, когато сте влезли (и не сте влезли едновременно в Основната конзола или определен компютър) Неприложимо Неприложимо Програмата Xbox Play Anywhere се прилага само за определени участващи цифрови игри, включително тези, които са с икона Xbox Play Anywhere, на www.xbox.com или в Store (вж. www.xboxplayanywhere.com за пълен списък). Игрите от Xbox Play Anywhere може да се закупят в Store или чрез цифров код от участващи търговци на дребно. Преди да изтеглите игра от Xbox Play Anywhere на Вашия компютър, проверете минималните системни изисквания на издателя на играта, за да сте сигурни, че Вашият компютър е съвместим. Независимо от броя на устройствата, на които играта е инсталирана, можете да влизате в играта само от едно устройство по едно и също време. Горните „Правила за използване за Основна конзола” на Xbox One също се прилагат за игрите от Xbox Play Anywhere.
Игри с Gold 1 „Основна” конзола Xbox One и 1 обновяващ се потребител Неприложимо Неприложимо Информация за използване за игри с членство Gold игри като част от абонамент за Xbox Live Gold.
Xbox Game Pass 1 „Основна” конзола Xbox One и 1 обновяващ се потребител Неприложимо Неприложимо Правила за използване на игри като част от абонамент Xbox Game Pass
Видео услуга Неприложимо Неприложимо Неприложимо Дори ако закупите високодетайлно видео, показваната разделителна способност на видеото може да варира в зависимост от съдържанието, хардуера и скоростта на предаване на интернет. Можете да влизате във Видео услугата само от една конзола Xbox в даден момент.
Видео със запазени права Изтегляне на до 5 компютъра, 2 конзоли Xbox и 3 съвместими мобилни регистрирани устройства Не повече от веднъж на всеки 30 дни на устройство Най-малко веднъж на всеки 90 дни Трябва да сте влезли във Видео услугата, за да предавате поточно Видео със запазени права и можете да предавате поточно само на регистрирани устройства. Можете да предавате поточно даден елемент на Видео със запазени права само на едно устройство едновременно, въпреки че можете едновременно да предавате поточно до три различни елемента на Видео със запазени права. Можете да изтегляте Видео със запазени права на две конзоли Xbox с възможност за изтегляне. Можете да го гледате на първата конзола, без да влизате във Видео услугата, но трябва да влезете във Видео услугата на втората конзола, за да гледате видеото на тази конзола. Не можете да копирате или премествате съдържанието от втората конзола. Възможно е в някои страни да предлагаме Ваучер за сезон, който включва налични в момента и бъдещи епизоди на даден сезон на телевизионна програма. Нямате право да копирате или премествате Видео със запазени права от първоначалното му местоположение на съхранение.
Видео при поискване Изтегляне само на едно устройство Неприложимо Неприложимо Трябва да започнете да гледате елемент на Видео при поискване до 14 дни от Вашата поръчка и да завършите прегледа си в рамките на следващите 24 часа (освен ако не е зададен друг период по време на покупката). След изтичане на този период, няма да може да гледате Видеото при поискване без закупуване на друг лиценз. Изтеглено Видео при поискване на дадено устройство може да се гледа само на това устройство и не може да се изтегля или предава поточно на друго устройство. Ако не се изтегли, Видеото при поискване може да се предава поточно на всяко съвместимо устройство, но не на повече от едно устройство едновременно. Нямате право да копирате или преместване Видео при поискване от неговото първоначално местоположение на съхранение.
Книги Изтегляне на до 6 регистрирани устройства с Windows 10 Не повече от два пъти (два пъти на устройство или по веднъж на две устройства) на всеки 30 дни Неприложимо Наличността на определени възможности на Услугата (като например копиране и поставяне или разпечатка на извадки, както и дължината на извадките) може да се различават според книгата въз основа на настройките на издателя. Наличните възможности са посочени в Store. В някои случаи може да не успеете да изтеглите повторно книга, която вече сте закупили. По наш избор предлагаме възможност за замяна или актуализиране в тази ситуация. Не можете да запишете част или цяла книга на диск.
Приложения 10 Устройства с Windows 10 Неприложимо Неприложимо Въпреки "Общите правила" по-горе приложенията, които се предоставят безплатно, могат да бъдат изтеглени на устройства, които не са регистрирани с Вашия акаунт в Microsoft.