Правила за използване за игри, музика, филми и телевизионни предавания

Освен ако не е указано друго, термините, започващи с главни букви, имат същите значения, както и същите термини, използвани в Споразумението за услуги на Microsoft. Microsoft си запазва правото да променя настоящите правила за използване по всяко време.

Разрешените начини на използване обикновено изискват предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права

Цялата музика и всички филми, телевизионни предавания, игри и свързано съдържание ("Цифрови стоки"), предоставяни в Магазина на Windows и Магазина на Xbox, се лицензират, а не се продават. Вашият лиценз е обвързан със спазването от Ваша страна на Споразумението за услуги на Microsoft, настоящите правила за използване и всички допълнителни условия. Освен както е разрешено по-долу, Вие нямате право да прехвърляте или препродавате които и да е Цифрови стоки или които и да е лицензи за които и да е Цифрови стоки, предоставяни чрез Магазина на Windows или Магазина на Xbox. Ако продадете което и да е устройство, което съдържа Цифрови стоки, получени чрез тези Магазини, купувачът на устройството не придобива каквито и да е лицензи или права на използване за тези Цифрови стоки.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, предаване, показване, продажба, излъчване, публично изпълнение, даване под наем или наемане, промяна, адаптиране, преотстъпване на лиценза или друг начин на употреба на Цифровите стоки, предоставяни чрез Магазина на Windows и Магазина на Xbox, освен ако не е изрично разрешено друго в Споразумението за услуги на Microsoft или в настоящите правила за използване, се забранява изрично, ако не е налице предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права.

Правила за използване за абонаментната услуга Groove Music Pass

Абонаментът Groove Music Pass Ви позволява да предавате поточно или да изтегляте от услугата във вашия регион неограничен брой песни на базата на абонамент с равни месечни такси.

Загуба на достъп

Може да загубите достъп до по-рано изтеглена музика, поточно предавана музика и/или кредит за магазина, ако:

 • не успеете да платите месечната такса.
 • промените Вашата страна или регион.
 • нарушите Споразумението за услуги на Microsoft.

не влезете в услугата Groove Music Pass за период, по-дълъг от 30 дни. За външни устройства, като например MP3 плейър, може да се наложи да свържете тези устройства към компютър и да влезете в услугата Groove Music Pass, за да поддържате достъпа до съдържанието.

Ограничения при използване

 • Единствено за лична и нетърговска употреба. Microsoft може да прекрати или преустанови Вашия абонамент Groove Music Pass, ако преценим, че използвате Groove Music Pass по начин, който не съответства на нормалната лична употреба.
 • Имате право да предавате съдържание поточно само на едно регистрирано устройство в даден момент. Вижте Microsoft.com/groove за текущия списък със съвместими устройства.
 • Възможността на Вашето устройство за записване или експортиране на съдържание не променя правата на притежателите на авторски права на видео и аудиосъдържание или съдържание с изображения.
 • Нямате право да записвате абонаментно съдържание от Groove Music Pass и/или плейлисти, съдържащи абонаментно съдържание, на компактдиск.
 • Нямате право да използвате музика, получена чрез абонамент Groove Music Pass, като мелодия на мобилен телефон без предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права.
 • Брой регистрирани устройства:
  • Можете да изтегляте музика на до четири (4) регистрирани устройства, освен ако не се абонирате за какъвто и да е друг вид предложение, предоставяно периодично от Microsoft.
  • Регистрираните устройства включват съвместими персонални компютри, конзоли Xbox и преносими устройства.
  • Ако сте се възползвали от предложение на Xbox Music Pass срещу 14,99 щ.д./месец в САЩ, което включва 10 кредита за MP3 всеки месец, можете да изтегляте музика на до три (3) персонални компютъра, както и на до три (3) други регистрирани устройства.

Можете да управлявате Вашия списък с регистрирани устройства за Groove Music Pass чрез настройките за Groove Music Pass. Можете да премахвате устройства веднъж на всеки 30 дни. Microsoft може да дерегистрира автоматично дадено устройство, за да освободи място за друго.

Правила за използване за музика, закупена отделно от платената месечна абонаментна услуга Groove Music Pass

 • Съдържание, закупено или придобито на персонален компютър като част от промоционален пакет, не може да се изтегля повторно на конзоли Xbox.
 • За защитени с DRM (управление на правата за достъп) звукозаписи:
  • Музиката може да се запази, след като абонаментът се прекрати.
  • Музиката може да се записва на компактдиск за лична и нетърговска употреба.
   • Песните могат да се записват неограничен брой пъти.
   • Идентични плейлисти може да се записват най-много 7 (седем) пъти.
  • Музиката може да се упълномощи на до пет (5) персонални компютъра и разумен брой регистрирани устройства за лична и нетърговска употреба.
   • Можете да премахвате регистрация от един компютър, за да регистрирате друг персонален компютър.
 • За звукозаписи без DRM (управление на правата за достъп):
  • Музиката може да се запази, след като абонаментът се прекрати.
  • Вие сте упълномощени да правите толкова копия на записите, колкото са разумно необходими за Ваша лична и нетърговска употреба. Всяко друго копиране на музика може да представлява нарушаване на авторските права.
  • Музиката може да се записва на компактдиск за лична и нетърговска употреба.

Правила за използване за услугата "Филми и ТВ на Microsoft"

 • Ако условията на този сайт са в конфликт с други условия за използване в Споразумението за услуги на Microsoft (MSA) или друго, настоящите условия се прилагат с приоритет.
 • Филмите и ТВ съдържанието може да се преглеждат и да се показват частно за лична, нетърговска употреба само на Упълномощени устройства. Това ограничено, лично, неизключително право, което не може да се прехвърля, и лицензът се регулират от MSA и настоящите правила за използване и ако се изисква плащане, влизат в сила след заплащане на необходимите такси.
 • Вие се съгласявате да предавате поточно или да изтегляте всеки елемент с видеосъдържание само в регионите, където Microsoft ви предоставя съответното видеосъдържание като налично за тази цел. Видеосъдържанието може да се предава поточно само когато поточното предаване е разрешено според услугата.
 • Разделителната способност на съдържанието, закупено като високодетайлно, може да варира в зависимост от съдържанието, използвания хардуер и скоростта на предаване на интернет връзката.
 • Можем да прекратим или преустановим използването на услугата от Ваша страна, ако установим, че използвате услугата по начин, който не съответства на нормалната лична употреба.
 • За целите на настоящите правила за използване за телевизионно и филмово съдържание: (i) "Упълномощени устройства" означава персонални компютри, лаптопи, таблети, конзоли Xbox и мобилни устройства, които са съвместими с услугата и упълномощени от Microsoft във всеки един случай; (ii) обхватът на определението за Упълномощени устройства може да се разширява или намалява от Microsoft чрез добавяне на други устройства или премахване на устройства, които вече не се поддържат; и (iii) не всички Упълномощени устройства могат да получават и поточно предавано, и изтегляно видеосъдържание.
 • Microsoft може да използва технологии за проверка на спазването на правилата за използване от Ваша страна.

Правила за използване за видеосъдържание, което се предлага в съответствие със запазен лиценз ("Съдържание със запазени права")

 • Персонални компютри: Имате право да изтегляте или предавате поточно даден елемент със съдържание със запазени права чрез услугата на до 5 (пет) персонални компютъра.
 • Конзоли Xbox:
  • След като изтеглите съдържание със запазени права на конзола Xbox с възможност за изтегляне, ще можете да преглеждате съдържанието на тази конзола, без да влизате в услугата. Освен това ще можете да изтегляте съдържание със запазени права на втора конзола Xbox с възможност за изтегляне, но трябва да сте влезли в услугата, за да преглеждате съдържанието на втората конзола. Не можете да копирате или премествате съдържанието от втората конзола.
  • Можете да влизате в услугата само чрез една конзола Xbox в даден момент.
 • Съвместими мобилни телефони:
  • Ако сте упълномощени от услугата, можете да изтегляте или предавате поточно даден елемент със Съдържание със запазени права от услугата на до три (3) съвместими мобилни телефона.
 • Освен ако не сте упълномощени по друг начин в съответствие с настоящите правила за използване, нямате право да копирате или премествате Съдържанието със запазени права от оригиналното му местоположение на съхранение.
 • Поточно предаване:
  • За да предавате поточно Съдържание със запазени права на Упълномощено устройство, трябва да сте влезли в услугата.
  • Можете да предавате поточно елемент със Съдържание със запазени права само на едно Упълномощено устройство в даден момент.
  • Можете да предавате поточно до три (3) различни елемента със Съдържание със запазени права в даден момент към Упълномощени устройства чрез същия акаунт.
 • Ваучер за сезон. Възможно е в някои страни да предлагаме Ваучер за сезон, който включва налични в момента и бъдещи епизоди на даден сезон на телевизионна програма. Ако нашите споразумения с притежателите на съдържание станат причина за предоставяне на по-малко епизоди, отколкото е планирано по време на покупката на Вашия Ваучер за сезон, ще Ви предоставим възстановяване на сумата, съответстваща на липсващите ТВ епизоди на пропорционален принцип.
 • С цел разрешаване на максимална наличност на лицензите лицензите за Съдържание със запазени права, изтегляно на дадено Упълномощено устройство, може да изтекат след 90 дни, ако не сте влизали в услугата от това Упълномощено устройство през този период. Ако към този момент не сте превишили лимита на лиценза за съответния елемент със Съдържание със запазени права, можете да подновите лиценза за това съдържание на Упълномощеното устройство по всяко време, като влезете отново в услугата от Упълномощеното устройство.

Правила за използване за видеосъдържание, предлагано на ограничена база, за определен период, на принципа "видеосъдържание при поискване" ("VOD съдържание").

 • VOD съдържанието може да се преглежда и показва частно за Периода на преглед на VOD.
 • Това ограничено, лично, неизключително право, което не може да се прехвърля, и лицензът се регулират от Споразумението за услуги на Microsoft и настоящите правила за използване и влизат в сила след заплащане на необходимите такси.
 • Период на преглед на VOD: Разполагате с четиринадесет (14) дни от датата и часа на Вашата поръчка, за да започнете прегледа на поръчания елемент с VOD съдържание и 24 часа, за да завършите прегледа на този елемент след началото му или съгласно указаното към момента на покупката.
 • След изтичането на Периода на преглед на VOD вече няма да можете да преглеждате VOD съдържание без получаване на допълнителен лиценз.
 • VOD съдържание, изтеглено директно на дадено Упълномощено устройство, може да се преглежда само на това устройство.
 • За да предавате поточно VOD съдържание на Упълномощено устройство, трябва да сте влезели в услугата. Ако сте упълномощени от услугата, можете да предавате поточно елемент с VOD съдържание на повече от едно Упълномощено устройство по време на Периода на преглед на VOD, при условие че имате право да предавате поточно елемент с VOD съдържание само на едно Упълномощено устройство в даден момент.
 • След като сте изтеглили даден елемент с VOD съдържание от услугата на едно Упълномощено устройство, няма да Ви бъде разрешено да го предавате поточно или да го изтегляте от услугата на друго устройство.
 • Освен ако не сте упълномощени по друг начин в съответствие с настоящите правила за използване, нямате право да копирате или премествате VOD съдържанието от оригиналното му местоположение на съхранение.

Правила за използване за цифрови игри, закупени или използвани на конзоли Xbox

Цифрови игри на Xbox One

 • Брой конзоли и устройства, които могат да използват игри: Ще получите лиценз за устройство и лиценз за потребител за всяка игра, която изтегляте от Магазина на Xbox. Можете да означите една конзола като Вашата "Основна" конзола и различни потребители могат да изберат същата конзола като тяхната Основна конзола. Лицензът за устройство ще се прикрепи автоматично към Вашата Основна конзола дори ако това не е конзолата, от която извършвате покупката. Като купувач на играта, лицензът за потребител ще е свързан с Вашия акаунт в Microsoft. За игри от Xbox Play Anywhere вж. раздела за правила за използване по-долу.
 • Потребители, които имат право да използват игри: Всеки може да използва Вашата игра на Вашата Основна конзола съгласно Вашия лиценз за устройство. Когато влезете на която и да е друга конзола с Вашия акаунт в Microsoft, можете да използвате всички игри, за които разполагате с лиценз за потребител.
 • Промяна на Основната конзола: Можете да сменяте конзолата, която да е Ваша Основна конзола, до 3 пъти през даден едногодишен период (365 дни). Когато сменяте Основни конзоли, всички лицензи за устройство за цифрово съдържание ще се преместят на Вашата нова Основна конзола и вече няма да са налични на Вашата стара "Основна" конзола.

Цифрови игри на Xbox 360

Брой конзоли, които могат да използват дадена игра, и потребители, които имат право да я използват: Можете да използвате дадена игра на първата конзола Xbox 360, на която сте я изтеглили. Достъп до играта ще се предоставя и на всички потребители на първата конзола. Ако прехвърлите играта чрез единица с памет или друго съхраняващо устройство, ще можете също така да я използвате на други конзоли Xbox 360, но ще трябва да влезете в Xbox Live с Вашия акаунт в Microsoft на тази конзола преди осъществяването на достъп до играта.

Правила за използване за игри от Xbox Play Anywhere

Приложимо за игри от Xbox Play Anywhere

 • Xbox Play Anywhere се прилага само за цифрови игри. Игрите от Xbox Play Anywhere може да се закупят в Магазина на Xbox, в Магазина на Windows или чрез цифров код от участващи търговци на дребно.
 • Участващите игри ще са обозначени на адрес: www.xbox.com, в Магазина на Xbox и в Магазина на Windows с икона Xbox Play Anywhere. Можете също да отидете на адрес: www.xboxplayanywhere.com, за да видите пълен списък на участващите игри.
 • Преди да изтеглите игра от Xbox Play Anywhere на Вашия компютър, ще е необходимо да се уверите, че устройството Ви отговаря на изискванията към системата, за да я изпълнява. За да проверите дали играта ще се изпълнява на Вашето устройство, проверете минималните изисквания към системата от издателя на играта чрез системната информация за Вашето устройство. Получаване на допълнителна информация.
Използване на устройство:
 • Когато закупите цифрова игра от Xbox Play Anywhere чрез Магазина на Xbox или Магазина на Windows, можете да я изпълнявате и на Xbox One, и на компютър с Windows 10. Във всеки един момент можете да влизате в играта само на една конзола Xbox One или един компютър с Windows 10. Не можете да влизате едновременно в една и съща игра и на конзола Xbox One, и на компютър с Windows 10.
 • Правилата за използване за "Основна" конзола Xbox One, посочени по-горе, също се прилагат за игрите от Xbox Play Anywhere.
 • Съдържанието за изтегляне, което закупувате или печелите за игра от Xbox Play Anywhere, която притежавате, също може да се изпълнява и на Xbox One, и на компютър с Windows 10.

Правила за използване за Игри с членство Gold

Информацията за използване за Игри с членство Gold като част от абонамент Xbox Live Gold е налична на адрес: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Свойства

ИД на статията: 10563 – Последен преглед: 30.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка