Поддържани профили на Bluetooth в Windows 10 Mobile

За да работи устройство или аксесоар с разрешена функция за Bluetooth с вашия телефон, на който се изпълнява Windows 10 Mobile, устройството трябва да използва един от поддържаните профили на Bluetooth по-долу. За да разберете какви профили поддържа вашето устройство с разрешена функция за Bluetooth, прегледайте документацията, предоставена с него, или отидете на уеб сайта на производителя.

Windows 10 Mobile поддържа версия 4.1 на Bluetooth и следните потребителски профили на Bluetooth:

 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.4)
 • Device ID Profile (DI 1.3)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.6)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)
 • Message Access Profile (MAP 1.1)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Personal Area Network Access Point (PAN NAP 1.0)
 • Phone Book Access Profile (PBAP 1.1)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)
Свойства

ИД на статията: 10569 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка