Промяна на настройките за известия и действия в Windows 10 Mobile

Работният център в Windows 10 Mobile е мястото, където ще намерите вашите известия и бързи действия. Променяйте настройките по всяко време, за да зададете как и кога да виждате известията и кои приложения и настройки са най-често използваните бързи действия.

В Старт плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки  > Система> Известия и действия.

 

Настройки на работния център
 

Промяна на настройките за известия, когато телефонът е заключен

Под Известия променете настройките за известия, аларми и напомняния, когато телефонът е заключен.

Промяна на настройките за известия за отделни податели

Под Получаване на известия от тези податели изпълнете едно от следните действия:

  • Включете или изключете даден подател на известие.
  • Изберете името на подателя и след това включете или изключете банерите с известия, поверителността, вибрацията и звуците и задайте приоритета на известията.

Избор и пренареждане на бързите действия, които да виждате в работния център

Под Бързи действия изпълнете едно от следните действия:

  • Плъзнете бързите действия, за да ги пренаредите. Това е редът, в който ще се показват в горната част на работния център.
  • Изберете Добавяне или премахване на бързи действия, за да изберете бързите действия в работния център.
Свойства

ИД на статията: 10572 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)