Получаване на помощ за грешки при надстройване до и инсталиране на Windows 10

Има много причини, поради които може да виждате съобщение за грешка при надстройване до или инсталиране на Windows 10, но най-често срещаните грешки могат да се коригират с няколко стъпки, които можете да изпълните самостоятелно.

Грешки 0xC1900101

Грешка, която започва с 0xC1900101, обикновено е грешка в драйвер. Ако видите който и да е от следните кодове на грешка, най-напред опитайте посочените стъпки, за да коригирате проблема. Ако тези стъпки не дадат резултат, вж. Отстраняване на грешки при надстройване до Windows 10 за по-подробна техническа информация. 

 • 0xC1900101 – 0x20004
 • 0xC1900101 – 0x2000c
 • 0xC1900101 – 0x20017
 • 0xC1900101 – 0x30018
 • 0xC1900101 – 0x3000D
 • 0xC1900101 – 0x4000D
 • 0xC1900101 – 0x40017

 1. Уверете се, че на устройство има достатъчно място. Надстройката на 32-битова ОС или 64-битова ОС изисква съответно минимално свободно място от 16 ГБ или 20 ГБ на устройството. За повече информация вж. Освобождаване на място на устройството в Windows 10
 2. Изпълнете Windows Update няколко пъти. Изтеглете и инсталирайте всички налични актуализации в Windows Update, включително актуализации на софтуер, актуализации на хардуер и някои драйвери от други разработчици. Използвайте програмата за отстраняване на неизправности за Windows 10, за да коригирате грешки в Windows Update.
 3. Проверете драйверите от други разработчици и изтеглете всички актуализации. Можете да намерите драйвери от други разработчици и инструкции за инсталиране за всеки хардуер, който сте добавили към вашето устройство, на уеб сайта на производителя. 
 4. Изключете допълнителния хардуер. Премахнете всички външни съхраняващи устройства и дискове, докинг станции и друг хардуер, който може да сте включили в устройството, който не е необходим за основната функционалност.
 5. Проверете диспечера на устройствата за грешки. Изберете бутона „Старт” , след което в полето за търсене в лентата на задачите въведете диспечер на устройствата. Изберете Диспечер на устройствата от резултатите. В прозореца, който ще се покаже, потърсете всяко устройство с жълт удивителен знак до него (може да се наложи да изберете всяка категория, за да преминете към списъка с устройства). Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) името на устройството и изберете Актуализиране на софтуерни драйвери или Деинсталиране, за да коригирате грешките.
 6. Премахнете софтуера за защита от други производители. Уверете се, че знаете как да преинсталирате програмите и че разполагате с всички необходими продуктови ключове. Windows Defender ще помогне за защитата на устройството през това време. 
 7. Поправете грешките в твърдия диск. Изберете бутона „Старт” , след което в полето за търсене в лентата на задачите въведете команден прозорец. Изберете Команден прозорец от списъка с резултати. В прозореца, който ще се покаже, въведете chkdsk/f C: и натиснете клавиша Enter. Поправката ще стартира автоматично на твърдия диск и ще получите подкана за рестартиране на устройството.
 8. Извършете рестартиране на чисто в Windows. Научете как. 
 9. Възстановете и поправете системните файлове. Изберете бутона „Старт” , след което в полето за търсене в лентата на задачите въведете команден прозорец. Изберете Команден прозорец от списъка с резултати. В прозореца, който ще се покаже, въведете DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth и натиснете клавиша Enter. (Научете как да поправите образ на Windows) 

Други често срещани грешки

Таблицата по-долу изброява най-често срещаните грешки при надстройване и инсталиране и няколко неща, които можете да изпробвате за коригирането им. Ако продължите да срещате проблеми с надстройването до и инсталирането на Windows 10, се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.

ГрешкаКакво означава и как се отстранява
0x80073712 Вероятно необходим на Windows Update файл е повреден или липсва.
0x800F0923Това може да означава, че драйвер или друг софтуер на компютъра не е съвместим с надстройката до Windows 10. За информация относно отстраняването на този проблем се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.
0x80200056 Тази грешка може да означава, че процесът по надстройката е бил прекъснат, тъй като случайно сте рестартирали компютъра или сте излезли от него. Опитайте да надстроите отново и се уверете, че вашият компютър е включен и ще остане включен.
0x800F0922
Тази грешка може да означава, че свързването на компютъра със сървърите на Windows Update е неуспешно. Ако използвате VPN връзка за свързване с работна мрежа, прекъснете връзката с мрежата и изключете VPN софтуера (ако използвате такъв), след което се опитайте да надстроите отново.

Грешката също така може да означава, че не разполагате с достатъчно свободно място в резервирания за системата дял. Може да успеете да отстраните проблема, като използвате софтуер на трети лица, за да увеличите размера на резервирания за системата дял.
Грешка: Неуспешно завършване на актуализациите. Отмяна на промените. Не изключвайте компютъра.

Грешка: Неуспешно конфигуриране на актуализациите на Windows. Връщане на промените.
Тези грешки са общи и могат да се появят при всяка неуспешна актуализация на Windows. Необходимо е да установите специфичния код на грешката, за да откриете най-добрия начин за разрешаване на проблема.

Можете да откриете кода на грешката за неуспешната актуализация, като прегледате хронологията на актуализациите. Потърсете актуализацията, която не се е инсталирала, запишете кода на грешката и се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.


За да прегледате хронологията на актуализациите в Windows 8.1:

 • Отворете Windows Update, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана (или ако използвате мишка – като посочите към долния десен ъгъл на екрана и преместите показалеца на мишката нагоре), изберете Настройки  > Промяна на настройките на компютъра > Актуализиране и възстановяване Преглед на хронологията на актуализиране.
За да прегледате хронологията на актуализациите в Windows 7:
 • Изберете бутона „Старт” 
  Start button icon
  . В полето за търсене въведете Update, след което от списъка с резултати изберете Windows Update > Преглед на хронологията на актуализиране.

Грешка: Актуализацията не е приложима за вашия компютър.Тази грешка може да означава, че на компютъра не е инсталирана задължителната актуализация. Проверете, за да се уверите, че всички важни актуализации са инсталирани на компютъра, преди да опитате да извършите надстройване.
0xC1900208 – 0x4000CТази грешка може да означава, че несъвместимо приложение, инсталирано на вашия компютър, блокира завършването на процеса на надстройка. Проверете и се уверете, че всички несъвместими приложения са деинсталирани, и след това се опитайте да надстроите отново.
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
Тази грешка може да означава, че вашият компютър не отговаря на минималните изисквания за изтегляне или инсталиране на надстройката до Windows 10.
0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000
Тази грешка може да означава, че вашият компютър не разполага с достатъчно място, за да инсталирате надстройката. Освободете място на устройството и опитайте отново.


Свойства

ИД на статията: 10587 – Последен преглед: 21.02.2017 г. – Редакция: 4

Windows 10

Обратна връзка