Получаване на помощ за грешки при надстройване до и инсталиране на Windows 10

На тази страница са изброени най-често срещаните грешки при надстройване и инсталиране и няколко неща, които може да изпробвате за коригирането им. Ако продължите да срещате проблеми с надстройването до и инсталирането на Windows 10, се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.

ГрешкаКакво означава и как се отстранява
0x80073712 Вероятно необходим на Windows Update файл е повреден или липсва.
0x800F0923Тази грешка може да означава, че даден драйвер или друг вид софтуер в компютъра ви не е съвместим с надстройката до Windows 10. За информация относно отстраняването на този проблем се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.
0x80200056 Тази грешка може да означава, че процесът по надстройката е бил прекъснат, тъй като случайно сте рестартирали компютъра или сте излезли от него. Опитайте да надстроите отново и се уверете, че вашият компютър е включен и ще остане включен.
0x800F0922
Тази грешка може да означава, че свързването на компютъра със сървърите на Windows Update е неуспешно. Ако използвате VPN връзка за свързване с работна мрежа, прекъснете връзката с мрежата и изключете VPN софтуера (ако използвате такъв), след което се опитайте да надстроите отново.

Грешката също така може да означава, че не разполагате с достатъчно свободно място в резервирания за системата дял. Може да успеете да отстраните проблема, като използвате софтуер на трети лица, за да увеличите размера на резервирания за системата дял.
Грешка: Неуспешно завършване на актуализациите. Отмяна на промените. Не изключвайте компютъра.

Грешка: Неуспешно конфигуриране на актуализациите на Windows. Връщане на промените.
Тези грешки са общи и могат да се появят при всяка неуспешна актуализация на Windows. Необходимо е да установите специфичния код на грешката, за да откриете най-добрия начин за разрешаване на проблема.

Можете да откриете кода на грешката за неуспешната актуализация, като прегледате хронологията на актуализациите. Потърсете актуализацията, която не се е инсталирала, запишете кода на грешката и се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.


За да прегледате хронологията на актуализациите в Windows 8.1:

  • Отворете Windows Update, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана (или ако използвате мишка – като посочите към долния десен ъгъл на екрана и преместите показалеца на мишката нагоре), изберете Настройки  > Промяна на настройките на компютъра > Актуализиране и възстановяване Преглед на хронологията на актуализиране.
За да прегледате хронологията на актуализациите в Windows 7:
  • Изберете бутона „Старт“
    Start button icon
    . В полето за търсене въведете Update, след което от списъка с резултати изберете Windows Update > Преглед на хронологията на актуализиране.

Грешка: Актуализацията не е приложима за вашия компютър.Тази грешка може да означава, че на компютъра не е инсталирана задължителната актуализация. Проверете, за да се уверите, че всички важни актуализации са инсталирани на компютъра, преди да опитате да извършите надстройване.
0xC1900208 – 0x4000CТази грешка може да означава, че несъвместимо приложение, инсталирано на вашия компютър, блокира завършването на процеса на надстройка. Проверете и се уверете, че всички несъвместими приложения са деинсталирани, и след това се опитайте да надстроите отново.
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
Тази грешка може да означава, че вашият компютър не отговаря на минималните изисквания за изтегляне или инсталиране на надстройката до Windows 10.
0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000
Тази грешка може да означава, че вашият компютър не разполага с достатъчно място, за да инсталирате надстройката. Освободете място на устройството и опитайте отново.


Свойства

ИД на статията: 10587 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка