Получаване на помощ за грешки при надстройване до и инсталиране на Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Има много причини, поради които може да виждате съобщение за грешка при надстройване до или инсталиране на Windows 10, но най-често срещаните грешки могат да се коригират с няколко стъпки, които можете да изпълните самостоятелно.

Преди да търсите конкретен код на грешка, опитайте съветите, изброени в Общи корекции. Ако те не коригират вашия проблем с надстройката или инсталирането, проверете таблицата с кодовете на грешки в долната част на тази статия.

Общи корекции


Ето някои неща, които можете да опитате, за да коригирате грешки при надстройване и инсталиране: 

Грешки 0xC1900101


Грешка, която започва с 0xC1900101, обикновено е грешка в драйвер. Ако видите който и да е от следните кодове на грешка, най-напред опитайте посочените стъпки, за да коригирате проблема. Ако тези стъпки не дадат резултат, вж. Отстраняване на грешки при надстройване до Windows 10 за по-подробна техническа информация. 
 • 0xC1900101 – 0x20004
 • 0xC1900101 – 0x2000c
 • 0xC1900101 – 0x20017
 • 0xC1900101 – 0x30018
 • 0xC1900101 – 0x3000D
 • 0xC1900101 – 0x4000D
 • 0xC1900101 - 0x40017
 1. Уверете се, че на устройство има достатъчно място. Надстройката на 32-битова ОС или 64-битова ОС изисква съответно минимално свободно място от 16 ГБ или 20 ГБ на устройството. За повече информация вж. Освобождаване на място на устройството в Windows 10
 2. Изпълнете Windows Update няколко пъти. Изтеглете и инсталирайте всички налични актуализации в Windows Update, включително актуализации на софтуер, актуализации на хардуер и някои драйвери от други разработчици. Използвайте програмата за отстраняване на неизправности за Windows 10, за да коригирате грешки в Windows Update.
 3. Проверете драйверите от други разработчици и изтеглете всички актуализации. Можете да намерите драйвери от други разработчици и инструкции за инсталиране за всеки хардуер, който сте добавили към вашето устройство, на уеб сайта на производителя. 
 4. Изключете допълнителния хардуер. Премахнете всички външни съхраняващи устройства и дискове, докинг станции и друг хардуер, който може да сте включили в устройството, който не е необходим за основната функционалност.
 5. Проверете диспечера на устройствата за грешки. Изберете бутона „Старт” , след което в полето за търсене в лентата на задачите въведете диспечер на устройствата. Изберете Диспечер на устройствата от резултатите. В прозореца, който ще се покаже, потърсете всяко устройство с жълт удивителен знак до него (може да се наложи да изберете всяка категория, за да преминете към списъка с устройства). Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) името на устройството и изберете Актуализиране на софтуерни драйвери или Деинсталиране, за да коригирате грешките.
 6. Премахнете софтуера за защита от други производители. Уверете се, че знаете как да преинсталирате програмите и че разполагате с всички необходими продуктови ключове. Windows Defender ще помогне за защитата на устройството през това време. 
 7. Поправете грешките в твърдия диск. Изберете бутона „Старт” , след което в полето за търсене в лентата на задачите въведете команден прозорец. Изберете Команден прозорец от списъка с резултати. В прозореца, който ще се покаже, въведете chkdsk/f C: и натиснете клавиша Enter. Поправката ще се стартира автоматично на твърдия диск и ще получите подкана за рестартиране на устройството.
 8. Извършете рестартиране на чисто в Windows. Научете как
 9. Възстановете и поправете системните файлове. Изберете бутона „Старт” , след което в полето за търсене в лентата на задачите въведете команден прозорец. Изберете Команден прозорец от списъка с резултати. В прозореца, който ще се покаже, въведете DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth и натиснете клавиша Enter. (Научете как да поправите образ на Windows) 

Други често срещани грешки


Таблицата по-долу изброява най-често срещаните грешки при надстройване и инсталиране и няколко неща, които можете да изпробвате за коригирането им. Ако продължите да срещате проблеми с надстройването до и инсталирането на Windows 10, се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.

Грешка Какво означава и как се отстранява
0xC1900208 – 0x4000C Тази грешка може да означава, че несъвместимо приложение, инсталирано на вашия компютър, блокира завършването на процеса на надстройка. Проверете и се уверете, че всички несъвместими приложения са деинсталирани, и след това се опитайте да надстроите отново.
0xC1900107 Операция за почистване от предишен опит за инсталация е все още в процес на изчакване и е необходимо рестартиране на системата, за да продължите с надстройката. Рестартирайте устройството и изпълнете отново настройката. Ако рестартирането на устройството не отстрани проблема, използвайте помощната програма „Почистване на диск” и почистете временните файлове и системните файлове. За повече информация вж. Почистване на диск в Windows 10.
0x80073712  Вероятно необходим на Windows Update файл е повреден или липсва. Опитайте се да поправите вашата системни файлове: изберете бутона Старт  и въведете команден прозорец в полето за търсене на лентата на задачите. Изберете Команден прозорец от списъка с резултати. В прозореца, който се показва, въведете DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth и натиснете клавиша Enter.
 
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
Тази грешка може да означава, че вашият компютър не отговаря на минималните изисквания за изтегляне или инсталиране на надстройката до Windows 10. Научете повече относно изискванията за минимално количество памет за Windows 10:
0x800F0923 Това може да означава, че драйвер или друг софтуер на компютъра не е съвместим с надстройката до Windows 10. За информация относно отстраняването на този проблем се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.
0x80200056  Тази грешка може да означава, че процесът по надстройката е бил прекъснат, тъй като случайно сте рестартирали компютъра или сте излезли от него. Опитайте да надстроите отново и се уверете, че вашият компютър е включен и ще остане включен.
0x800F0922
Тази грешка може да означава, че свързването на компютъра със сървърите на Windows Update е неуспешно. Ако използвате VPN връзка за свързване с работна мрежа, прекъснете връзката с мрежата и изключете VPN софтуера (ако използвате такъв), след което се опитайте да надстроите отново.
 
Грешката също така може да означава, че не разполагате с достатъчно свободно място в резервирания за системата дял. Може да успеете да отстраните проблема, като използвате софтуер на трети лица, за да увеличите размера на резервирания за системата дял.
Грешка: Неуспешно завършване на актуализациите. Отмяна на промените. Не изключвайте компютъра.
 
Грешка: Неуспешно конфигуриране на актуализациите на Windows. Връщане на промените.
Тези грешки са общи и могат да се появят при всяка неуспешна актуализация на Windows. Необходимо е да установите специфичния код на грешката, за да откриете най-добрия начин за разрешаване на проблема.
 
Можете да откриете кода на грешката за неуспешната актуализация, като прегледате хронологията на актуализациите. Потърсете актуализацията, която не се е инсталирала, запишете кода на грешката и се свържете с отдела за поддръжка на Microsoft.

 

За да прегледате хронологията на актуализациите в Windows 8.1:

 • Отворете Windows Update, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана (или ако използвате мишка – като посочите към долния десен ъгъл на екрана и преместите показалеца на мишката нагоре), изберете Настройки  > Промяна на настройките на компютъра > Актуализиране и възстановяване Преглед на хронологията на актуализиране.
За да прегледате хронологията на актуализациите в Windows 7:
 • Изберете бутона Старт 
  Start button icon
  . В полето за търсене въведете Update, след което от списъка с резултати изберете Windows Update > Преглед на хронологията на актуализиране.
Грешка: Актуализацията не е приложима за вашия компютър.

Тази грешка може да означава, че на компютъра не е инсталирана задължителната актуализация.

Проверете, за да се уверите, че всички важни актуализации са инсталирани на компютъра, преди да опитате да извършите надстройване.

0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000

Тази грешка може да означава, че вашият компютър не разполага с достатъчно място, за да инсталирате надстройката.

Освободете място на устройството и опитайте отново. Получаване на съвети за освобождаване на място на диска

0x80300024

Зададената операция на диска не се поддържа от целевия диск, дял или том. 

Уверете се, че вашата машина отговаря на минималните изисквания за инсталиране на Windows 10.

0x80070002 0x20009

Системата не може да намери указания файл. 

Ако имате диск или дискове, на които не инсталирате Windows 10, премахнете тези дискове. 

0xC1900101 0x20017

0xC1900101 0x30017

Драйвер е причинил проблем.

Забранете или премахнете антивирусни програми или програми срещу шпионски софтуер на трето лице от вашата система. Изключете всички периферни устройства, които са свързани към системата, с изключение на мишката, клавиатурата и дисплея.

Свържете се с вашия доставчик на хардуер, за да получите актуализирани драйвери за устройства.

0x8007042B 0x4000D

Инсталиращата програма на Windows е прекратена неочаквано поради друг процес, изпълняващ се във фонов режим.

Затворете всичко и стартирайте отново. 

0x800700B7 0x2000a

Инсталиращата програма на Windows е прекратена неочаквано поради друг процес, изпълняващ се във фонов режим.

Деинсталирайте всеки софтуер срещу вируси или срещу шпионски софтуер и актуализирайте отново.