Ограничения за средствата във вашия акаунт в Microsoft

Прилага се за: Акаунт в MicrosoftMicrosoft Store

Парите не могат да бъдат прехвърляни към друг акаунт в Microsoft и не могат да бъдат обменяни за друга валута.

Разпореждане с паричните средства и лимит на баланса

  • Може да влагате подаръчни ваучери в своя акаунт в Microsoft, на общ обем до 1000 щатски долара* всеки ден. Ако имате допълнителни акаунти в Microsoft, регистрирани на ваше име или които по наша преценка са създадени от вас, можете да влагате подаръчни ваучери към които и да е от тези акаунти, на общ обем до 5000 щатски долара* всеки ден (но не повече от 1000 щатски долара* към един акаунт). За информация относно какво съставлява „подаръчен ваучер“, вижте „Правила и условия за подаръчни ваучери на Microsoft“.
  • Във всеки един момент, максималната разполагаема сума във вашия акаунт в Microsoft не може да надвишава 1000 щатски долара*, или общо 5000 щатски долара* във всички ваши акаунти (но не повече от 1000 щатски долара* във всеки един акаунт).
  • В повечето държави може да харчите до 1000 щатски долара* от акаунта си на ден, или общо до 5000 щатски долара от няколко ваши акаунта в Microsoft (но не повече от 1000 щатски долара* от всеки един акаунт). Местните закони може да въвеждат допълнителни ограничения.
  • Местните закони може да въвеждат допълнителни ограничения.
  • Ако надвишите някой от тези лимити, може временно да не можете да влагате пари в акаунта си в Microsoft или да разполагате с наличния в акаунта баланс.

* Или техния еквивалент в местната ви валута, със следните изключения.

Изключения

Държава

Максимална сума

Австралия

AUD 1000

Франция

EUR 250

Забележка: Горните ограничения не важат, ако акаунтът ви в Microsoft е създаден във Франция. Вместо това вашият акаунт в Microsoft е ограничен, така че в рамките на всеки един 30-дневен период можете да влагате не повече от 250 евро в него и можете да закупувате продукти с обща стойност не по-висока от същата сума.

Хонконг

HKD 8000

Индия

INR 50 000

Нова Зеландия

NZD 5000

Сингапур

SGD 1000

Швейцария

CHF 3000

Тайван

TWD 10 000