Ако вие или ние закрием акаунта ви в Microsoft

Ако закриете акаунта си в Microsoft

Оставащият баланс няма да ви бъде възстановен.

Ако ние блокираме или закрием вашия акаунт

За да защитим вас и други клиенти от измами или злоупотреби, може временно да блокираме акаунта ви в Microsoft. В определени случаи като повторни нарушения на нашите правила или продължителна неактивност, може да закрием вашия акаунт.

  • Ако временно блокираме акаунта ви в Microsoft, няма да загубите пари в акаунта, с изключение на промоционални баланси, които изтичат, докато акаунтът е блокиран.
  • Ако закрием вашия акаунт в Microsoft, оставащият баланс няма да бъде възстановен, освен ако не се изисква от закона. Ако е необходимо, за да покрием щети, които сме понесли, ще удържим целия или част от баланса във вашия акаунт, ако е нужно. Може да поискаме допълнителна информация, за да обработим възстановяването.
Свойства

ИД на статията: 10619 – Последен преглед: 23.05.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка