Забелязахме, че имате кредит за Skype

Ако се опитвате да премахнете връзката между вашия акаунт в Skype и вашия акаунт в Microsoft в Windows 10 Mobile, възможно е да получите съобщение, което гласи, че имате кредит за Skype.

За да премахнете връзката между вашия акаунт в Skype и вашия акаунт в Microsoft, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Microsoft и предоставете следните подробни данни:

  • Имейл адрес на акаунта в Microsoft.
  • Името в Skype на акаунта, който сте свързали.

Не ни изпращайте пароли за който и да е от вашите акаунти. Представителите от отдела за обслужване на клиенти никога няма да поискат от вас предоставянето на тази информация. Винаги пазете паролите си защитени и поверителни.

След като получим подробните данни по-горе, можем да премахнем връзката между вашите акаунти, при условие че не сте надвишили максималния брой искания за премахване на връзка.

Свойства

ИД на статията: 10621 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка