Как да заменя информацията си за защита?

За подмяна на информацията за защита

  1. Отидете в Настройки за защита и влезте с вашия акаунт в Microsoft.
  2. Ако бъдете помолени да въведете код за защита, за да продължите, и не можете да получите този код, изберете Нямам нито един от тези или Не мога да потвърдя акаунта си от падащия списък, след което следвайте инструкциите, за да нулирате вашата информация за защита.
  3. На страницата с настройки за защита вашата информация за защита се намира под Информацията за защита помага за сигурността на акаунта. Изберете Премахване за всеки елемент, който желаете да премахнете. Може да получите подкана да добавите нова информация за защита, преди да можете да премахнете старата информация.
Ако премахнете цялата ваша информация за защита, има 30-дневен период на изчакване, в който подобряваме защитата на конфиденциални данни от вашия акаунт, за да не може никой да променя вашите настройки за защита или да използва вашите опции за плащане. През този период все още можете да използвате вашите имейл, Skype, OneDrive и устройства както обикновено. След изтичане на този 30-дневен период ще бъдете уведомени, че изчакването е приключило и е време да въведете новата информация за защита.
Свойства

ИД на статията: 10634 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка