Дати на повтарящите се плащания за вашия абонамент на Microsoft

Прилага се за: Акаунт в MicrosoftMicrosoft Store

Microsoft е в процес на промяна на начина, по който се задават датите за подновяване на абонамент и фактуриране. Вашият абонамент ще на един от следните графици:

График 1

Вашата дата за фактуриране на акаунта се задава на деня, в който за пръв път сте закупили нещо с акаунта. От този ден нататък това ще е датата, на която ще таксуваме вашата опция за плащане, ако има дължими такси, като например месечен абонамент.

Пример: Ако закупите първото си приложение от Microsoft Store на 25 юли, тогава датата за фактуриране на акаунта ви ще бъде 25-то число на месеца. Ще бъдете таксувани само когато има повтарящ се, дължим или просрочен баланс.

Вашата дата за подновяване на абонамент започва от деня, в който се запишете за този абонамент. От този ден нататък, това ще е денят, в който този абонамент ще се подновява. Тази дата може да бъде различна за всеки абонамент.

График 2

Пример: Да предположим, че датата за фактуриране на акаунта ви е като в примера по-горе – 25-то число на месеца. Ако се запишете за месечен абонамент на 1 септември, тогава той ще се поднови на 1 октомври и ще бъде таксувани на вашата опция за плащане на датата за фактуриране на акаунта ви – 25 октомври.

Ако имате няколко абонамента, които се подновят между две дати за фактуриране на акаунта, всеки от тези абонаменти ще бъде таксуван на опцията(опциите) ви за плащане на една и съща дата.

Вашият абонамент ще бъде подновен и фактуриран на една и съща дата.

Управление на баланси за двата графика

Просрочен баланси

Когато даден баланс е „просрочен“, това означава, че сме опитали да таксуваме опцията ви за плащане, но не се е получило. Ще продължим да опитваме отново и ако това продължава да не дава резултат, вашият абонамент ще се отмени.

За да заплатите незабавно просрочен баланс, влезте във вашата страница за услуги и абонаменти, изберете Плащане сега за абонамента и следвайте инструкциите.

Дължими баланси

„Дължим“ означава, че сме подновили вашия абонамент в съответствие с условията му, но все още не сме опитали да таксуваме опцията ви за плащане.

Получаване на повече информация

Ако не виждате абонамент във вашия акаунт, вижте Плащане на предходен дължим абонамент на Microsoft

За да изключите абонамент на Microsoft, включително Xbox Live и Office 365, вижте Отмяна или изключване на повтарящите се плащания за абонамент на Microsoft.

Ако искате да промените вашите абонаменти за Xbox Live, Office 365 или друг абонамент на Microsoft, вижте Промяна на метода за плащане за абонамент на Microsoft.

Можете да управлявате Office 365, както и всички други свои абонаменти на Microsoft, на едно място. Вижте Акаунт и фактуриране

Ако искате да проверите вашия абонамент за Office 365, вижте Научете кога вашият абонамент за Office 365 изтича.