Настройване на акаунт в Twitter или LinkedIn

Искате ли да виждате туитовете и публикациите на приятелите и контактите си директно от центъра за хора на телефона с Windows Phone? Просто добавете своя акаунт в Twitter или LinkedIn на телефона си.

Add accounts on Windows Phone

Настройване на акаунт в Twitter

 1. В Старт докоснете Хора 

  People Icon
  > Още 
  More Icon
  > Добавяне на акаунт.

 2. Докоснете Добавяне на акаунт, след което докоснете Twitter.

 3. Докоснете Свързване. Ще бъдете отведени до уеб страница, където ще можете да свържете своя акаунт в Twitter към акаунта ви в Microsoft.

 4. Влезте с потребителското име и паролата за Twitter (които може да не са същите като потребителското име и паролата за акаунта в Microsoft). След това ще бъдете пренасочени обратно към екрана Настройки за хора, а новият ви акаунт ще започне да се синхронизира.

Настройване на акаунт в LinkedIn

 1. В Старт докоснете Хора 

  People Icon
  > Още 
  More Icon
  > Добавяне на акаунт.

 2. Докоснете Добавяне на акаунт, след което докоснете LinkedIn.

 3. Докоснете Свързване. Ще бъдете отведени до уеб страница, където ще можете да свържете своя акаунт в LinkedIn към акаунта ви в Microsoft.

 4. Влезте с потребителското име и паролата за LinkedIn (които може да не са същите като потребителското име и паролата за акаунта в Microsoft). След това ще бъдете пренасочени обратно към екрана Настройки за хора, а новият ви акаунт ще започне да се синхронизира.

  

Свойства

ИД на статията: 10643 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка