Информация относно правата на поверителност

Microsoft Corporation, като администратор на личните данни в акаунта в Microsoft, събира и обработва определени лични данни във връзка с вашия акаунт в Microsoft – имейл адреса и паролата, които използвате за влизане в програми и услуги на Microsoft, като например Hotmail и Messenger, услуги на Microsoft, като например Xbox Live и Zune, както и на всички останали места, обозначени с емблемата на акаунта в Microsoft. Акаунтът в Microsoft използва тази информация само за управление на услуга за удостоверяване, за подобряване на защитата, както и за предоставяне на поддръжка на потребителите за акаунта в Microsoft.

Информацията за акаунта ви се съхранява на сървъри на Microsoft, които се намират на адрес One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, САЩ. За да получите достъп до информацията за акаунта си, трябва да въведете правилната парола. Паролата ви никога не се споделя със сайтове или услуги, които изискват акаунт в Microsoft; въпреки това, ако дадена услуга, която изисква акаунт в Microsoft, ви помага за създаване или подновяване на паролата, тази услуга може да разполага с достъп до паролата, която ви предоставя.

Може да създадете ограничен акаунт с идентификационни данни – например имейл адрес и парола, номер на мобилен телефон и ПИН код, смарт карта или ключ за защита – който да използвате за влизане в сайтове и услуги на акаунта в Microsoft чрез предоставяне само на имейл адрес и парола. Ако не предоставите тази информация, няма да получите достъп до и да използвате акаунта в Microsoft. За да създадете ограничен акаунт, посетете уеб сайта за акаунти в Microsoft.

Може също така да създадете идентификационни данни в сайт или услуга, които изискват акаунт в Microsoft, но този сайт определя личните данни, които трябва да предоставите. Ако предоставите тази информация, не може да получите акаунт в тези сайтове или идентификационните данни, необходими за влизане в сайтове и услуги на акаунта в Microsoft. Ако се запишете за идентификационни данни в сайт, който изисква акаунт в Microsoft, този сайт може да съхранява личните ви данни (с изключение на паролата).

Някои сайтове и услуги на акаунта в Microsoft изискват имейл адрес за предоставяне на техните услуги. В такива случаи акаунтът в Microsoft предоставя имейл адреса ви при влизане в съответния сайт или услуга. Също така акаунтът в Microsoft винаги споделя вашия уникален ИД за акаунта ви в Microsoft, както и определена работна информация със сайтовете, в които влизате, изискващи акаунт в Microsoft. Ако се запишете за ограничен акаунт в Microsoft чрез имейл адрес с домейн passport.com, ще трябва да предоставите само потребителско име и парола.

Акаунтът в Microsoft не контролира и не следи практиките за поверителност на сайтове, изискващи акаунт в Microsoft. Някои от тези сайтове се намират в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и поради тази причина може да не се подчиняват на закони, осигуряващи задоволително ниво на защита на личните данни по стандартите на ЕИП. За преглед на списъка с държавите, чиито закони за защита на личните данни се считат за задоволителни от Европейската комисия, вижте уеб сайта за защита на личните данни на ЕС. Много е важно да прегледате внимателно декларациите за поверителност на сайтовете, изискващи акаунт в Microsoft, преди да решите дали да влезете в тях.

Имате право на достъп до и промяна на личните данни, съхранени в акаунта в Microsoft. За допълнителна информация се свържете с отдела за поддръжка на акаунтите в Microsoft.

Акаунтът в Microsoft е наличен на няколко езика. Ако се свържете с нас на един от тези езици, екипът на акаунти в Microsoft ще ви отговори на съответния език.

За повече информация относно поверителността онлайн прегледайте Акценти в бележката за поверителност онлайн на Microsoft.

Свойства

ИД на статията: 10644 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка