Използване на „Индикатор данни“ за управление на използването на данни

Неограничените мобилни планове стават все по-голяма рядкост, затова е много важно да знаете колко мобилни данни използва вашият телефон. За това ще ви помогне „Индикатор данни“.

„Индикатор данни“ показва подробен отчет на потреблението на данни във вашия Windows Phone и ви помага да избегнете неочаквани разходи, като ви уведомява, когато наближите лимита на мобилния си план. Друго нещо, с което може да ви бъде полезен, е възможността да отложи задачите, изискващи по-голямо потребление на данни, до момента, в който се свържете с Wi-Fi.

Следене на потреблението на данни

Някои мобилни оператори може автоматично да конфигурират „Индикатор данни“ с информацията за вашия план. Ако не, ще трябва ръчно да въведете тази информация, за да може „Индикатор данни“ да започне да следи количеството мобилни данни, които телефонът ви използва през всеки един разплащателен цикъл.

Настройване на „Индикатор данни“

 1. В списъка с приложения докоснете Индикатор данни 

  Data Sense Icon
  , след което докоснете Задаване на ограничение.

 2. В Тип на лимита докоснете една от следните опции:

  • Ако разполагате с предварително зададено количеството данни за използване и данните изтичат на конкретна дата, докоснете Еднократно.
  • Ако имате ограничено количество данни, които може да използвате всеки месец, преди да бъдете таксувани за надвишени данни, докоснете Месечно.
  • Ако разполагате с неограничени данни, но въпреки това искате да следите потреблението си, докоснете Неограничено.
 3. Ако изберете Еднократно или Месечно, докоснете наличните списъци за въвеждане на стойности и дати, които отговарят на вашия план за данни.

 4. Докоснете Готово 

  Save Icon
  .

Спестяване на данни с „Индикатор данни“

„Индикатор данни“ ограничава количеството фонови данни, които вашият телефон използва. Много приложения и функции на телефона ви извличат автоматично информация във фонов режим за ваше удобство (например имейл приложението, което непрекъснато проверява за нови имейли). С „Индикатор данни“ можете да избирате кога да ограничите този вид дейности.

Автоматично ограничаване на фоновите данни

 1. В списъка с приложения докоснете Индикатор данни 

  Data Sense Icon
  .

 2. Докоснете Настройки

  Settings Icon
  , включете Ограничаване на фоновите данни 
  Toggle On Icon
  , след което изпълнете едно от следните действия:

  • За да ограничите фоновите данни, когато наближите лимита си, докоснете Когато наближавам лимита.
  • За да са ограничени винаги фоновите ви данни, докоснете Винаги.
 3. За да ограничите фоновите данни, когато сте в роуминг, включете Ограничаване на фоновите данни в роуминг  

  Toggle On Icon
  .

Свойства

ИД на статията: 10655 – Последен преглед: 19.07.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка