Достъпност на телефона ми

Налични са много начини за персонализиране на вашия Windows Phone, разполагащ с вградени функции за достъпност, които ви помагат по-лесно да го виждате, чувате и използвате.

Accessibility settings on Windows Phone

Екранът с настройките за улеснен достъп

Промяна на размера на текста

Може да избирате от широк диапазон от размери на текста за телефона. Избраният размер на текста ще се показва в имейлите, в съобщенията, на екрана при заключване, в някои уеб страници, както и на определени други места.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп.

 2. В Размер на текста преместете плъзгача, докато размерът на примерния текст стане такъв, какъвто го искате.

Използване на тема с висок контраст

С високия контраст всичко се чете по-лесно, като текстът се променя на черно-бял и се предоставя плътен фон зад думите, които иначе биха били върху картини.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп.

 2. Включване на Висок контраст 

  Toggle On Icon
  .

High contrast mode on Windows Phone

Стартовият екран с включена повишена четливост

Включване на „Разказвач“

„Разказвач“ чете на глас текста на телефона, включително текста в имейлите, текстовите съобщения, настройките и още много други. За допълнителна информация относно начина за използване на тази функция, включително за пълен списък на специфичните жестове в „Разказвач“, вж. Използване на разказвача на телефона.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп.

 2. Включете Разказвач 

  Toggle On Icon
  .

Увеличаване на екрана

Екранната лупа ви дава възможност да използвате жестове, за да увеличите всеки екран, който преглеждате.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп.

 2. Включете Екранна лупа

  Toggle On Icon
  .

 3. Докоснете двукратно с два пръста произволен екран, за да го увеличите. След като увеличите екрана, може да изпробвате следното:

  • За да се придвижвате по екрана (дори в частите, които не се показват, защото сте увеличили), използвайте два пръста, за да докоснете веднъж и да задържите произволно място на екрана, след което се придвижете в желаната посока.
  • За да промените нивото на увеличение, докато екранът е увеличен, използвайте два пръста, за да докоснете двукратно и задържите, след което се придвижете нагоре или надолу, за да увеличите или намалите мащабирането.
  • За да превъртите нагоре или надолу, докато екранът е увеличен, първо се придвижете до края на екрана. След като достигнете края, може да превъртате по обичайния начин чрез бързо плъзгане или придвижване с един пръст.

Мащабиране на всякакво уеб съдържание

Може да настроите телефона си да увеличи или намали всяка уеб страница дори ако даден сайт или приложение обикновено не позволява това.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп.

 2. Включете Разрешаване на мащабирането за цялото уеб съдържание

  Toggle On Icon
  .

 3. В произволна уеб страница раздалечете палеца и показалеца си, за да увеличите мащабирането, или съберете пръстите си, за да намалите мащабирането.

Включване на повече опции за „Говор“

Може да се обаждате, да търсите в интернет, да отваряте приложения или да прослушвате текстови съобщения чрез „Говор“, както и да включвате допълнителни функции, които ще ви помогнат да използвате телефона без ръце или дори без очи, като например функцията за говорящ ИД на обаждащия при телефонни обаждания. За повече информация вж. Използване на „Говор“ на моя телефон.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп.

 2. Включете Говор за достъп до телефона

  Toggle On Icon
  .

Персонализиране на субтитрите в браузъра (скрити субтитри на видеоклипове)

Може да персонализирате облика на субтитрите на видеоклиповете в Internet Explorer, както и на приложенията, използващи браузъра за показване на съдържание. Променяйте размера и цвета на шрифта, прозрачността на фона и още много други елементи, докато не постигнете желания от вас резултат.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп.

 2. Докоснете Надписи в браузъра, след което включете Шрифтове и цветове по избор 

  Toggle On Icon
  .

 3. Докоснете всяка опция, за да промените предпочитанията за шрифта, текста, фона и прозорците.


Свойства

ИД на статията: 10664 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка