Настройки за мобилна мрежа в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Някои устройства с Windows 10 разполагат с включена SIM или eSIM карта в тях, която ви позволява да се свързвате към мрежа за мобилни данни, така че да преминавате онлайн на повече места, където имате обхват.

Ако вашето устройство с Windows 10 не разполага със SIM или eSIM карта, все пак можете да се свържете с мобилна мрежа, като включите външно мобилно устройство (наричано още мобилен модем или устройство за мобилна широколентова връзка). При всички случаи обаче трябва да разполагате с план за данни от мобилен оператор, за да се свържете.

Свързване към мрежа за мобилни данни за пръв път

 1. Изберете иконата Мрежа ( или  или ) в долния десен ъгъл на лентата на задачите и след това изберете иконата на мобилната мрежа , която се появява в списъка. В повечето случаи ще видите името на вашия мобилен оператор до иконата на мобилната мрежа .
 2. Ако квадратчето за отметка Нека Windows поддържа връзката ми е избрано, изберете Свързване. Ако квадратчето за отметка е маркирано, ще се свържете с мобилни данни автоматично, когато не сте свързани към друг тип мрежа, като например Wi-Fi или Ethernet.

 3. Ако получите подкана, въведете потребителското си име, парола и името на точката на достъп (APN).

  Ако е необходимо, вж. информацията, която може да е предоставена заедно с вашето устройство с Windows 10, SIM карта или мобилно устройство, за повече информация относно кои настройки да използвате.

 

Използвайте настройките за мобилна мрежа за проблеми с връзката

Ако връзката за мобилни данни работи правилно, не би следвало да се налага да променяте настройките за мобилна мрежа. Въпреки това, ако срещате проблеми с мобилната връзка, промяната на една или повече настройки може да помогне.

По-долу е предоставен списък с настройките за мобилна мрежа, които можете да използвате, за да се опитате да отстраните проблеми с мобилната връзка. Настройките се различават според модела на устройство с Windows 10 и мобилния оператор.

 Настройка  Прави следното
Нека Windows управлява тази връзка

Определя дали вашето устройство с Windows 10 автоматично ще се свърже към мрежата за мобилни данни, когато е налична. Изчистете отметката от квадратчето, ако искате да се свързвате ръчно всеки път, когато искате да използвате връзката за мобилни данни. Поставете отметка, ако искате Windows да управлява връзката вместо вас. Когато е маркирано, ще се свързване с мобилни данни автоматично, когато не сте свързани към друг тип на мрежа. 

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Нека Windows управлява тази връзка. Тази настройка е налична, когато не сте свързани с мрежата за мобилни данни, и се прилага, когато изберете Свързване.

Използване на тази SIM за мобилни данни

Определя коя SIM карта или eSIM профил се използва за връзката за мобилни данни. За да помогнете за управлението на разходите за данни, можете да изберете мобилната мрежова връзка, която желаете да използвате за мобилни данни. Можете например да изберете една SIM или eSIM профил вместо друг, тъй като с нея разходите за данни са по-ниски. Тази настройка се показва само на устройства с Windows 10, които имат както SIM, така и eSIM. За повече информация относно използването на eSIM вж. Използване на eSIM за връзка за мобилни данни на вашия компютър с Windows 10.

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Използване на тази SIM за мобилни данни.

Опции за роуминг на данни

Определя дали вашата връзка за мобилни данни остава включена, когато устройство с Windows 10 е извън мрежата на мобилния ви оператор. Маркирането на Без роуминг може да предотврати начисляването на такси за роуминг на данни.

Ако разрешите роуминга, можете да използвате мобилни данни, когато устройство с Windows 10 е в зона с роуминг. В зависимост от вашия план за данни може да плащате повече за данните, които използвате, когато сте в роуминг.

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Опции за роуминг на данни.

Използване на мобилна мрежа вместо Wi-Fi

Понякога може да сте свързани с по-бавна Wi-Fi мрежа, или може да сте в област, където да използвате мобилни данни ще бъде по-бързо от Wi-Fi. В случаите, като този Windows може да ви свързва с най-добрата мрежа, въз основа на текущото ви местоположение, ако изберете , когато Wi-Fi е с лошо качество или Винаги. Когато се използват мобилни данни, това ще консумира данни от вашия план за данни и може да се начислят такси.

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки   > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа .

Избор на приложения, които могат да използват мобилните ви данни

За да помогнете за управлението на използването на данни, можете да изберете кои приложения могат или не могат да използват мобилни данни. Например ако имате дадено приложение, използващо много данни, но не го използвате често, когато сте в движение, може да не искате приложението да използва мобилни данни.

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Избор на приложения, които могат да използват вашите мобилни данни. На екрана „Мобилни данни“, изпълнете едно или няколко от следните неща:

 • Ако не искате никои приложения да могат да използват мобилни данни, можете да изключите Разрешаване на приложенията да използват моите мобилни данни. На приложения няма да бъде разрешено да използва мобилни данни. Те ще изпращат и получават данни, когато сте свързани към друг тип мрежа.
 • Ако не искате конкретно приложение да използва мобилни данни, намерете приложението под Избор на приложения, които могат да използват вашите мобилни даннии след това изключете мобилни данни за това приложение.
Избор на мрежа

Появява се в роуминг и определя коя мобилна мрежова връзка се използва. Настройката по подразбиране е Автоматично.

Ако се опитате да се свържете към мобилна мрежа и видите съобщение, че избраната мрежа не е налична, можете да изберете Търсене на мрежи и след това да изберете друга мобилна мрежа.

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции.

Активна мрежа

Показва името на мобилната мрежа, която използвате в момента.

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции.

Задаване като връзка с измерено потребление

Връзка с измерено потребление е интернет връзка, която има лимит за данните, свързан с нея. Връзките за мобилни данни са настроени да бъдат с измерено потребление по подразбиране. Някои приложения може да работят различно при връзка с измерено потребление, за да намалят използването на данни. Освен това някои актуализации за Windows няма да се инсталират автоматично.

Ако зададете лимит за данни в настройките за използване на данни за връзката за мобилни данни, Windows може да ви помогне да останете в лимита си за данни и зададе настройката на връзка с измерено потребление вместо вас. За повече информация относно как да зададете лимит за данни, вижте Задаване на лимита ви за данни.

Ако не можете да промените настройката за връзка с измерено потребление, а искате, вижте Защо не мога да променя настройката за връзка с измерено потребление?

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции.

Добавяне на APN

Името на точката за достъп (APN) за интернет е адресът, който устройство с Windows 10 използва, за да се свърже с интернет при използването на връзка за мобилни данни. Обикновено APN за интернет се задава автоматично.

Ако връзката за мобилни данни не работи и не може да се свържете с интернет, въведете нов APN за интернет въз основа на вашето местоположение и мобилен оператор. Ако можете да се свържете към Wi-Fi мрежа на устройство с Windows 10 или имате телефон подръка, се опитайте да потърсите онлайн настройките на APN за интернет за вашия мобилен оператор.

 1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции > Добавяне на APN.
 2. След това направете едно или повече от следните неща:
  • В полето Име на профил въведете име за профила на APN.
  • В полето APN въведете адреса за APN, който искате да използвате.
  • В полето Потребителско име въведете потребителското име за вашия мобилен акаунт.
  • В полето Парола въведете паролата за вашия мобилен акаунт.
  • Изберете Тип информация за влизане и след това изберете метода за удостоверяване, който се използва.
  • Изберете Тип IP, след което изберете типа на IP адреса, който да се използва.
  • Изберете Тип APN, след което изберете Интернет.
 3. Изберете квадратчето за отметка Прилагане на този профил, ако желаете профилът на APN да се използва, след като го запишете.
 4. Изберете Записване > ОК.
 5. За да се върнете и да прегледате списъка с профилите на APN, с които разполагате, изберете Назади погледнете под APN за интернет.
Свойства

Показва информация за вашата SIM карта и връзката ви за мобилни данни. Например можете да намерите вашия IMEI номер тук.

Изберете Копиране, за да копирате информацията, която да поставите в имейл или някъде другаде. Това може да е полезно, ако имате проблеми с връзката и трябва да изпратите информация до вашия мобилен оператор или лице от поддръжката.

За да намерите тази настройка на „Свойства”, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции.

Използване на ПИН код на SIM

Определя дали искате да използвате ПИН код на SIM във вашето устройство с Windows 10, за да попречите на други потребители да използват връзката за мобилни данни, когато не са упълномощени за това. След като настроите вашия ПИН код на SIM, ще получите подкана да въведете ПИН кода на SIM, когато се опитате да се свържете.

Когато получите подкана, въведете вашия ПИН код на SIM. Ако това е първият път, когато го използвате, въведете ПИН кода на SIM по подразбиране. Ако не знаете ПИН кода на SIM по подразбиране, посетете уеб сайта на мобилния си оператор, за да видите дали е посочен там. Трябва да рестартирате вашето устройство с Windows 10, за да може връзката за мобилни данни да се заключи с ПИН код на SIM.

Ако вече сте настроили ПИН код на SIM, въведете вашия ПИН код на SIM, когато получите подкана, след което изберете ОК.

За да намерите тази настройка за ПИН код на SIM, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции > Използване на ПИН код на SIM под раздела Защита.

Премахване на ПИН код на SIM

Появява се, когато използвате ПИН код на SIM. Ако използвате ПИН код на SIM и решите, че не искате да използвате ПИН код, изберете Премахване на ПИН код на SIM, въведете текущия ПИН код на SIM, след което изберете OK.

За да намерите тази настройка за ПИН код на SIM, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции > Премахване на ПИН код на SIM под раздела Защита.

Промяна на ПИН код на SIM

Това се показва, ако използвате ПИН код на SIM. За да промените вашия ПИН код на SIM, изберете Промяна на ПИН код на SIM, въведете текущия ПИН код на SIM в полето Текущ ПИН код на SIM, въведете нов ПИН код на SIM в полето Нов ПИН код на SIM, въведете същия нов ПИН код на SIM в полето Потвърждаване на нов ПИН код на SIM и след това изберете ОК.

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции > Промяна на ПИН код на SIM под раздела Защита.

Деблокиране на ПИН код на SIM

Това се показва, ако използвате ПИН код на SIM и е въведен неправилен ПИН три пъти. Когато това се случи, SIM картата ще се блокира и няма да може да се използва, докато не я деблокирате. За да го деблокирате, първо трябва да се свържете с вашия мобилен оператор за кода на Ключ за деблокиране на ПИН (PUK).

След това изберете Деблокиране на ПИН код на SIM и след това въведете PUK кода. При многократно въвеждане на неправилен PUK код SIM картата ще се блокира окончателно и ще трябва да получите нова SIM карта от вашия мобилен оператор.

За да намерите тази настройка, ако SIM е блокирана, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет  > Мобилна мрежа  > Разширени опции > Деблокиране на ПИН кода на SIM под раздела Защита.