Настройки за мобилна мрежа в Windows 10

Някои компютри с Windows 10 разполагат с включена SIM карта в тях, която ви позволява да се свързвате към мрежа за мобилни данни, така че да преминавате онлайн навсякъде, където имате обхват. Дори компютърът ви да не разполага със SIM карта, все пак можете да се свържете с мобилна мрежа по друг начин, като например чрез включване и използване на външно мобилно устройство (наричано още мобилен модем или устройство за мобилна широколентова връзка). При всички случаи обаче трябва да разполагате с план за данни от мобилен оператор, за да се свържете.

Свързване с мрежа за мобилни данни за пръв път

 1. Изберете иконата на Мрежа (
  ????? ?? Wi-Fi ?????
  или
  ????? ?? Ethernet ?????
  ) в долния десен ъгъл на лентата на задачи, след което изберете Мобилна мрежа  в списъка > Свързване.

  В много от случаите ще видите името на вашия мобилен оператор до иконата на мобилната мрежа.

 2. Ако получите подкана, въведете потребителското си име и парола и името на точката на достъп (APN).

  Ако е необходимо, вж. информацията, която може да е предоставена заедно с вашия компютър, SIM карта или мобилно устройство, за повече информация относно кои настройки да използвате.

Обикновено не се налага да променяте настройките за мобилна мрежа, ако връзката за мобилни данни работи по начина, по който искате. Но ако срещате проблеми с мобилната връзка, промяната на една или повече настройки може да помогне. Настройките, които се появяват, се различават според модела на компютъра и мобилния оператор.

 Настройка Прави следното
Автоматично свързване

Определя дали вашият компютър автоматично ще се свърже към мрежата за мобилни данни, когато е налична. Изчистете отметката от квадратчето, ако искате да се свързвате ръчно всеки път, когато искате да използвате връзката за мобилни данни.

За достъп до тази настройка изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Автоматично свързване. Тази настройка е налична, когато не сте свързани с мрежата за мобилни данни, и се прилага, когато изберете Свързване.

Разрешаване на роуминга

Определя дали вашата връзка за мобилни данни остава включена, когато компютърът е извън мрежата на мобилния ви оператор. Оставянето на квадратчето за отметка изчистено може да предотврати таксите за роуминг на данни.

Ако все пак разрешите роуминга, може да използвате мобилни данни, когато компютърът ви е в зона с роуминг. В зависимост от вашия план за данни може да плащате повече за данните, които използвате, когато сте в роуминг.

За достъп до тази настройка изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разрешаване на роуминга. Тази настройка е налична, когато не сте свързани с мрежата за мобилни данни, и се прилага, когато изберете Свързване.

Избор на мрежа

Появява се в роуминг и определя коя мобилна мрежова връзка се използва. Настройката по подразбиране е Автоматично.

Ако се опитате да се свържете към мобилна мрежа и видите съобщение, че избраната мрежа не е налична, можете да изберете Търсене на мрежи и след това да изберете друга мобилна мрежа.

За достъп до тази настройка изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разширени опции.

Активна мрежа

Показва името на мобилната мрежа, която използвате в момента.

За достъп до тази настройка изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разширени опции.

Актуализиране на настройките

Получава най-новите мобилни мрежови настройки от вашия мобилен оператор. Изтеглянето на най-новите настройки може да ви помогне да поддържате правилната работа на връзката за мобилни данни.

За достъп до тази настройка изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разширени опции > Актуализиране на настройките.

Добавяне на APN за интернет

Името на точката за достъп (APN) за интернет е адресът, който компютърът използва, за да се свърже с интернет при използването на връзка за мобилни данни. Обикновено APN за интернет се задава автоматично.

Ако вашата връзка за мобилни данни не работи, опитайте да въведете нов APN за интернет в зависимост от вашето местоположение и мобилен оператор. Ако можете да се свържете към Wi-Fi мрежа на компютъра или имате телефон подръка, се опитайте да потърсите онлайн настройките на APN за интернет за вашия мобилен оператор.

За да добавите APN за интернет, трябва да въведете адрес в полето APN. Другите настройки са опционални и зависят от вашия мобилен оператор.

 1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > изберете името на мобилната връзка > Разширени опции > Добавяне на APN за интернет.
 2. Направете едно или повече от следните неща:
  • В полето Име на профил въведете име за профила на APN.
  • В полето APN въведете адреса за APN, който искате да използвате.
  • В полето Потребителско име въведете потребителското име за вашия мобилен акаунт.
  • В полето Парола въведете паролата за вашия мобилен акаунт.
  • Изберете Тип информация за влизане и след това изберете метода за удостоверяване, който се използва.
  • Изберете Тип IP, след което изберете типа на IP адреса, който да се използва.
 3. Изберете квадратчето за отметка Прилагане на този профил, ако желаете профилът на APN да се използва, след като го запишете.
 4. Изберете Записване > ОК.
 5. За да се върнете и да прегледате списъка с профилите на APN, с които разполагате, изберете Назад и погледнете под APN за интернет.
Свойства

Показва информация за вашата SIM карта и връзката ви за мобилни данни. Изберете Копиране, за да копирате информацията, която да поставите в имейл или някъде другаде. Това може да е полезно, ако имате проблеми с връзката и трябва да изпратите информация до вашия мобилен оператор или лице от поддръжката.

За достъп до тази настройка изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разширени опции.

Използване на ПИН код на SIM

Определя дали искате да използвате ПИН код на SIM в компютъра, за да попречите на други потребители да използват връзката за мобилни данни, когато не са упълномощени за това. След като настроите вашия ПИН код на SIM, ще получите подкана да въведете ПИН кода на SIM, когато се опитате да се свържете.

Когато получите подкана, въведете вашия ПИН код на SIM. Ако това е първият път, когато го използвате, въведете ПИН кода на SIM по подразбиране. Ако не знаете ПИН кода на SIM по подразбиране, отидете на уеб сайта на вашия мобилен оператор, за да проверите дали не е посочен там. Трябва да рестартирате компютъра, за да заключите връзката за мобилни данни с ПИН код на SIM.

Ако вече сте настроили ПИН код на SIM, въведете вашия ПИН код на SIM, когато получите подкана, след което изберете ОК.

За да намерите тази настройка за ПИН код на SIM, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разширени опции > Използване на ПИН код на SIM под раздела Защита.

Премахване на ПИН код на SIM

Появява се, когато използвате ПИН код на SIM. Ако използвате ПИН код на SIM и решите, че не искате да използвате ПИН код, изберете Премахване на ПИН код на SIM, въведете текущия ПИН код на SIM, след което изберете OK.

За да намерите тази настройка за ПИН код на SIM, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разширени опции > Премахване на ПИН код на SIM под раздела Защита.

Промяна на ПИН код на SIM

Това се показва, ако използвате ПИН код на SIM. За да промените вашия ПИН код на SIM, изберете Промяна на ПИН код на SIM, въведете текущия ПИН код на SIM в полето Текущ ПИН код на SIM, въведете нов ПИН код на SIM в полето Нов ПИН код на SIM, въведете същия нов ПИН код на SIM в полето Потвърждаване на нов ПИН код на SIM и след това изберете ОК.

За да намерите тази настройка, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разширени опции > Промяна на ПИН код на SIM под раздела Защита.

Деблокиране на ПИН код на SIM

Това се показва, ако използвате ПИН код на SIM и е въведен неправилен ПИН три пъти. Когато това се случи, SIM картата ще се блокира и няма да може да се използва, докато не я деблокирате. За да го деблокирате, първо трябва да се свържете с вашия мобилен оператор за ключа за деблокиране на ПИН кода (PUK). След това изберете Деблокиране на ПИН код на SIM и след това въведете PUK кода. При многократно въвеждане на неправилен PUK код SIM картата ще се блокира окончателно и ще трябва да получите нова SIM карта от вашия мобилен оператор.

За да намерите тази настройка, ако SIM е блокирана, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа > името на мобилната връзка > Разширени опции > Деблокиране на ПИН код на SIM под раздела Защита.
Свойства

ИД на статията: 10739 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка