Коригиране на проблеми в мрежовата връзка в Windows 10

Ако срещате проблеми при свързването с мрежа и не може да се свържете с интернет, по-долу са посочени някои неща, които можете да опитате в Windows 10.

Неща, които да опитате най-напред

Опитайте първо нещата по-долу, за да отстраните или да прецизирате проблема с връзката.

 • Прегледайте Защо не мога да премина онлайн? и опитайте някои от основните стъпки за отстраняване на проблеми, споменати там.
 • Генерирайте отчет за безжична мрежа. Този отчет може да ви помогне да диагностицирате проблема или поне да ви предостави повече информация, която да дадете на други хора, които може да успеят да ви помогнат.
  1. В полето за търсене на лентата на задачите въведете Команден прозорец, натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) Команден прозорец, след което изберете Изпълни като администратор > Да.
  2. В командния прозорец въведете netsh wlan show wlanreport.
  3. Това създава HTML файл, който можете да отворите във вашия уеб браузър от местоположението, посочено под командния прозорец. За повече информация за отчета за мрежата и начина за неговото анализиране вижте Анализиране на отчета за безжичната мрежа в Коригиране на проблеми с Wi-Fi в Windows 10.

 • Уверете се, че не е проблем с кабелния модем или доставчика на интернет (ISP).
  1. Ако е, свържете се с вашия ISP. В полето за търсене на лентата на задачите въведете Команден прозорец, натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) Команден прозорец, след което изберете Изпълни като администратор > Да.
  2. В командния прозорец въведете ipconfig.
  3. Потърсете IP адреса, посочен до Шлюз по подразбиране. Запишете си този адрес, ако е необходимо. Например: 192.168.1.1

  4. В прозореца въведете ping <шлюз по подразбиране> и натиснете Enter. Например въведете ping 192.168.1.1 и натиснете Enter.
  5. Резултатът трябва да изглежда по подобен начин:

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Изпратени = 4, Получени = 4, Изгубени = 0 (0 % загуба), Приблизително време за отговор в милисекунди: Минимално = 4 мсек, Максимално = 5 мсек, Средно = 4 мсек

   Ако командата ping е успешна и виждате резултати, подобни на резултатите по-горе, но не можете да се свържете с интернет през компютъра, е възможно да има проблем с модема или доставчика на интернет (ISP).

Актуализирайте драйвера на мрежовата карта.

Неактуализиран или несъвместим драйвер на мрежовата карта може да причини проблеми с връзката. Ако наскоро сте надстроили до Windows 10, е възможно текущият драйвер да е предназначен за предишна версия на Windows. Проверете дали е наличен актуализиран драйвер.

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Диспечер на устройствата, след което изберете Диспечер на устройствата от списъка с резултати.
 2. В „Диспечер на устройствата“ изберете Мрежови карти > името на мрежовата карта.
 3. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) мрежовата карта, след което изберете Актуализиране на софтуерни драйвери > Търси автоматично актуализиран софтуер за драйвери. Следвайте стъпките, след което изберете Затвори.
 4. След като инсталирате актуализирания драйвер, изберете бутона Старт > Захранване > Рестартиране, ако сте подканени да рестартирате, и вижте дали това ще отстрани проблема с връзката.

Ако Windows не намери нов драйвер за вашата мрежова карта, посетете уеб сайта на производителя на компютъра и изтеглете най-новия драйвер за мрежовата карта оттам. Ако компютърът ви не може да се свърже с интернет, ще трябва да изтеглите драйвера на друг компютър и да го запишете на USB флаш памет, за да можете да го инсталирате ръчно на вашия компютър. Трябва да знаете кой е производителят на компютъра, както и името или номера на модела.

Ръчно инсталиране на драйвера на мрежовата карта

Направете едно от следните действия в зависимост от вида на файла, който сте изтеглили от уеб сайта на производителя на компютъра:

 • Ако сте изтеглили изпълним файл (.exe), просто щракнете двукратно върху файла, за да го стартирате, и инсталирайте драйверите. Това е всичко, което трябва да направите.
 • Ако сте изтеглили отделни файлове, като поне един файл има разширение на името .inf, а друг има разширение .sys, направете следното:
  1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Диспечер на устройствата, след което изберете Диспечер на устройствата от списъка с резултати.
  2. В „Диспечер на устройствата“ изберете Мрежови карти > името на мрежовата карта. (Ако не е включена там, проверете в Други устройства.)
  3. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) мрежовата карта, след което изберете Актуализиране на софтуерни драйвери > Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери.
  4. Изберете Преглед > изберете местоположението, където се съхраняват файловете на драйвера > OK.
  5. Изберете Напред > следвайте стъпките за инсталиране на драйвера > Затвори.
  6. След като актуализирате драйвера, изберете бутона Старт > Захранване > Рестартиране, ако сте подканени да рестартирате, и вижте дали това ще коригира проблема с връзката.

Връщане към предишно стабилно състояние на драйвера на мрежовата карта

Ако сте били свързани преди и наскоро сте инсталирали нов драйвер на мрежовата карта, връщането към предишна версия на драйвера може да ви помогне.

 1. В полето за търсене на лентата на задачите въведете Диспечер на устройствата, след което изберете Диспечер на устройствата от списъка с резултати.
 2. В „Диспечер на устройствата“ изберете Мрежови карти > името на мрежовата карта.
 3. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) мрежовата карта, след което изберете Свойства.
 4. В „Свойства“ изберете раздела Драйвер, изберете Предишен драйвер, след което следвайте стъпките.
 5. Ако бутонът не е достъпен, това означава, че няма предишно стабилно състояние, към което да се върнете.

 6. След като се върнете към предишно стабилно състояние на драйвера, изберете бутона Старт > Захранване > Рестартиране, ако сте подканени да рестартирате, и вижте дали това ще коригира проблема с връзката.

Ако Windows не намери нов драйвер за вашата мрежова карта, посетете уеб сайта на производителя на компютъра и изтеглете най-новия драйвер за мрежовата карта оттам. Ако компютърът ви не може да се свърже с интернет, ще трябва да изтеглите драйвера на друг компютър и да го запишете на USB флаш памет, за да можете да го инсталирате ръчно на вашия компютър. Трябва да знаете кой е производителят на компютъра, както и името или номера на модела.

Стартирайте програмата за отстраняване на неизправности в мрежата, последвана от команди за работа в мрежа

Програмата за отстраняване на неизправности в мрежата може да ви помогне да диагностицирате и отстраните често срещани проблеми с връзката. Използването на тази програма за отстраняване на неизправности и ако е необходимо, изпълнението на някои команди за работа в мрежа след това, може да ви помогне да се свържете.

Стартиране на програмата за отстраняване на неизправности в мрежата

 1. В полето за търсене на лентата на задачите въведете Отстраняване на неизправности в мрежата, след което изберете Идентифициране и отстраняване на проблеми в мрежата от списъка с резултати.
 2. Следвайте стъпките за отстраняване на неизправности и вижте дали това ще отстрани проблема.

Ако това не отстрани проблема ви с връзката, пробвайте да:

 • Нулирате TCP/IP стека
 • Освободите IP адреса
 • Обновите IP адреса
 • Изчистите и нулирате кешът на имена на DNS клиенти

Изпълнение на тези команди за работа в мрежа в команден прозорец

 1. В полето за търсене на лентата на задачите въведете Команден прозорец, натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) Команден прозорец, след което изберете Изпълни като администратор > Да.
 2. В командния прозорец изпълнете следните команди в показания ред, след което проверете дали това ще отстрани проблема с връзката:
  • Въведете netsh winsock reset и натиснете Enter.
  • Въведете netsh int ip reset и натиснете Enter.
  • Въведете ipconfig /release и натиснете Enter.
  • Въведете ipconfig /renew и натиснете Enter.
  • Въведете ipconfig /flushdns и натиснете Enter.

Временно изключете защитните стени

Понякога софтуерът за защитна стена може да попречи на свързването. Можете да видите дали проблемът с връзката е породен от защитната стена, като я изключите временно и след това се опитвате да посетите надежден уеб сайт.

Стъпките за изключване на защитната стена зависят от софтуера за защитна стена, който използвате. Проверете документацията за вашият софтуер за защитна стена, за да разберете как да го изключите. Постарайте се да го включите отново веднага щом можете. Изключването на защитната стена прави компютъра ви по-уязвим за хакери, червеи или вируси.

Ако имате проблем с изключването на защитната стена, направете следното, за да изключите всеки софтуер за защитна стена, който работи на вашия компютър. Постарайте се отново да го включите веднага щом можете.

Изключете всички защитни стени

 1. В полето за търсене на лентата на задачите въведете Команден прозорец, натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) Команден прозорец, след което изберете Изпълни като администратор > Да.
 2. В командния прозорец въведете netsh advfirewall set allprofiles state off, след което натиснете Enter.
 3. Отворете уеб браузъра и посетете надежден уеб сайт и вижте дали можете да се свържете към него.
 4. За да включите всички защитни стени, които може да сте инсталирали, в командния прозорец въведете netsh advfirewall set allprofiles state on, след което натиснете Enter.

Ако откриете, че софтуерът за защитна стена причинява проблемите с връзката, се свържете с производителя на софтуера или посетете неговия уеб сайт, за да проверите дали е наличен актуализиран софтуер.

Временно изключете всеки софтуер за защита от вируси или злонамерен софтуер.

Понякога софтуер за защита от вируси или злонамерен софтуер може да попречи на свързването. Можете да разберете дали проблемът с връзката е породен от софтуера за защита от вируси и злонамерен софтуер, като го изключите временно и след това опитате да посетите надежден уеб сайт. Ако откриете, че той причинява проблемите с връзката, се свържете с производителя на софтуера или посетете неговия уеб сайт, за да проверите дали е наличен актуализиран софтуер.

Стъпките за изключване на софтуер за защита от вируси и злонамерен софтуер зависят от софтуера, който използвате. Проверете документацията за вашият софтуер, за да разберете как да го изключите. Постарайте се да го включите отново веднага щом можете. Изключването на софтуера за защита от вируси и злонамерен софтуер прави компютъра ви по-уязвим за хакери, червеи или вируси.

Ако не сте сигурни какъв софтуер за защита от вируси и злонамерен софтуер сте инсталирали, Windows може да успее да ви уведоми.

Проверка какъв софтуер за защита от вируси или злонамерен софтуер е инсталиран

 1. В полето за търсене на лентата на задачите въведете Система и защита, след което изберете Преглед на състоянието на компютъра и разрешаване на проблемите.
 2. Изберете стрелката надолу до Защита.
 3. Ако Windows може да открие антивирусния софтуер, той е посочен в Защита от вируси. За софтуер за защита от злонамерен софтуер вижте в Защита от шпионски софтуер и друг нежелан софтуер.

 4. Ако софтуерът за защита от вируси и злонамерен софтуер е включен, прегледайте документацията за този софтуер, за да разберете как да го изключите.

Постарайте се да включите вашия софтуер за защита от вируси или злонамерен софтуер отново веднага щом можете, за да се уверите, че компютърът ви е по-добре защитен.

Деинсталирайте драйвера на мрежовата карта и рестартирайте

Ако предишните стъпки не дадат резултат, опитайте да деинсталирате драйвера на мрежовата карта, след което рестартирайте компютъра и оставете Windows автоматично да инсталира най-новия драйвер. Обмислете този подход, в случай че мрежовата връзка спре да работи правилно след скорошна актуализация.

Преди да го деинсталирате, уверете се, че разполагате с драйвери като архивни копия. Посетете уеб сайта на производителя и изтеглете оттам най-новата версия за драйвера за вашата мрежова карта. Ако компютърът ви не може да се свърже с интернет, ще трябва да изтеглете драйвера на друг компютър и да го запишете на USB флаш памет, за да можете да го инсталирате на вашия компютър. Трябва да знаете кой е производителят на компютъра и името или номера на модела.

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Диспечер на устройствата, след което изберете Диспечер на устройствата от списъка с резултати.
 2. В „Диспечер на устройствата“ изберете Мрежови карти > името на мрежовата карта.
 3. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) мрежовата карта, след което изберете Деинсталиране > квадратче за отметка Изтриване на драйвера на това устройство > OK, за да потвърдите, че искате да го деинсталирате.
 4. След като деинсталирате драйвера, изберете бутона Старт > Захранване > Рестартиране.
 5. След като компютърът се рестартира, Windows автоматично ще потърси и инсталира драйвера на мрежовата карта. Проверете дали това ще отстрани проблема с връзката. Ако Windows не инсталира автоматично драйвер, се опитайте да инсталирате архивния драйвер, който сте записали, преди да деинсталирате.

Използвайте опцията за нулиране на мрежата за преинсталиране на мрежовите устройства

Използването на опцията за нулиране на мрежата трябва да е последната стъпка, която да опитате. Обмислете използването на тази стъпка, ако по-горните не ви помогнат да се свържете.

Това може да реши проблеми с връзката, които е възможно да срещате след надстройване от предишна версия на Windows до Windows 10, както и да отстрани проблеми, при които можете да се свържете с интернет, но не и със споделени мрежови устройства. Тя премахва всички мрежови карти, които сте инсталирали, както и настройките за тях. След рестартиране на компютъра всички мрежови устройства се преинсталират и настройките за тях се задават със стойностите по подразбиране.

 1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет > Състояние > Нулиране на мрежата.
 2. На екрана Нулиране на мрежата изберете Нулиране сега > Да, за да потвърдите.

  Изчакайте компютърът да се рестартира и вижте дали това ще коригира проблема.

Свойства

ИД на статията: 10741 – Последен преглед: 31.10.2016 г. – Редакция: 8

Windows 10

Обратна връзка