Добавяне и редактиране на аудио в Movie Maker

Придайте на филма завършен и професионален вид, като добавите филмова музика и използвате инструментите за редактиране в Movie Maker, за да настроите силата на звука, плавното появяване и изчезване на музиката и други.

Добавяне на музика

 1. В раздела Начало в групата Добавяне щракнете върху Добавяне на музика.
 2. Изберете музикалния файл, който искате да използвате, след което изберете Отвори.

Плавно появяване или изчезване на музиката

 1. Изберете музиката, за която искате да създадете ефект на плавно появяване или изчезване.
 2. Под Инструменти за музика в раздела Опции в групата Аудио направете едното или и двете от следните неща:
  • За да настроите музиката да се появява плавно, изберете списъка Плавно появяване, след което изберете скоростта, с която искате да се появява музиката.
  • За да настроите музиката да изчезва плавно, изберете списъка Плавно изчезване, след което изберете скоростта, с която искате музиката да изчезва.

Промяна на началната или крайната точка на музиката

 1. Изберете музиката.
 2. Плъзнете индикатора за възпроизвеждане в монтажната маса до точката, в която искате песента да започне или да спре да се изпълнява във филма. След това изпълнете едно от следните действия:
  • За да зададете текущата точка като нова начална точка, от която музиката да започне да се изпълнява, под Инструменти за музика в раздела Опции от групата Редактиране изберете Задаване на начална точка.
  • За да зададете текущата точка като нова крайна точка, в която музиката да спре да се изпълнява, под Инструменти за музика в раздела Опции от групата Редактиране изберете Задаване на крайна точка.

Промяна на силата на звука на музикален елемент

 1. Изберете музиката.
 2. Под Инструменти за музика в раздела Опции от групата Аудио изберете Сила на звука на музика, след което преместете плъзгача наляво, за да намалите, или надясно, за да увеличите силата на звука.

Промяна на силата на звука на аудиото във видеоклип

 1. Изберете видеоклипа.
 2. Под Инструменти за видео в раздела Редактиране от групата Аудио изберете Сила на звука на видео, след което преместете плъзгача наляво, за да намалите, или надясно, за да увеличите силата на звука.
Свойства

ИД на статията: 10743 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка