Настройки за мобилна мрежа и SIM в Windows 10 Mobile

Настройките за мобилна мрежа и SIM ви помагат да контролирате мобилните настройки на телефона, включително връзката за мобилни данни. Обикновено не се налага да променяте нещо, ако връзката работи по начина, по който искате. Но ако срещате проблеми с мобилната връзка, промяната на една или повече от настройките по-долу може да помогне.

За да отворите настройките за мобилна мрежа и SIM, от Старт плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки  > Мрежа и безжична връзка > Мобилна мрежа и SIM.

Настройка Прави следното

Връзка за данни

Включва и изключва връзката за мобилни данни. Можете да изключите връзката поради различни причини, като например намаляване на използването на данни, когато не използвате неограничен план за данни, или осигуряването на малко повече време на работа на батерията.

Ако връзката е изключена, все още можете да провеждате и приемате телефонни обаждания и да изпращате и получавате текстови съобщения. Но не можете да вършите неща като сърфиране в интернет, търсене онлайн, получаване или изпращане на имейл или получаване на актуализирана информация за приложения, освен ако не сте свързани с Wi‑Fi мрежа.

Можете също така да включвате и изключвате връзката за мобилни данни, като плъзнете бързо от горната част на екрана, след което изберете Разширяване > Мобилни данни.

Име на мобилната връзка

Показва името на мобилната връзка, която използвате в момента. Изберете Настройки за SIM под името на мобилната връзка, за да промените настройките за мобилната връзка.

Използване на тази SIM за мобилни данни

Определя коя SIM се използва за връзката за мобилни данни. Можете да изберете SIM, която желаете да използвате за мобилни данни, за да помогнете за управлението на разходите за данни. Можете например да изберете една SIM вместо друга, тъй като с нея разходите за данни са по-ниски. Тази настройка се показва само на телефони с Windows с две SIM карти.

Опции за роуминг на данни

Определя дали връзката за мобилни данни остава включена, когато телефонът е извън мрежата на мобилния ви оператор в зона с роуминг. Ако я оставите зададена на Без роуминг, може да избегнете такси за роуминг на данни.

Ако разрешите роуминга, можете да използвате мобилни данни, когато телефонът е в зона с роуминг. В зависимост от вашия план на телефона е възможно да плащате повече за данните, които използвате в роуминг. Някои мобилни оператори ви позволят да укажете типа роуминг на данни, който желаете да разрешите – Национален или Национален + международен роуминг.

На телефон с две SIM карти можете да зададете опциите за роуминг за всяка SIM.

Опции за роуминг за обаждания

Определя дали можете да провеждате обаждания и да изпращате текстови съобщения, когато телефонът е извън мрежата на вашия мобилен оператор. Ако я оставите зададена на Без роуминг, може да избегнете такси за роуминг за обаждания. Ако е зададена на тази опция, не можете да провеждате обаждания или да изпращате текстови съобщения, когато телефонът е в зона с роуминг, но все още можете да получавате обаждания и текстови съобщения. Прегледайте вашия план на телефона за подробности относно възможните допълнителни такси.

Ако разрешите роуминга, можете да провеждате обаждания и да изпращате текстови съобщения извън мрежата на вашия мобилен оператор. В зависимост от вашия план на телефона е възможно да заплатите повече за тези обаждания и текстови съобщения. Някои мобилни оператори ви позволят да укажете типа роуминг, който желаете да разрешите – Национален или Национален + международен роуминг.

Телефонен номер

Показва вашия телефонен номер.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2.

Име на SIM

Въведете име за вашата SIM, за да й дадете истинско име, което ще разпознавате.

За телефони с две SIM карти това ви помага да различавате вашите SIM, така че да знаете коя SIM използвате за връзката за мобилни данни и обажданията или съобщенията. Имената на SIM картите ще се показват на различни места на телефона, като например плочки на телефона, плочки на съобщенията, за вашите контакти на SIM картата и в настройките за мобилна мрежа и SIM.

За да промените името на SIM карта, в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Име на SIM картата, въведете ново име, след което изберете Запиши. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2, за да наименувате всяка.

Най-висока скорост на връзката

Определя най-високата скорост на връзката, която вашият телефон може да използва. Ако изберете най-високата, телефонът ще използва най-високата скорост на мобилната връзка, която е налична в текущата зона. Но ако сигналът е слаб, търсенето на или опитът да останете свързани с по-бърза връзка може да изразходи повече от заряда на батерията.

Когато изберете по-ниска скорост на връзката, телефонът може да се свърже с по-бавна мобилна мрежа, която е с по-силен сигнал. Това също така може да спести част от заряда на батерията.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM > Най-висока скорост на връзката. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 > Най-висока скорост на връзката.

Избор на мрежа

Позволява ви да видите списък с наличните мрежи в текущата зона и след това да опитате да се свържете с някоя от тях. Настройката по подразбиране е „Автоматично“

Ако включите телефона и видите съобщение, че избраната мрежа не е налична, можете да изберете Търсене на мрежи, след което да изберете друга мобилна мрежа.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2.

Активна мрежа

Показва името на мобилната мрежа, която използвате в момента.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2.

Актуализиране на настройките

Получава най-новите настройки за мобилната мрежа от вашия мобилен оператор, ако той поддържа тази функция. Изтеглянето на най-новите настройки може да ви помогне да поддържате правилната работа на мобилната връзка.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM > Актуализиране на настройките. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 > Актуализиране на настройките.

Регистриране за IMS

Когато настройката е включена, можете да провеждате обаждания и видеоразговори и да изпращате съобщения чрез 4G LTE връзка за мобилни данни. Наличността на тази настройка и услугите за IMS зависи от вашия мобилен оператор и устройство.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Регистриране за IMS.

Опции за роуминг за IMS

Определя дали можете провеждате обаждания и видеоразговори и да изпращате съобщения чрез 4G LTE връзка за мобилни данни, когато телефонът е извън мрежата на вашия мобилен оператор в зона с роуминг. Ако я оставите зададена на Без роуминг, може да избегнете такси за роуминг.

Ако разрешите роуминга за IMS, можете да провеждате обаждания и видеоразговори и да изпращате съобщения чрез 4G LTE връзка за мобилни данни, когато телефонът е в зона с роуминг. В зависимост от вашия план на телефона е възможно да плащате повече за данните, които използвате в роуминг.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Опции за роуминг за IMS.

Предпочитание за обаждания

Определя предпочитана връзка – мобилна или Wi‑Fi – за провеждане и получаване на телефонни обаждания. Ако изберете Само Wi-Fi, ще можете единствено да осъществявате и приемате обаждания, когато сте свързани с Wi-Fi. За да правите неща, които изискват интернет връзка, като например сърфиране в интернет или използване на имейл, трябва да сте свързани с Wi-Fi, ако тази опция е зададена на Само Wi-Fi.

За да изключите „Wi-Fi обаждания“, изберете Изключване на „Wi-Fi обаждания“.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Предпочитание за обаждания.

Предпочитание за обаждания в роуминг

Определя предпочитана връзка – мобилна или Wi‑Fi – за провеждане и получаване на телефонни обаждания в роуминг. Ако изберете Само Wi-Fi, ще можете единствено да осъществявате и приемате обаждания, когато сте свързани с Wi-Fi. За да правите неща, които изискват интернет връзка, като например сърфиране в интернет или използване на имейл, трябва да сте свързани с Wi-Fi, ако тази опция е зададена на Само Wi-Fi.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Предпочитание за обаждания в роуминг.

Адрес за спешни случаи

Изберете тази опция, за да отидете на уеб сайта на вашия мобилен оператор и да въведете адрес за спешни случаи. Трябва да сте влезли във вашия мобилен акаунт на уеб сайта му, за да направите това.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Адрес за спешни случаи.

Добавяне на APN за интернет

Името на точката за достъп (APN) за интернет е адресът, който телефонът използва, за да се свърже с интернет при използването на връзка за мобилни данни. Обикновено APN за интернет се задава автоматично.

Ако връзката за мобилни данни не работи, опитайте да въведете ново APN за интернет. Например можете да въведете ново APN за интернет, ако можете да провеждате обаждания и да изпращете текстови съобщения, но не можете да сърфирате в интернет на телефона. Настройките на APN за интернет, които трябва да въведете, се базират на вашето местоположение и мобилен оператор. Ако можете да се свържете към Wi‑Fi мрежа на телефона или имате компютър на разположение, опитайте да потърсите онлайн настройките на APN за интернет за вашия мобилен оператор.

За да добавите APN за интернет:

 1. В настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Добавяне на APN за интернет. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 в настройките за мобилна мрежа и SIM.

 2. Направете едно или повече от следните неща:

  • В полето Име на профил въведете име за профила на APN.

  • В полето APN въведете адреса за APN, който искате да използвате.

  • В полето Потребителско име въведете потребителското име за вашия мобилен акаунт.

  • В полето Парола въведете паролата за вашия мобилен акаунт.

  • Изберете Тип информация за влизане и след това изберете метода за удостоверяване, който се използва.

  • Изберете Тип IP, след което изберете типа на IP адрес, който да се използва.

  • Изберете квадратчето за отметка Използвай този APN за LTE и замести този от мобилния ми оператор, ако желаете да използвате това APN за LTE връзката за мобилни данни вместо това от вашия мобилен оператор. Това ще замени APN от вашия мобилен оператор. Ако изберете това квадратче за отметка, но настройките на APN не са правилни, няма да можете да получите 4G LTE връзка за мобилни данни.

  • В полето Прокси сървър въведете адреса за прокси сървъра, който да се използва.

  • В полето Порт на прокси сървър въведете номера на порта на прокси сървъра.

 3. Изберете квадратчето за отметка Прилагане на този профил, ако желаете профилът на APN да се използва, след като го запишете.

 4. Изберете Записване > ОК.

 5. За да се върнете и да прегледате списъка с профилите на APN, с които разполагате, изберете бутона Назад и погледнете под APN за интернет.

Добавяне на MMS APN

Името на точката за достъп (APN) за MMS е адресът, който вашият телефон използва за изпращане и получаване на MMS съобщения. MMS APN се настройва автоматично при първоначалната настройка на телефона.

Ако не можете да изпращате или получавате MMS съобщения, опитайте да въведете ново MMS APN според вашето местоположение и мобилен оператор. На телефона или компютъра опитайте да потърсите онлайн настройките за MMS APN за вашия мобилен оператор.

За да добавите MMS APN, изпълнете стъпките по-долу. Трябва да въведете адрес в полето MMSC (URL адрес) Другите настройки са опционални и зависят от вашия мобилен оператор.

 1. В настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Добавяне на MMS APN. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 в настройките за мобилна мрежа и SIM.

 2. Направете едно или повече от следните неща:

  • В полето Име на профил въведете име за профила на MMS APN.

  • В полето APN въведете адреса за MMS APN, който да се използва.

  • В полето Потребителско име въведете потребителското име за вашия мобилен акаунт.

  • В полето Парола въведете паролата за вашия мобилен акаунт.

  • Изберете Тип информация за влизане и след това изберете метода за удостоверяване, който се използва.

  • Изберете Тип IP, след което изберете типа на IP адреса, който да се използва.

  • В полето Прокси сървър въведете адреса за прокси сървъра, който да се използва.

  • В полето Порт на прокси сървър въведете номера на порта на прокси сървъра.

  • В полето MMSC (URL адрес) въведете адреса на центъра за MMS (MMSC) на вашия мобилен оператор, започващ с http://

  • В полето MMSC порт въведете номера на MMSC порта.

  • В полето Максимален размер на MMS (КБ) въведете максималния размер (в КБ) на MMS съобщение, което можете да изпращате.

 3. Изберете квадратчето за отметка Прилагане на този профил, ако желаете профилът на MMS APN да се използва, след като го запишете.

 4. Изберете Записване > ОК.

 5. За да се върнете и да прегледате списъка с профилите на MMS APN, с които разполагате, изберете бутона Назад и погледнете под MMS APN.


Използване на ПИН код на SIM

Определя дали искате да използвате ПИН код на SIM в телефона, за да попречите на други потребители да използват връзката за мобилни данни, когато не са упълномощени за това. След като настроите вашия ПИН код на SIM, ще получите подкана да въведете ПИН кода на SIM, когато стартирате телефона.

Първият път, когато получите подкана за ПИН код на SIM, въведете ПИН кода на SIM по подразбиране. Ако не знаете ПИН кода на SIM по подразбиране, отидете на уеб сайта на вашия мобилен оператор, за да проверите дали не е посочен там. Трябва да рестартирате телефона, за да се заключи с ПИН код на SIM.

Ако вече сте настроили ПИН код на SIM, въведете вашия ПИН код на SIM, когато получите подкана, след което изберете ОК.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Използване на ПИН код на SIM под раздела Защита. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 > Използване на ПИН код на SIM.

Промяна на ПИН код на SIM

Това се показва, ако използвате ПИН код на SIM. За да промените вашия ПИН код на SIM, изберете Промяна на ПИН код на SIM, въведете текущия ПИН код на SIM в полето ПИН код на SIM, въведете нов ПИН код на SIM в полето Нов ПИН код на SIM, въведете същия нов ПИН код на SIM в полето Потвърждаване на нов ПИН код на SIM и след това изберете ОК.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM > Промяна на ПИН код на SIM под раздела Защита. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 > Промяна на ПИН код на SIM.

Премахване на ПИН код на SIM

Това се показва, ако използвате ПИН код на SIM. Ако решите, че вече не желаете да използвате ПИН код на SIM, изберете Премахване на ПИН код на SIM, въведете текущия ПИН код на SIM, след което изберете ОК.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM картата > Премахване на ПИН код на SIM под раздела Защита. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 > Премахване на ПИН код на SIM.

Деблокиране на ПИН код на SIM

Това се показва, ако използвате ПИН код на SIM и е въведен неправилен ПИН три пъти. Когато това се случи, ПИН кодът на SIM се блокира и не може да се използва, докато не го деблокирате. За да го деблокирате, първо се свържете с вашия мобилен оператор за ключа за деблокиране на ПИН кода (PUK). След това изберете Деблокиране на ПИН код на SIM и след това въведете PUK кода. При многократно въвеждане на неправилен PUK код SIM картата ще се блокира окончателно и ще трябва да получите нова SIM карта от вашия мобилен оператор.

За достъп до тази настройка в настройките за мобилна мрежа и SIM изберете Настройки на SIM > Деблокиране на ПИН код на SIM под раздела Защита. На телефон с две SIM изберете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 (в зависимост от SIM картата, която желаете да деблокирате) > Деблокиране на ПИН код на SIM.

Свойства

ИД на статията: 10744 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка