След последната снимка или видеоклип стартира аудио

Ще получите известие, ако музика започва след последния видеоклип или снимка във вашия проект. Ако това се случи, музиката, която започва след последната снимка или видеоклип, няма да се изпълни в окончателния филм.

За да отстраните този проблем, извършете едно или няколко от следните действия:

  • Добавете още снимки и видеоклипове. Ако добавите достатъчно снимки или видеоклипове, които да направят проекта по-дълъг от първата песен, песента в края ще се изпълни в окончателния филм. За повече информация относно добавянето на снимки и видеоклипове вж. Как да добавя видеоклипове и снимки в Movie Maker?
  • Адаптирайте филма спрямо музиката. За да направите това, в раздела Проект от групата Аудио изберете Побиране в продължителността на музиката. Времето, през което снимките се показват, ще бъде коригирано автоматично. В зависимост от броя на снимките, обема на видеото и продължителността на музиката песента в края може и да успее да се изпълни, тъй като продължителността на показването на снимките ще се увеличи.
  • Увеличете времето за показване на снимките. Коригирайте сами продължителността на показване на снимките и задайте по-дълго време за показване на една или повече снимки. След като увеличите времето за показване на една или няколко снимки, музиката в края може и да се изпълни, тъй като цялостният проект е по-дълъг. За да коригирате продължителността за показване на снимка, щракнете върху снимката, след което под Видеоинструменти в раздела Редактиране от групата Настройка изберете Продължителност. Изберете или въведете по-голяма продължителност.
  • Изрежете музиката. Изрежете песен в проекта, за да стане по-кратка. Ако изрежете песента, така че да е по-кратка от общата продължителност на видеоклиповете и снимките, песента в края ще успее да се изпълни в окончателния филм.
  • Премахнете друга музика от проекта. По този начин ще изтеглите последната песен напред в проекта, така че да се изпълни във филма.
Свойства

ИД на статията: 10746 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка