Откриване на продуктовия ключ за Windows

Продуктовият ключ представлява 25-знаков код, който се използва за активиране на Windows. Той изглежда по следния начин:

ПРОДУКТОВ КЛЮЧ: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Местоположението на продуктовия ключ зависи от начина, по който сте се сдобили с вашето копие на Windows:

От упълномощен търговец на дребно. Продуктовият ключ трябва да се намира върху етикет или на картонче в кутията, в която е предоставен Windows.

Нов компютър с Windows. Продуктовият ключ е инсталиран предварително на компютъра или се намира в опаковката, в която е доставен компютърът, или върху сертификата за автентичност (COA), залепен на компютъра.

Цифрово копие от уеб сайта на Microsoft. Продуктовият ключ се намира в имейла за потвърждение, който сте получили след закупуването му. Или може да се разпространява като цифров лиценз, ако сте закупили Windows 10, в който случай няма да получите продуктов ключ.

Безплатна надстройка до Windows 10. Ако сте надстроили до Windows 10 безплатно от Windows 7 или Windows 8.1, ще имате цифров лиценз вместо продуктов ключ. За повече информация относно цифровите лицензи в Windows 10 вж. Активиране в Windows 10.

Свойства

ИД на статията: 10749 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 4

Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Обратна връзка