Защо не мога да активирам Windows?

Прилага се за: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Ако получите съобщение, което гласи, че Windows не може да се активира, по-долу са посочени няколко възможни причини заедно с някои възможни решения.

 

Друг продуктов ключ или версия на Windows е използвана по време на поправка

Ако компютърът е поправян или повторно сглобяван, може да е инсталирана друга версия Windows. Или ако за компютъра е бил използван друг продуктов ключ по време на поправка, този ключ може да е блокиран, в случай че е бил използван на повече компютри, отколкото лицензионните условия за софтуер от Microsoft позволяват.

Ако Windows е бил активиран преди поправката или повторното сглобяване на компютъра, повторното въвеждане на продуктовия ключ, предоставен с компютъра или оригиналното копие на Windows, може да разреши проблема. Опитайте и да преинсталирате оригиналната версия на Windows.

За да активирате Windows, трябва да имате или 25-знаков продуктов ключ за Windows или цифров лиценз за Windows. За да научите повече, прочетете Откриване на продуктовия ключ за Windows.

Едно копие на Windows е била инсталирано на множество компютри

Ако разполагате с едно копие на Windows и сте го инсталирали на няколко компютъра, възможно е активирането да не работи, тъй като продуктовият ключ вече е бил използван или се използва на повече компютри, отколкото лицензионните условия за софтуер от Microsoft позволяват.

Ако продуктовият ви ключ се използва на повече компютри, отколкото лицензионните условия за софтуер от Microsoft позволяват, трябва да закупите нов продуктов ключ или копие на Windows за всеки от компютрите, за да ги активирате.

Фалшив софтуер

Ако разполагате с фалшиво копие на Windows, което не е публикувано и лицензирано от Microsoft, активирането ще е неуспешно, тъй като Microsoft няма да може да съгласува хардуерния профил на компютъра с 25-знаковия продуктов ключ.

Уеб страницата Как да разпознаете може да ви помогне да разберете дали вашето копие на Windows е фалшиво. Ако е фалшиво, трябва да закупите ново копие на Windows.

Използван компютър

Ако сте закупили използван компютър с инсталиран Windows, възможно е продуктовият ключ да се използва на повече компютри, отколкото лицензионните условия за софтуер от Microsoft позволяват.

Обърнете се към продавача на използвания компютър за оригиналния DVD диск с Windows и продуктовия ключ. Ако не са налични или ако сте ги изпробвали и все още не може да активирате, трябва да закупите нов ключ или копие на Windows.

Хардуерни промени

Ако сте извършили съществени хардуерни промени на компютъра си, като например смяна на твърдия диск или дънната платка, Windows може вече да не е активиран. За информация относно активирането на Windows прегледайте статията за активиране на продукти.