Промяна на настройките за известия и действия в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Отидете в работния център като щракнете върху иконата на работния център в лентата на задачите.

Работният център в Windows 10 е мястото, където ще намерите вашите известия и бързи действия. Променяйте настройките по всяко време, за да зададете как и кога да виждате известията и кои приложения и настройки са най-често използваните бързи действия.

Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Система > Известия и действия.

Промяна на настройките за известия за всички податели

Под Известия включете или изключете всички известия и променете кога и къде да виждате известията.

Настройки на известията, които може да се включват или изключват

Промяна на настройките за известия за отделни податели

Под Получаване на известия от тези податели изпълнете едно от следните действия:

  • Включете или изключете даден подател на известие.
  • Изберете името на подателя, включете или изключете банерите с известия, поверителността на екрана при заключване и звуците за известяване и задайте приоритета на известията.

Избор и пренареждане на бързите действия, които виждате в работния център

Под Бързи действия плъзнете бързите действия, за да ги пренаредите. Това е редът, в който ще се показват в долната част на работния център.

Плъзгане на бързите действия, за да ги наредите