Промяна на настройките за известия и действия в Windows 10

Работният център в Windows 10 е мястото, където ще намерите вашите известия и бързи действия. Променяйте настройките по всяко време, за да зададете как и кога да виждате известията и кои приложения и настройки са най-често използваните бързи действия.

Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Система > Известия и действия.

Работен център в Windows 10
 

Промяна на настройките за известия за всички податели

Под Известия включете или изключете всички известия и променете кога и къде да виждате известията.

Настройки за известия
 

Промяна на настройките за известия за отделни податели

Под Получаване на известия от тези податели изпълнете едно от следните действия:

  • Включете или изключете даден подател на известие.
  • Изберете името на подателя, включете или изключете банерите с известия, поверителността на екрана при заключване и звуците за известяване и задайте приоритета на известията.

Избор и пренареждане на бързите действия, които виждате в работния център

Под Бързи действия плъзнете бързите действия, за да ги пренаредите. Това е редът, в който ще се показват в долната част на работния център.

Настройки за бързи действия
 
Свойства

ИД на статията: 10761 – Последен преглед: 25.10.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка