Рестартиране на телефона

Ако телефонът спре да работи или да отговаря нормално, рестартирайте го, за да коригирате проблема.

За да рестартирате телефона, натиснете и задръжте бутона Захранване, докато на екрана не се покаже съобщение Плъзнете надолу за изключване, след което плъзнете бързо надолу. (Обикновено съобщението се показва след около три секунди.) За да включите отново телефона, натиснете бутона Захранване.

Ако това не даде резултат, натиснете и задръжте едновременно бутоните Намаляване на силата на звука и Захранване, докато не усетите вибрация (около 10 до 15 секунди), след което освободете бутоните. Телефонът ще се рестартира автоматично.


Ако телефонът е със сменяема батерия (често се намира под задния панел на телефона), можете също така да го рестартирате, като премахнете и поставите отново батерията и след това натиснете бутона Захранване, за да включите телефона. След рестартиране по този начин датата и часът може да не работят, но можете да коригирате това, като плъзнете бързо към списъка с всички приложения от Старт и след това изберете Настройки

Икона „Настройки“
> Час и език
Икона „Час и език“
> Дата и час.

Ако рестартирането на телефона не коригира проблема, опитайте да нулирате телефона.

Свойства

ИД на статията: 10769 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка