Рециклиране


3 лесни стъпки за рециклиране на стария телефон

Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това събирателни пунктове. По този начин ще допринесете за предотвратяване на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материалите.

Разделяне със стария телефон

Вероятно не ви е лесно да се разделите със стария телефон, но си заслужава. Ако всеки потребител на мобилен телефон рециклира само един телефон, ще спестим общо около 240 000 тона суровини.

Архивиране на съдържание

Препоръчително е да запишете вашите контакти, текстови съобщения, снимки, музика и видеоклипове на компютъра или в облака и да нулирате телефона до фабричните настройки, преди да се разделите с него.

Освободете се от стария телефон – рециклирайте го!

Просто премахнете старата SIM карта и предайте телефона в който и да е пункт за рециклиране на електронни продукти, организиран съгласно разпоредбите на местните органи.

recycling

Научете повече за нашата корпоративна социална отговорност

Свойства

ИД на статията: 10787 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка