Отстраняване на неизправности в телефон Nokia със Symbian

Ако трябва да поправите вашия телефон, прегледайте лесните стъпки по-долу. С тях можете да коригирате проблема и да спестите време и усилия.

1. Рестартиране на телефона

Ако батерията на телефона е сменяема, изключете телефона, извадете батерията, поставете я обратно след няколко секунди и включете телефона.

Ако батерията не е сменяема, включете захранването и натиснете и задръжте бутона за захранване, докато телефонът не започне да вибрира и не се изключи. След това включете отново телефона.

2. Зареждане на телефона

  1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
  2. Свържете зарядното устройство към телефона.
  3. Когато на телефона се покаже индикация за пълен заряд, изключете зарядното устройство от телефона и след това – от електрическия контакт.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се покаже или преди да е възможно да осъществите обаждане.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да свържете зарядното устройство няколко пъти, преди зареждането да започне.

3. Възстановяване на фабричните настройки

Възстановяване на първоначалните настройки: Ако телефонът не работи както трябва, можете да върнете някои настройки към първоначалните им стойности. Това не засяга документи и файлове, съхранени на телефона, но е препоръчително да направите архивно копие преди възстановяване на фабричните настройки. Вижте инструкциите в ръководството за потребителя.

  1. Прекратете всички активни повиквания и връзки.
  2. Изберете: > Настройки и телефон > Управление на телефона > Фабрични настройки > Възстановяване.
  3. Ако бъдете подканени, въведете кода за защита.

След възстановяване на първоначалните настройки телефонът се изключва и след това се включва отново. Това може да отнеме по-дълго време от обикновеното.

4. Преинсталиране на софтуера

Инструментът за възстановяване на софтуер може да ви помогне да нулирате и възстановите софтуера на телефона у дома, ако телефонът не реагира, блокира или има проблеми, свързани със софтуера или актуализация на софтуера.

Важно! Използването на инструмента за възстановяване на софтуер ще изтрие цялото съдържание, съхранено на телефона, включително приложения и игри (заедно с данните на приложенията и напредъка в игрите), текстови съобщения, хронология на обажданията, музика, снимки и други. Ако е възможно, първо трябва да архивирате съдържанието на телефона (Настройки > архивиране). Ще можете да извършите възстановяване от архивно копие, след като възстановяването завърши.

Забележка: Процесът на възстановяване може да отнеме известно време в зависимост от скоростта на интернет връзката, като няма да можете да използвате телефона по време на инсталирането. Ще се инсталира най-новата одобрена версия на софтуера според модела на телефона.

Изтеглете и инсталирайте инструмента за възстановяване на софтуер на Nokia на компютъра. Ако е възможно, уверете се, че батерията на телефона е напълно заредена.

Използвайте съвместим USB кабел, за да свържете телефона с компютъра. Следвайте инструкциите в инструмента.


Допълнителна помощ

Ако тези стъпки не разрешат проблема, можете да потърсите допълнителна помощ в нашите потребителски форуми.


Свойства

ИД на статията: 10789 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка