Отстраняване на неизправности в телефон Nokia Asha

Ако имате проблеми с телефона, първо прегледайте лесните стъпки по-долу.

1. Рестартиране на телефона

Премахнете батерията, изчакайте една минута и я поставете отново в телефона. Включете отново телефона.

2. Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

В зависимост от модела на телефона Asha изберете Меню > Настройки > Нулиране на телефона или Меню > Настройки > Възстановяване на фабричните настройки. Възможно е да се покажат опции за нулиране на настройките със запазване или изтриване на всички лични данни.

Ако сте настроили код за защита за телефона, ще бъдете подканени да го въведете преди извършване на нулиране до фабричните настройки.

3. Преинсталиране на софтуера

Инструментът за възстановяване на софтуер може да ви помогне да нулирате и възстановите софтуера на телефона у дома, ако телефонът не реагира, блокира или има проблеми, свързани със софтуера.

Важно! Използването на инструмента за възстановяване на софтуер ще изтрие цялото съдържание, съхранено на телефона, включително приложения и игри (заедно с данните на приложенията и напредъка в игрите), текстови съобщения, хронология на обажданията, музика, снимки и други. Ако е възможно, първо трябва да архивирате съдържанието на телефона (вж. ръководството за потребителя за инструкции). Ще можете да извършите възстановяване от архивно копие, след като възстановяването завърши.

Изтеглете и инсталирайте инструмента за възстановяване на софтуер на Nokia на компютъра. Ако е възможно, уверете се, че батерията на телефона е напълно заредена.

  1. Стартирайте инструмента за възстановяване на софтуер на Nokia и свържете телефона с компютъра чрез съвместим USB кабел. Ако получите подкана, изберете правилния USB режим на телефона: Nokia Suite или модем.
  2. Следвайте инструкциите в инструмента.


Допълнителна помощ

Ако тези стъпки не разрешат проблема, можете да потърсите допълнителна помощ в нашите потребителски форуми.


Свойства

ИД на статията: 10810 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка