Отстраняване на неизправности в телефон Nokia X

Ако имате проблеми с телефона, първо прегледайте лесните стъпки по-долу.

1. Рестартиране на телефона

Премахнете батерията, изчакайте една минута и я поставете отново в телефона. Включете отново телефона.

2. Спиране или премахване на наскоро инсталирани приложения

Някои приложения на трети лица може да имат проблем с качеството и да се сриват често или дори да засегнат неблагоприятно стабилността на устройството. Ако забележите такива признаци, опитайте първо да изчистите данните на приложението, за да избегнете проблем с паметта:

  1. Отидете в Настройки > Приложения > Управление на приложения
  2. Намерете проблемното приложение и го докоснете
  3. Докоснете Изчистване на данните и Изчистване на кеша

Ако приложението продължава да не работи правилно, трябва да го деинсталирате от телефона.

3. Стартиране на телефона в безопасен режим

В безопасен режим се разрешава изпълнение само на няколко основни системни процеса. Това ви позволява да видите дали наскоро инсталирано приложение пречи на телефона да се стартира правилно

  1. Включете телефона.
  2. Когато чуете тона за стартиране и емблемата на Nokia започне да мига, натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука, докато телефонът не се стартира.
  3. Ако телефонът се стартира в безопасен режим, ще видите текст „Безопасно“ в долния ляв ъгъл на екрана.
  4. След като премахнете проблемното приложение, изключете телефона и го включете отново, за да се рестартира в нормален режим.

4. Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

Нулирането на телефона до фабричните настройки ще изтрие всички лични данни и инсталирани приложения. Уверете се, че сте се архивирали всички важни данни, преди да извършите нулирането.
Изберете Настройки > Архивиране и нулиране > Нулиране до фабричните настройки

5. Преинсталиране на софтуера

Ако използвате телефон Nokia X2 Dual SIM, инструментът за възстановяване на софтуер може да ви помогне да нулирате и възстановите софтуера на телефона у дома, ако телефонът не реагира, блокира или има проблеми, свързани със софтуера.

Важно! Използването на инструмента за възстановяване на софтуер ще изтрие цялото съдържание, съхранено на телефона, включително приложения и игри (заедно с данните на приложенията и напредъка в игрите), текстови съобщения, хронология на обажданията, музика, снимки и други. Ако е възможно, първо трябва да архивирате съдържанието на телефона (вж. ръководството за потребителя за инструкции). Ще можете да извършите възстановяване от архивно копие, след като възстановяването завърши.

  1. Изтеглете и инсталирайте инструмента за възстановяване на софтуер на Nokia на компютъра. Ако е възможно, уверете се, че батерията на телефона е напълно заредена.
  2. Стартирайте инструмента за възстановяване на софтуер на Nokia и свържете телефона с компютъра чрез съвместим USB кабел. Ако получите подкана, изберете правилния USB режим на телефона: Nokia Suite или модем.
  3. Следвайте инструкциите в инструмента.


Допълнителна помощ

Ако тези стъпки не разрешат проблема, можете да потърсите допълнителна помощ в нашите потребителски форуми.

Свойства

ИД на статията: 10869 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка