Наследени лицензионни споразумения за Windows Media

Интересувам се от:

Разпространяване на Windows Media Player 11

Ако вашата фирма има нужда от лиценз за разпространение на Windows Media Player в Windows Vista, свържете се с WMLA@microsoft.com. Обърнете внимание, че няма да има опция за изпълнение на това лицензионно споразумение, след като Microsoft спре да предлага разширена поддръжка за тази операционна система https://support.microsoft.com/lifecycle/.

Разработване и разполагане на услугата за опаковане на съдържание и лицензиране WMDRM10

WMDRM е остаряла технология за защита на съдържанието и достъпа и всяка следваща иновация във функционалността за DRM на Microsoft, свързана с мултимедийно съдържание, ще бъде издавана чрез кодовата база PlayReady – наследникът на WMDRM. Освен това разширената поддръжка за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г. Тъй като WMDRM се изпълнява само с помощта на Windows Media Rights Manager (WMRM SDK) в среда на Windows Server 2003, Microsoft повече няма да предлага поддръжка за Windows Media Rights Manager (WMDRM), да администрира лицензионните споразумения за WMRM SDK или да генерира сертификати за DRM записване след 14 юли 2015 г.

Програма за емблема на Windows Media

Лицензионното споразумение за емблемата на Microsoft Windows Media и HDCD и свързаните с него емблеми (например PlaysForSure и HDCD) вече не са достъпни, считано от 2009 г.

За повече информация прегледайте указанията на Microsoft за емблемите и търговските марки на Microsoft.com („Правни ресурси“/„Общи указания за търговските марки“).

Комплект за прехвърляне на мрежови протоколи на Windows Media

Въпреки че този комплект за прехвърляне е преустановен, технически спецификации за мрежовите протоколи на Windows Media са налични безплатно в библиотеката за отворени спецификации на MSDN. Правата за патенти, които покриват тези спецификации, са налични отделно. За повече информация посетете уеб сайта Отворени спецификации.

DRM за преносими устройства (PDDRM)

Технологията PDDRM е разработена първоначално от Microsoft през 1999 г. като част от версия 1 на управлението на правата на достъп (DRM) за Windows Media. С пускането на много по-усъвършенствани и всеобхватни технологии за защита на съдържание от Microsoft (например PlayReady) PDDRM се превърна в остаряла технология, чийто програмен код и документация вече не са налични.

Разрешаване на Windows Media DRM 10 на продукти, базирани на Windows CE

Microsoft вече не предлага лицензиране за Windows Media DRM 10 за продукти с Windows CE или Windows Embedded. Консултирайте се вашия търговски представител за вградени продукти относно наличните в момента опции за използване на PlayReady в текущите платформи на Microsoft.

Лицензиране на Windows Media DRM за устройства

От 19 юни 2009 г. Microsoft въведе промени в начина на лицензиране на Windows Media DRM (WMDRM) за устройства. Тези промени предоставят на производителите на устройства рентабилна технология за съвременните устройства, улеснявайки в същото време бъдещата употреба на по-богат набор от функции за DRM и други подобрения чрез използването на кодовата база PlayReady. За повече информация посетете уеб сайта на PlayReady.

Свойства

ИД на статията: 11528 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка