Използване на лупата за преглед на елементите на екрана

Windows 10

Лупата е инструмент, който увеличава част от екрана или целия екран, така че да може да виждате думите и изображенията по-добре. Предоставя се с няколко различни настройки, така че може да я използвате по предпочитания от вас начин.

Отваряне на „Лупа“

За да отворите „Лупа“ чрез клавиатурата, натиснете клавиша с емблемата на Windows и + (знак плюс). За да я отворите чрез докосване или с мишката, отидете в Старт , след което в Настройки > Улеснен достъп > Лупа и преместете плъзгача под Лупа, за да я включите.

„Лупа“ се отваря в изглед на цял екран, освен ако не промените настройките.

Затваряне на „Лупа“

За да затворите „Лупа“, натиснете клавиша с емблемата на Windows + Esc или изберете иконата за лупа , след което изберете бутона Затвори в лентата с инструменти на „Лупа“.

Смяна на изгледите в „Лупа“

Ако използвате мишка, можете да използвате „Лупа“ в три различни изгледа: цял екран, обектив и закачен. Изпробвайте всички, за да установите кой е най-подходящият за вас.

В изглед на цял екран целият ви екран е уголемен. Вероятно няма да можете да виждате целия екран, докато е увеличен, но при преместване на мишката по екрана ще можете да виждате всичко. Ако разполагате със сензорен екран, лупата ще показва бели очертания около краищата на екрана. Плъзнете пръста или мишката по очертанията за придвижване по екрана.

В изглед на леща, когато се движите по екрана, изглежда сякаш местите лупа.

Закаченият изглед работи на работния плот. В този изглед лупата е закачена към част от екрана. Когато се движите по екрана, части от него се показват увеличени в закачената област, въпреки че основната част от екрана е непроменена.

Персонализиране на „Лупа“

Променете начина на работа на лупата с помощта на бутоните за мащабиране (

Zoom in button
и
Zoom out button
) за уголемяване или намаляване на екрана. Или натиснете клавиша с емблемата на Windows  и + (знак плюс) или клавиша с емблемата на Windows  и - (знак минус) за увеличаване и намаляване.

 1. Отворете бутона за опции в „Лупа“
  Magnifier options button
  , за да промените нивото на мащабиране, цвета или фокуса.
 2. Натиснете клавиша с емблемата на Windows  и + (знак плюс), за да отворите лупата.
 3. На работния плот изберете иконата за „Лупа“ , след което изберете бутона Опции
  Magnifier options button
  .
 4. Направете едно или повече от следните неща:
  • Използвайте плъзгача, за да изберете степен на увеличение на лупата. Процентът, който изберете, ще бъде степента на увеличение на екрана, когато натиснете бутона Увеличи
   Zoom in button
   .
  • Изберете Включи инвертиране на цветовете, за да инвертирате цветовете на екрана. Понякога инвертирането на цветовете може да улесни прочитането на текста.
  • Поставете отметка в дадено квадратче, за да изберете начина на фокусиране на лупата. Приложението „Лупа“ може да следва мишката, точката на вмъкване или клавиатурата.

Използване на „Лупа“ със сензорен екран

Изпълнение на разнообразни задачи на сензорен екран с „Лупа“:

 • Увеличаване или намаляване чрез докосване в ъглите.
 • Придвижване по екрана чрез плъзване по очертанията.
 • Ориентиране в екрана чрез докосване с два пръста на срещуположни очертания.
 • Затваряне на „Лупа“ чрез докосване на бутона Затвори.

Windows 8.1

Лупата е полезен инструмент, който увеличава част от или целия екран, така че да можете да виждате думите и изображенията по-добре. Предоставя се с няколко различни настройки, така че може да я използвате по предпочитания от вас начин.

Използване на лупата

Можете бързо да отворите и затворите лупата, така че да е удобна, когато ви трябва, и да не ви пречи, когато не е необходима.

Отваряне на лупата чрез клавиатура

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows + „+“ (знак плюс).

 2. Лупата ще се отвори в изглед на цял екран, освен ако не промените настройките.

Отваряне на лупата чрез докосване или мишка

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, поставете показалеца в горния десен ъгъл на екрана, преместете го надолу, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

 2. Докоснете или щракнете върху Улеснен достъп, докоснете или щракнете върху Лупа, след което преместете плъзгача под Лупа, за да я включите.

 3. Лупата ще се отвори в изглед на цял екран, освен ако не промените настройките.

Затваряне на лупата

За бърз изход от лупата натиснете клавиша с емблемата на Windows + Esc. Може също така да докоснете или щракнете върху иконата с формата на лупа , след което да докоснете или щракнете върху бутона Затвори в лентата с инструменти на лупата.

Смяна на изгледите на лупата

Ако работите с мишка, може да използвате лупата по няколко начина в зависимост от желания начин на работа: на цял екран, чрез леща или в закачен изглед. Изпробвайте всички, за да установите кой е най-подходящият за вас.

 • Цял екран. В този изглед целият екран е увеличен. Вероятно няма да можете да виждате целия екран, докато е увеличен, но при преместване по екрана ще можете да виждате всичко. Ако разполагате със сензорен екран, лупата ще показва бели очертания около краищата на екрана. Плъзнете пръста или мишката по очертанията за придвижване по екрана.
 • Леща. В този изглед, когато се движите по екрана, все едно местите лупа.
 • Закачен. Закаченият изглед работи на работния плот на Windows. В този изглед лупата е закачена към част от екрана. Когато се движите по екрана, части от него се показват увеличени в закачената област, въпреки че основната част от екрана е непроменена.

Персонализиране на лупата

Можете да промените начина на работа на лупата. Можете например да използвате бутоните за мащабиране (

Zoom in button
и
Zoom out button
), за да промените степента на увеличение на екрана от лупата. Натискането на Windows + знака „плюс“ и Windows + знака „минус“ на клавиатурата е друг бърз начин за увеличаване и намаляване. Можете също така да промените настройките на лупата чрез бутона за опции на лупата
Magnifier options button
.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Търсене.)

 2. Въведете Лупа в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Лупа.

 3. Отидете на работния плот на Windows и щракнете върху лупата .

 4. Щракнете върху бутона Опции

  Magnifier options button
  .

 5. Направете едно или повече от следните неща:

  • Използвайте плъзгача, за да изберете степен на увеличение на лупата. Процентът, който изберете, ще бъде степента на увеличение на екрана, когато натиснете бутона за увеличение

   Zoom in button
   .

  • Поставете отметка в квадратчето Включи инвертиране на цветовете, за да инвертирате цветовете на екрана. Понякога инвертирането на цветовете улеснява прочитането на текста.

  • Поставете отметка в дадено квадратче, за да изберете начина на фокусиране на лупата. Приложението „Лупа“ може да следва мишката, точката на вмъкване или клавиатурата.

Използване на лупата с докосване

Можете да използвате лупата чрез сензорен екран за изпълнение на най-разнообразни задачи:

 • Увеличаване или намаляване чрез докосване в ъглите.

 • Придвижване по екрана чрез плъзване по очертанията.

 • Затваряне на лупата чрез докосване на „X“.

 • Ориентиране в екрана чрез докосване с два пръста на срещуположни очертания.

Windows 7

Лупата увеличава различни части на екрана и е част от центъра за улеснен достъп. За да я отворите бързо, щракнете върху Старт, след което въведете Лупа.

Можете също да промените разделителната способност на екрана, което ще регулира яснотата, размера и броя на елементите, които се побират в монитора на компютъра. За да научите повече за регулирането на разделителната способност на екрана, вижте Получаване на най-добро изображение на монитора.

Има три режима на „Лупа“

 • Режим на цял екран. В режим на цял екран целият ви екран е увеличен. В зависимост от размера на екрана и избраното от вас ниво на мащабиране може да не виждате целия екран едновременно.

 • Режим на леща. В режим на леща се увеличава областта около показалеца на мишката. При преместване на показалеца на мишката увеличената област от екрана се премества заедно с него.

 • Закачен режим. В закачен режим само част от екрана е увеличена, като останалата част от работния плот остава непроменена. След това можете да промените увеличената област от екрана.


Увеличаване на елементите, показвани на екрана

 1. Отворете лупата, като щракнете върху бутона Старт

  Изображение на бутона „Старт“
  > Всички програми > Аксесоари > Улеснен достъп, след което щракнете върху Лупа.

 2. В менюто Изгледи щракнете върху режима, който искате да използвате.

 3. Преместете показалеца до частта от екрана, която искате да увеличите.

 

Избор на място за фокусиране на лупата
Промяна на нивото на мащабиране
Задаване на степента на мащабиране
Задаване на размера на лещата
Включване на инвертирането на цветовете
Показване на лентата с инструменти на „Лупа“


Свойства

ИД на статията: 11542 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка