Използвайте лупата, за да ви е лесно да виждате това, което е на екрана

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Лупата увеличава част от или целия екран, така че да виждате думите и изображенията по-добре.

Включване и изключване на лупата

Натиснете клавиша с емблемата на Windows  + знака Плюс (+) на клавиатурата, за да включите лупата. Натиснете клавиша с емблемата на Windows  + Esc , за да я изключите.

За да включите и изключите лупата чрез докосване или с мишката, изберете Старт  > Настройки  > Улеснен достъп  > Лупа  и включете плъзгача под Включване на лупата.

Можете също така да изключите лупата, като изберете бутона Затвори  в лентата с инструменти на лупата.

Увеличаване и намаляване на мащаба и използване на изгледите на лупата

Когато лупата е включена, увеличавате и намалявате с натискане на клавиша с емблемата на Windows  + знака „Плюс” (+) или клавиша с емблемата на Windows  + знака „Минус” (-). Можете също да увеличавате и намалявате с помощта на мишката, като натиснете Ctrl + Alt и завъртите колелцето на вашата мишка.

Можете да използвате лупата в три различни изгледа: цял екран, леща или закачен. За да промените изгледите, използвайте менюто Изгледи на лентата с инструменти на лупата.

Изгледът Цял екран увеличава целия екран. Няма да можете да виждате целия екран наведнъж, докато е увеличен, но ще виждате части от него при преместване по екрана.

В изглед Леща, когато се движите по екрана, изглежда сякаш местите лупа. Можете да промените размера на лещата в настройките на лупата.

Закаченият изглед работи на работния плот. В този изглед лупата е закачена за вашия екран. Когато се движите по екрана, части от него са увеличени в закачената област, въпреки че основната част от екрана е непроменена.

Промяна на настройките на „Лупа”

Лупата включва различни настройки, които ще ви помогнат да направите нужните промени. За да стигнете до тях, изберете Старт  > Настройки  > Улеснен достъп  > Лупа . Можете също така да натиснете клавиша с емблемата на Windows  + Ctrl + M или да изберете бутона Настройки 

Magnifier options button
 в лентата с инструменти на лупата.

Ето какво може да промените:

 • Ниво на мащабиране Променете степента на увеличение по подразбиране при включване на лупата.
 • Стъпки на ниво на мащабиране. Променете степента, с която лупата увеличава и намалява.
 • Стартиране на лупата след влизане. Включвайте лупата автоматично, след като влезете в компютъра.
 • Стартиране на лупата преди влизане за всеки. Включване на лупата за всички, преди да влязат във вашия компютър.
 • Инвертиране на цветовете. Инвертиране на цветовете на екрана. Понякога инвертирането на цветовете може да улесни прочитането на текста.
 • Изглаждане на изображения и текст. Направете така, че ръбовете на увеличения текст да изглеждат гладки, когато увеличавате.
 • Свиване до икона с лупа. Свиване на лентата с инструменти на лупата до икона с лупа. За показване на лентата с инструменти на лупата изберете иконата с лупа.
 • Избор на изглед на лупата. Изберете изгледа по подразбиране, който лупата ще използва, когато я включете. Ако изберете изглед на леща, също така ще можете да променяте размера на лещата.

Използване на лупата със сензорен екран

Ето няколко съвета за това как да използвате лупата със сензорен екран:

 • За увеличаване и намаляване на мащаба докоснете символите плюс (+) и минус (-) в ъглите на екрана.
 • За да се движите по екрана, плъзгайте по очертанията на екрана в изглед на цял екран.
 • За незабавно намаляване на мащабирането и ориентиране на екрана докоснете с един пръст на срещуположни очертания на екрана едновременно.
 • За да затворите лупата, натиснете бутона Затвори .

Клавишни комбинации за лупата

За пълен списък с клавишните комбинации за лупата вж. Клавишни комбинации за достъпност в Windows. Пълен списък с клавишните комбинации също е наличен в настройките на лупата.