NFC на Windows Phone

NFC означава комуникация в близкото поле – технология, която позволява две устройства да „общуват“ едно с друго безжично при малки разстояния помежду им.

Sharing via NFC on Windows Phone

Допиране на два телефона за споделяне чрез NFC

Ето някои от начините, по които може да използвате NFC с Windows Phone:

 • Допиране за споделяне на снимки и други. Допрете телефона до друго устройство, поддържащо функцията NFC, за да споделите бързо снимки, контакти, уеб адреси и други неща.   
 • Допиране за сдвояване с друго устройство. Допрете телефона до аксесоар, поддържащ функцията NFC (например двойка високоговорители или слушалки), за да го сдвоите с телефона за комуникация през Bluetooth.
 • Допиране до етикет за получаване на информация. Допрете телефона си до етикет с възможност за NFC (като например плакат или визитна картичка), за да отворите даден уеб сайт или приложение.
 • Допиране за извършване на плащания и други транзакции. Ако телефонът или мобилният оператор поддържа тази функция, може да настроите кредитни или дебитни карти за заплащане за стоки в магазини, предлагащи тази услуга.

Включване на NFC

 1. В списъка с приложенията докоснете Настройки 

  Settings Icon
  .

 2. Докоснете NFC 

  More Icon
  , след което изпълнете едно от посочените действия:

  • Включете Допри и сподели 
   Toggle On Icon
   , за да разрешите функцията за NFC споделяне и сдвояване.
  • Включете Допиране за плащане 
   Toggle On Icon
   , за да разрешите NFC транзакциите, ако телефонът поддържа тази функция.

  

Свойства

ИД на статията: 11557 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка