Сдвояване на телефона с Bluetooth аксесоар

Bluetooth предоставя възможност да извършвате много дейности на своя телефон с Windows Phone 8 – всичко от провеждане на разговори със свободни ръце до споделяне на файлове с други потребители. Независимо какво искате да направите, първата стъпка е една и съща – да сдвоите телефона с Bluetooth аксесоар или устройство.

 1. Уверете се, че желаният аксесоар или устройство, с което се опитвате да осъществите сдвояване, е включено и в режим за сдвояване, за да може телефонът да се свърже с него.

 2. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
  , докоснете Bluetooth, след което превключете Състояние на Вкл. 
  Toggle On Icon
  .

  Телефонът ще търси откриваеми Bluetooth аксесоари или устройства. Той също така ще бъде откриваем за други Bluetooth аксесоари или устройства в близост, докато се намирате на този екран. Задължително оставете телефона отключен по време на сдвояването.

 3. Докоснете името на желания аксесоар или устройство за сдвояване с телефона.

 4. Ако се изисква ПИН код (известен също като код за сдвояване), изпълнете едно от следните действия:

  • В полето за съобщение Аксесоар за сдвояване проверете дали както на телефона, така и на аксесоара или устройството се показва един и същ ПИН код, след което докоснете OK.
  • Въведете ПИН кода за аксесоара, ако получите подкана за това, след което докоснете Готово.

След сдвояване телефонът автоматично ще се свързва с аксесоара или устройството, когато се намира в обхват и функцията Bluetooth на телефона е включена.

Сдвояване с аксесоари с възможност за NFC

Някои Bluetooth аксесоари (включително някои високоговорители) разполагат с възможности за комуникация в близкото поле (NFC). За сдвояване на телефона с аксесоари с възможност за NFC просто допрете телефона до знака за докосване на аксесоара. Понякога на знака за докосване ще е изписано NFC или нещо подобно.  

Свойства

ИД на статията: 11573 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка