Използване на режим на шофиране

Изкушавате се да отворите забавните снимки от приятелите си, докато сте на път? Режимът на шофиране в Windows Phone помага за намаляване на разсейването от телефона, когато сте зад волана. Включете тази функция, за да ограничите известията на екрана при заключване – включително текстовите съобщения, обажданията и бързите предупреждения за състоянието – докато не паркирате безопасно. Може дори да изпращате автоматични отговори, когато някой се опитва да се свърже с вас, за да не се притеснява вашият събеседник, когато не можете да отговорите на обаждането.

Driving mode screen on Windows Phone

Настройване на режима на шофиране

За да настроите режима на шофиране, ще ви е необходимо Bluetooth устройство (например комплект за автомобил или слушалка с функция за свободни ръце), което е сдвоено с телефона. След настройване на устройството режимът на шофиране ще се включва автоматично винаги когато телефонът ви се свърже към него.

 1. Ако все още не сте сдвоили Bluetooth устройство с телефона си, в списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
  , след което докоснете Bluetooth и сдвоете устройство с телефона.

 2. След като устройството е сдвоено, се върнете в списъка с приложения и докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Режим на шофиране.

 3. Докоснете Напред, след което извършете едно или и двете от следните действия:

  • За изпращане на входящите обаждания към гласовата поща включете Игнориране на обажданията 
   Toggle On Icon
   .
  • За да изключите текстовите известия, включете Игнориране на текстовите съобщения 
   Toggle On Icon
   .
 4. Докоснете Напред, след което извършете едно или няколко от следните действия:

  • За автоматично изпращане на SMS в отговор на обаждания включете Отговори с SMS на обаждания 
   Toggle On Icon
   .
  • За автоматично изпращане на SMS в отговор на текстови съобщения включете Отговори с SMS на текстови съобщения 
   Toggle On Icon
   .
  • За да персонализирате отговора, въведете желаното съобщение за отговорите с SMS, след което докоснете Напред.
 5. За да настроите Bluetooth устройството за режима на шофиране, докоснете името на устройството в списъка. След като сте настроили устройство, режимът на шофиране ще се стартира автоматично всеки път, когато телефонът се свърже с устройството.

 6. Докоснете Напред, след което докоснете Готово за завършване на настройката на режима на шофиране.

Използване на режима на шофиране

За да стартирате режима на шофиране, свържете Bluetooth устройство, което е настроено за тази функция. Ако екранът е изключен, не е необходимо да правите нищо; телефонът ще включи автоматично режима на шофиране.

Ако екранът е включен, когато се покаже екранът Стартиране на режима на шофиране?, докоснете Да. Ако не искате режимът на шофиране да се включва, докоснете Не.

Изключване на режима на шофиране

Може да изключите режима на шофиране еднократно или изцяло за конкретно Bluetooth устройство.

 1. В списъка с приложенията докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Режим на шофиране.

 2. Изпълнете едно от следните действия:

  • За да изключите режима на шофиране само еднократно, изключете Състояние 
   Toggle Off Icon
   . Режимът ще остане изключен до следващия път, когато се осъществи връзка с Bluetooth устройство, което е настроено за режим на шофиране.
  • За да изключите режима на шофиране за определено Bluetooth устройство, докоснете Добавяне на устройства, след което докоснете името на Bluetooth устройството. Устройството все още ще се показва в списъка и ще бъде налично за свързване с телефона, но В готовност за режима на шофиране няма да се показва под името на устройството. Ако искате да го включите отново по-късно, докоснете отново съответното Bluetooth устройство.
  • Когато под нито едно от Bluetooth устройствата в списъка не се изписва В готовност за режима на шофиране, режимът на шофиране е напълно забранен.


Свойства

ИД на статията: 11575 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 8

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Обратна връзка