Правна забележка за Windows 7

Прилага се за: Windows 7

Някои функции на Windows 7, като например възможността за гледане и записване на телевизионни предавания на живо или придвижването чрез „докосване“, може да изискват усъвършенстван или допълнителен хардуер.

Функционалността за DVR на Windows Media Center може да изисква допълнителен хардуер и да не е налична за всички държави.

Режимът на Windows XP изисква предварително инсталиране от OEM или инсталиране след покупката на режима на Windows XP (който се изпълнява на Windows 7 Professional или Ultimate) и технология за виртуализация, като например Windows Virtual PC.

Възможно е да се начислят такси за достъп до интернет или за други услуги.