Функции за достъпност за уеб сайта за акаунти в Microsoft

За да направим уеб сайта на акаунт в Microsoft по-достъпен за хора с увреждания, създадохме клавишни комбинации, изгледи с повишена четливост и фактури, налични като PDF файлове.

Клавишни комбинации


 За да направите товаИзползвайте тази клавишна комбинация
Обновяване на текущия изглед.F5
Поставяне или изчистване на отметка в квадратчето за отметка.ИНТЕРВАЛ
Избиране на следващия елемент.ТАБУЛАЦИЯ
Избиране на предишния елемент.SHIFT + TAB
Осъществяване на действието за избрания елемент.ENTER
Преминаване през списък от елементи, когато сте в изглед.Клавиши със стрелки
Преминаване през няколко страници, когато сте в изглед.PAGE UP или PAGE DOWN
Отиване до първия или последния елемент в текущата страница, когато сте в изглед.HOME или END
Отиване до първия или последния елемент в списък, когато сте в изглед.CTRL + HOME или CTRL + END
Отваряне на диалоговия прозорец „Опции за интернет“ в Internet Explorer, където може да промените настройките за достъпност.ALT + T и след това натиснете O

Преглед на страници в режим на повишена четливост

Ако използвате Microsoft Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:

 1. В Internet Explorer в менюто Инструменти щракнете върху Опции за интернет.
 2. В раздела Общи щракнете върху Достъпност.
 3. Поставете отметки в квадратчетата Игнорирай цветовете, указани на уеб страниците, Игнорирай стиловете за шрифт, указани на уеб страниците и Игнорирай размерите на шрифтовете, указани на уеб страниците, след което щракнете върху OK.

За изгледи с повишена четливост в друг уеб браузър прегледайте помощта за този браузър. Повечето операционни системи, включително създадените от Microsoft, също включват настройки за режим на повишена четливост. За повече информация направете справка в помощната документация за използваната от вас операционна система.

Фактури, налични като PDF файлове

Тази процедура важи за Windows 8 или по-нова версия, Adobe Acrobat Reader XI и NVDA 2013.1 или по-нова версия. Възможно е да работи и с по-стари версии, но това не е тествано.

 1. Уверете се, че NVDA работи.
 2. Стартирайте Adobe Acrobat и отворете желания PDF файл.
 3. Ще се покаже диалогов прозорец „Reading Untagged Document“ (Четене на немаркиран документ), ако NVDA работи.
 4. Диалоговият прозорец съдържа следните елементи:
  • Съобщение, което описва процеса на маркиране.
  • Разгъващ се списък, озаглавен „Reading Order:“ (Посока на четене:), съдържащ три опции за избор:
   • Infer reading order from document (recommended) (Извличане на посоката на четене от документа (препоръчително))
   • Left-to-right, top-to-bottom reading order (Посока на четене от ляво надясно и от горе надолу) 
   • Use reading order in raw print stream (Използване на посоката на четене в потока за директен печат)
Използвайте на Alt + r, за да преместите курсора в разгъващия се списък.
  • Два радио бутона:
   • Read the entire document (Четене на целия документ)
   • Read the currently visible pages only (Четене само на показаните в момента страници)
Препоръчително е да използвате Alt + d, за да изберете „Read the entire document“ (Четене на целия документ). А може също да използвате Alt + p, за да изберете „Read the currently visible pages only“ (Четене само на показаните в момента страници).
  • Квадратче за отметка, озаглавено „Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again)“ („Винаги използвай настройките от предпочитанията за четене (Не показвай повече този диалогов прозорец)“). Използвайте Alt + a, за да поставите отметка в квадратчето за отметка „Always use“ (Използвай винаги).
  • Бутон „Start“ (Старт). Използвайте Alt + s или клавиша Enter, за да натиснете бутона „Start“ (Старт).
  • Бутон Cancel (Отказ). Използвайте Alt + c, за да натиснете бутона „Cancel“ (Отказ).

Acrobat ще добави маркери в документа и ще показва напредъка. Когато маркирането приключи, командите за четене на NVDA (включително командите за режима на преглеждане) ще ви позволят да четете текста, таблиците и хипервръзките в документа. Използвайте Tab и Shift + Tab, за да превключвате между хипервръзките.

Къде мога да науча повече?

За да научите повече за Acrobat и достъпността, вижте http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

За да научите повече за NVDA, вижте http://www.nvaccess.org/.

Свойства

ИД на статията: 11685 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка