„Моето семейство“ за Windows Phone

„Моето семейство“, което вече е включено във функциите на семейството в Microsoft, е начинът да включите и да управлявате изтеглянията на приложения и игри за Windows Phone на вашето дете. При настройването на „семейство“, което включва акаунта на вашето дете и един или повече родителски акаунта, ще можете да изберете видовете изтегляния на приложения, които искате да разрешите (безплатни, платени, и двете или никакви). Също така ще можете да настроите ниво на категоризация за игрите, които вашето дете може да инсталирате.

Функциите на семейството в Microsoft са предназначени да ви помогнат да контролирате дейностите на вашето дете на компютъра и онлайн. Ако детето ви използва компютър или Xbox, може вече да сте настроили семейство, за да използвате родителски контроли. Управлявайте вашето семейство на уеб сайта за акаунти в Microsoft в „Семейство“.

Настройване на „Моето семейство“ така, че да позволява на детето да изтегля приложения и игри

  1. Влезте на адрес: account.microsoft.com/family с акаунт в Microsoft, който е родителски акаунт или акаунт на настойник.
  2. Ако за първи път настройвате семейство, изберете „Добавяне на дете“.

    Ако вече сте добавили детски акаунти към семейството си, отидете на „Избор на дете“ за преглед или редактиране на настройките му, след което изберете „Добавяне“.

  3. Въведете имейл адреса, който вашето дете използва за влизане в телефона си, и изберете „Изпращане на покана“. Ако детето ви не разполага с имейл адрес, изберете „Създаване на нов имейл адрес за вашето дете“ и изпълнете инструкциите на екрана.
  4. Уверете се, че детето ви приема поканата от имейла си.

  5. За да добавите друг родител или настойник на страницата на семейството, отидете във „Възрастни“, след което изберете „Добавяне“. Възрастните в семейството могат да управляват настройките за деца, но няма да могат да променят взаимно настройките си.

Промяна на настройките за изтегляне на приложения за дадено дете

Можете да зададете дали детето да може да изтегля приложения и игри от магазина на Windows Phone и категориите игри, които може да преглежда и изтегля.

  1. На компютъра отидете в „Семейство“ на уеб сайта за акаунти в Microsoft и влезте с акаунт в Microsoft , който сте настроили като родителски акаунт.
  2. Изберете акаунта на детето от списъка.
  3. За да му разрешите да изтегля безплатно, безплатно и платено съдържание или да му забраните да изтегля съдържание от магазина на Windows Phone, отидете на страницата „Покупки и разходи“, след което използвайте контролата за покупки за Windows Phone 8.

Срещате проблеми? Прегледайте отговорите на някои често срещани въпроси относно настройката по-долу.

Детето ми използва Windows Phone, но аз не използвам. Мога ли да настроя „Моето семейство“ въпреки това?
На страницата „Моето семейство“ се показва съобщение „Не е открит Windows Phone 8“, въпреки че детето ми разполага с Windows Phone 8/Windows Phone 8.1.
Когато се опитам да добавя член към „Моето семейство“, получавам съобщение за грешка, което гласи, че е необходима още информация за акаунта.
Опитах да добавя акаунт към „Моето семейство“, но получих съобщение за грешка, което гласи, че акаунтът вече е част от друго семейство.
Виждам съобщение на телефона си, което ме подканва да настроя „Моето семейство“.
Защо ми е необходима кредитна карта, за да създам акаунт за детето си и защо Microsoft ме таксува?


Свойства

ИД на статията: 11692 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка