Cortana в Windows Phone

Cortana е вашият личен асистент на Windows Phone. Програмата има за цел да ви улесни и да гарантира, че сте винаги в крак с важните за вас неща. 
Запознайте се с Cortana
Започнете да използвате Cortana
Къде е Cortana?
Какво мога да кажа на Cortana?
Настройки на Cortana
Какво е новото в Cortana
Любими места и Cortana
Най-близките ми хора и Cortana
Тихи часове и Cortana
Моите интереси и Cortana
Напомни ми, Cortana
Разпознаване на музика с Cortana
Изпълнение на музика с Cortana
Използване на Cortana в колата
Решения на проблеми, свързани с Cortana


Свойства

ИД на статията: 11694 – Последен преглед: 19.07.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка