Отстраняване на неизправности при трептене на екрана в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Трептенето на екрана в Windows 10 обикновено се дължи на несъвместими приложения или драйвери на дисплея. За да определите дали приложение, или драйвер причинява проблема, проверете дали трепти диспечерът на задачите. След това въз основа на тази информация ще трябва да актуализирате приложението или драйвера на дисплея.