Windows Device Recovery Tool: ЧЗВ

Прилага се за: Windows 10 Mobile

Можете да изтеглите Windows Device Recovery Tool на компютъра и да го използвате, за да коригирате софтуерните проблеми на телефона. Той ще инсталира най-новата версия на Windows, одобрена за вашето устройство, и ще премахне цялото друго съдържание, включително вашите приложения, игри, текстови съобщения, хронология на обажданията, музика и снимки. Преди да използвате този инструмент, опитайте да коригирате проблема чрез рестартиране или нулиране на телефона.

Търсите помощ за HoloLens? Прегледайте Рестартиране, нулиране или възстановяване на HoloLens