Отстранявайте проблеми с менюто „Старт”

Прилага се за: Windows 10

Ако не виждате Старт  на лентата на задачите, възможно е тя да е скрита.

Показване на скрита лента на задачите

  1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows  + I, след което изберете Персонализиране  > Лента на задачите .
  2. Включете Заключване на лентата на задачите.
  3. Изключете Автоматично скриване на лентата на задачите в режим на работен плот или Автоматично скриване на лентата на задачите в режим на таблет.

Ако това не реши проблема, който срещате, изберете някое от следните заглавия, за да видите стъпките, които можете да опитате за решаване на проблема.